Dutch Smart Meter on a raspberry Pi
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download

README.md

slimmemeter-rpi

zie ook

http://gejanssen.com/howto/Slimme-meter-uitlezen/index.html en http://gejanssen.com/howto/rpi-rrd-power/index.html

Installeer software

./packages.sh

Installeren van

 • cu
 • Python-serial

Zet de rechten van de seriele poort open. (pi is de user die toegevoegd wordt aan de dialout group)

gej@rpi-backup:~/slimmemeter-rpi $ sudo usermod -a -G dialout www-data pi

09-2016 iemand die ik ken heeft een DSMR 4.2 meter gekregen, dus heb ik alles geupdate naar een DSMR 2 en een DSMR 4 versie. De scriptjes hebben dus een nieuwe naam.

11-2017 Update, mijn slimme meter was defekt, iets met een simkaartje wat niet meer werkte/geaccepteerd werd door de providers. We hebben nu een ESMR 5.0 meter.

Eerst even kijken of we serieel uit kunnen lezen met cu

DSMR 2.0

gej@raspberrypi:~/slimmemeter-rpi $ cu -l /dev/ttyUSB0 -s 9600 --parity=none
Connected.
/KMP5 KA6U001660297912

0-0:96.1.1(204B413655303031363630323937393132)
1-0:1.8.1(08689.832*kWh)
1-0:1.8.2(03163.821*kWh)
1-0:2.8.1(03805.187*kWh)
1-0:2.8.2(09575.965*kWh)
0-0:96.14.0(0001)
1-0:1.7.0(0000.33*kW)
1-0:2.7.0(0000.00*kW)
0-0:96.13.1()
0-0:96.13.0()
0-1:24.1.0(3)
0-1:96.1.0(3238313031353431303034303232323131)
0-1:24.3.0(161005220000)(08)(60)(1)(0-1:24.2.1)(m3)
(04323.740)
!

Of met de EMSR 5.0 meter:

gej@raspberrypi:~/slimmemeter-rpi $ cu -l /dev/ttyUSB0 -s 115200 --parity=none -E q
Connected.
/Ene5\XS210 ESMR 5.0

1-3:0.2.8(50)
0-0:1.0.0(171104210148W)
0-0:96.1.1(4530303437303030303037363330383137)
1-0:1.8.1(000041.979*kWh)
1-0:1.8.2(000000.000*kWh)
1-0:2.8.1(000017.760*kWh)
1-0:2.8.2(000000.000*kWh)
0-0:96.14.0(0001)
1-0:1.7.0(00.375*kW)
1-0:2.7.0(00.000*kW)
0-0:96.7.21(00003)
0-0:96.7.9(00001)
1-0:99.97.0(0)(0-0:96.7.19)
1-0:32.32.0(00002)
1-0:32.36.0(00000)
0-0:96.13.0()
1-0:32.7.0(232.0*V)
1-0:31.7.0(002*A)
1-0:21.7.0(00.375*kW)
1-0:22.7.0(00.000*kW)
0-1:24.1.0(003)
0-1:96.1.0(4730303538353330303031313633323137)
0-1:24.2.1(171104210000W)(00013.131*m3)
!1A98

Eerst even kijken of we serieel uit kunnen lezen met het script


gej@raspberrypi(gej): ~/slimmemeter-rpi $ python P1uitlezen-DSM22.py 
('DSMR P1 uitlezen', '1.1')
Control-C om te stoppen
Pas eventueel de waarde ser.port aan in het python script
5210000)(00)(60)(1)(0-1:24./KMP5 KA6U001660297912

0-0:96.1.1(204B413655303031363630323937393132)
1-0:1.8.1(07041.882*kWh)
1-0:1.8.2(02351.565*kWh)
1-0:2.8.1(03125.397*kWh)
1-0:2.8.2(07729.108*kWh)
0-0:96.14.0(0001)
1-0:1.7.0(0000.54*kW)
1-0:2.7.0(0000.00*kW)
0-0:96.13.1()
0-0:96.13.0()
0-1:24.1.0(3)
0-1:96.1.0(3238313031353431303034303232323131)
0-1:24.3.0(160315210000)(00)(60)(1)(0-1:24.2.1)(m3)
(04083.631)
!
/KMP5 KA6U001660297912

0-0:96.1.1(204B413655303031363630323937393132)
gej@raspberrypi(gej): ~/slimmemeter-rpi $ 

Mocht de telegram meer of juist minder dan 20 regels bevatten, dan even aanpassen natuurlijk. De EMSR 5.0 meter heeft een telegram bericht van 26 regels.

Daarna kijken of we de telegram kunnen uitlezen en verwerken

gej@raspberrypi(gej): ~/slimmemeter-rpi $ python P1uitlezer-DSMR22.py 
('DSMR P1 uitlezer', '1.0')
Control-C om te stoppen
daldag    07041
piekdag   02351
dalterug   03125
piekterug  07729
meter totaal 289 (afgenomen/teruggeleverd van het net vanaf 17-10-2014)
Afgenomen vermogen    2680 W
Teruggeleverd vermogen  0 W
Gas           4083631 dm3
gej@raspberrypi(gej): ~/slimmemeter-rpi $ 

Vooral de nieuwe meters hebben een andere snelheid. Dit kun je aan het begin van het script natuurlijk aanpassen. Ook de hoeveelheid regels die van een telegram af komen kunnen verschillend zijn. In mijn geval 20 regels.

Automagiseren met de crontab

*/5 * * * *   /root/Script/uitlezen.sh

En in het script staat

# 1 keer per 5 minuten, uitlezen via seriele interface van de slimme meter
su - gej -c "python /home/gej/P1uitlezer.py > /home/gej/P1uitlezer.txt" 2>&1 >/dev/null

verderop in het script moet je dus die P1uitlezer gebruiken met grep en zo.

html pagina's

In html staan de pagina's om de scripts via een website uit te lezen (apache, met php)

fase 2 rrdpower

Als dit allemaal werkt kun je dit in automatisch uitlezen en in de rrd database zetten. Vervolgens dan nog even de plaatjes genereren, en je hebt een grafische interpretatie van je stroomverbruik.

zie verder in de rrdpower dir.

Fase 3 mysql

Gebruik van een database voor de opslag van de gegevens.

zie de p1db folder.