Skip to content
Permalink
Browse files

Updating XTBs based on .GRDs from branch 3987

TBR=govind@chromium.org

Change-Id: Iadb141a7a85d48de1bea904671a40652fc4cdcf5
Reviewed-on: https://chromium-review.googlesource.com/c/chromium/src/+/2031557
Reviewed-by: Ben Mason <benmason@chromium.org>
Reviewed-by: Krishna Govind <govind@chromium.org>
Commit-Queue: Krishna Govind <govind@chromium.org>
Cr-Commit-Position: refs/branch-heads/3987@{#769}
Cr-Branched-From: c4e8da9-refs/heads/master@{#722274}
  • Loading branch information
Ben Mason Commit Bot
Ben Mason authored and Commit Bot committed Jan 30, 2020
1 parent 82975ad commit 9e0b4a5b6492365e47d7ca9b639d3c0816a16efa
@@ -493,7 +493,7 @@
<translation id="7886277072580235377">Аккаунттан чыккандан кийин Интернет сеансына байланыштуу дайындар өчүрүлөт. <ph name="LEARN_MORE" /></translation>
<translation id="788781083998633524">Электрондук кат жөнөтүү</translation>
<translation id="7897375687985782769">Экранды буруу үчүн тез баскычты бастыңыз. Экранды бургуңуз келеби?</translation>
<translation id="7904094684485781019">Администратор бул каттоо эсебине бир нече профиль менен кирүүгө тыюу салган.</translation>
<translation id="7904094684485781019">Администратор бул аккаунтка бир нече профиль менен кирүүгө тыюу салган.</translation>
<translation id="7933084174919150729">Google Жардамчы колдонуучунун негизги профилинде гана иштейт.</translation>
<translation id="79341161159229895">Аккаунтту башкарган: <ph name="FIRST_PARENT_EMAIL" /> жана <ph name="SECOND_PARENT_EMAIL" /></translation>
<translation id="7955885781510802139">Жогорку контраст режими</translation>
@@ -1,7 +1,7 @@
<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE translationbundle>
<translationbundle lang="ar">
<translation id="1065672644894730302">لا يمكن قراءة تفضيلاتك. قد تكون بعض الميزات غير متاحة، ولن يتم حفظ التغييرات في التفضيلات.</translation>
<translation id="1065672644894730302">لا يمكن قراءة إعداداتك المفضّلة. قد تكون بعض الميزات غير متاحة، ولن يتم حفظ التغييرات في الإعدادات المفضّلة.</translation>
<translation id="1104942323762546749">‏يرغب Chromium في تصدير كلمات المرور، لذا يُرجى كتابة كلمة مرور Windows للسماح بذلك.</translation>
<translation id="1115445892567829615">‏تعذر على Chromium مزامنة البيانات. يُرجى تحديث عبارة مرور المزامنة.</translation>
<translation id="113122355610423240">‏Chromium هو متصفحك التلقائي</translation>
@@ -158,7 +158,7 @@
<translation id="7223968959479464213">‏إدارة المهام - Chromium</translation>
<translation id="731644333568559921">‏تحديث ن&amp;ظام التشغيل Chromium</translation>
<translation id="731795002583552498">‏تحديث Chromium</translation>
<translation id="7318036098707714271">‏ملف التفضيلات تالف أو غير صالح.
<translation id="7318036098707714271">‏ملف الإعدادات المفضّلة تالف أو غير صالح.

يتعذر على Chromium استعادة إعداداتك.</translation>
<translation id="7337881442233988129">Chromium</translation>
@@ -17,7 +17,7 @@
<translation id="1774152462503052664">Chromium'го фондо иштөө мүмкүнчүлүгүн берүү</translation>
<translation id="1779356040007214683">Chromium'дун коопсуздугун бекемдөө үчүн, <ph name="IDS_EXTENSION_WEB_STORE_TITLE" /> ичинде тизмеленбеген жана тымызын кошулган айрым кеңейтүүлөрдү өчүрүп койдук.</translation>
<translation id="1808667845054772817">Chromium'ду кайра орнотуу</translation>
<translation id="1881322772814446296">Башкарылган каттоо эсеби менен кирип, анын администраторунун милдетин Chromium профилиңизге өткөрүп берип жатасыз. Chromium дайындарыңызды, колдонмолоруңузду, кыстармаларыңызды, таржымалыңызды, сырсөздөрүңүздү жана башка жөндөөлөрдү <ph name="USER_NAME" /> менен биротоло байланыштырат. Бул дайындарды Google Каттоо эсептеринин жеке кеңсеси аркылуу жок кылсаңыз болот, бирок бул дайындарды башка каттоо эсебине байлай албайсыз. <ph name="LEARN_MORE" /></translation>
<translation id="1881322772814446296">Башкарылган каттоо эсеби менен кирип, анын администраторунун милдетин Chromium профилиңизге өткөрүп берип жатасыз. Chromium дайындарыңызды, колдонмолоруңузду, кыстармаларыңызды, таржымалыңызды, сырсөздөрүңүздү жана башка жөндөөлөрдү <ph name="USER_NAME" /> менен биротоло байланыштырат. Бул дайындарды Google Каттоо эсептеринин жеке кеңсеси аркылуу жок кылсаңыз болот, бирок бул дайындарды башка аккаунтка байлай албайсыз. <ph name="LEARN_MORE" /></translation>
<translation id="1911763535808217981">Ушуну өчүрүү менен Gmail сыяктуу Google сайттарына Chromium'суз кире аласыз</translation>
<translation id="1929939181775079593">Chromium жооп бербей жатат. Өчүрүп кайра ишке киргизесизби?</translation>
<translation id="1966382378801805537">Chromium демейки серепчини аныктап же коё албай жатат</translation>
@@ -75,7 +75,7 @@
<translation id="4050175100176540509">Эң акыркы версияда коопсуздукту бекемдөө каражаттары менен жаңы мүмкүнчүлүктөр камтылган.</translation>
<translation id="421369550622382712">Chromium үчүн укмуш колдонмолор, оюндар, кеңейтүүлөр жана темаларды таап алыңыз.</translation>
<translation id="4216212958613226427">Chromium UI ушул тилде иштейт</translation>
<translation id="4230135487732243613">Chromium дайын-даректериңиз бул каттоо эсебине байлансынбы?</translation>
<translation id="4230135487732243613">Chromium дайын-даректериңиз бул аккаунтка байлансынбы?</translation>
<translation id="4271805377592243930">Chromium'дан жардам алыңыз</translation>
<translation id="4285930937574705105">Белгисиз катадан улам, орнотулбай калды. Учурда Chromium иштеп жаткан болсо, аны жаап туруп, дагы аракет кылып көрүңүз.</translation>
<translation id="4407044323746248786">Баары бир Chromium'дан чыгасызбы?</translation>
@@ -95,7 +95,7 @@
<translation id="4987820182225656817">Коноктор Chromium'ду артында эч нерсе калтырбай колдоно алышат.</translation>
<translation id="4994636714258228724">Өзүңүздү Chromium'га кошуңуз</translation>
<translation id="5277894862589591112">Өзгөртүүлөрдү киргизүү үчүн Chromium'ду кайра иштетиңиз</translation>
<translation id="5358375970380395591">Башкарылган каттоо эсеби менен кирип, анын администраторуна Chromiun профилиңизди көзөмөлдөө мүмкүнчүлүгүн берип жатасыз. Колдонмолоруңуз, кыстармалар, таржымал, сырсөздөр жана башка жөндөөлөр сыяктуу Chromium дайын-даректериңиз эми биротоло <ph name="USER_NAME" /> менен байланып калат. Бул дайындарды Google Каттоо эсептеринин Жеке кеңсеси аркылуу жок кылсаңыз болот, бирок башка каттоо эсебине байланыштыра албайсыз.<ph name="LEARN_MORE" /></translation>
<translation id="5358375970380395591">Башкарылган каттоо эсеби менен кирип, анын администраторуна Chromiun профилиңизди көзөмөлдөө мүмкүнчүлүгүн берип жатасыз. Колдонмолоруңуз, кыстармалар, таржымал, сырсөздөр жана башка жөндөөлөр сыяктуу Chromium дайын-даректериңиз эми биротоло <ph name="USER_NAME" /> менен байланып калат. Бул дайындарды Google Каттоо эсептеринин Жеке кеңсеси аркылуу жок кылсаңыз болот, бирок башка аккаунтка байланыштыра албайсыз.<ph name="LEARN_MORE" /></translation>
<translation id="5386450000063123300">Chromium жаңыртылууда (<ph name="PROGRESS_PERCENT" />)</translation>
<translation id="538767207339317086">Chromium'га кирүүгө уруксат берүү</translation>
<translation id="5398878173008909840">Chromium'дун жаңы версиясы бар.</translation>
@@ -188,7 +188,7 @@ Chromium жөндөөлөрүңүздү калыбына келтире алба
<translation id="7827169012280634081">Chromium'дан чыкканда cookie файлдары жана сайттын дайындары тазалансын</translation>
<translation id="7867198900892795913">Chromium акыркы версиясына жаңыртылбай койду, андыктан жаңы функциялар менен коопсуздук оңдоолорун пайдалана албай калдыңыз.</translation>
<translation id="7898472181347242998">Түзмөгүңүздүн жаңыртылганын текшерүү үчүн <ph name="LINK_BEGIN" />Chromium OS Жөндөөлөрүнө<ph name="LINK_END" /> өтүңүз</translation>
<translation id="7937630085815544518">Chromium'га <ph name="USER_EMAIL_ADDRESS" /> катары кирдиңиз. Ушул каттоо эсеби менен кайра кириңиз.</translation>
<translation id="7937630085815544518">Chromium'га <ph name="USER_EMAIL_ADDRESS" /> катары кирдиңиз. Ушул аккаунт менен кайра кириңиз.</translation>
<translation id="7975919845073681630">Бул Chromium'дун кошумча орнотулушу болгондуктан, аны демейки серепчиңиз катары тандай албайсыз.</translation>
<translation id="7979877361127045932">Chromium менюсунда жашыруу</translation>
<translation id="8013436988911883588">Chromium'га уруксат берилгенден кийин вебсайттар уруксат сурай алышат.</translation>
@@ -1966,7 +1966,7 @@
<translation id="37613671848467444">فتح في &amp;نافذة التصفح المتخفي</translation>
<translation id="3764583730281406327">{NUM_DEVICES,plural, =1{‏الاتصال بجهاز USB}zero{‏الاتصال بـ # من أجهزة USB}two{‏الاتصال بجهازي USB (#)}few{‏الاتصال بـ # أجهزة USB}many{‏ الاتصال بـ # جهاز USB}other{‏ الاتصال بـ # من أجهزة USB}}</translation>
<translation id="3765246971671567135">تعذَّرت قراءة سياسة الوضع التجريبي بلا إنترنت.</translation>
<translation id="3768037234834996183">جارٍ مزامنة تفضيلاتك...</translation>
<translation id="3768037234834996183">جارٍ مزامنة إعداداتك المفضّلة...</translation>
<translation id="377050016711188788">المثلجات</translation>
<translation id="3771294271822695279">ملفات فيديو</translation>
<translation id="3775432569830822555">‏شهادة خادم بروتوكول SSL (طبقة المقابس الآمنة)</translation>
@@ -3342,7 +3342,7 @@
<translation id="579915268381781820">تمت إزالة مفتاح الأمان.</translation>
<translation id="5799508265798272974">‏آلة Linux الافتراضية: <ph name="LINUX_VM_NAME" /></translation>
<translation id="5800020978570554460">تم اقتطاع ملف الوجهة أو إزالته أثناء آخر تنزيل.</translation>
<translation id="5801568494490449797">التفضيلات</translation>
<translation id="5801568494490449797">الإعدادات المفضّلة</translation>
<translation id="5804175651771201311">إيقاف التجوال</translation>
<translation id="5804241973901381774">الأذونات</translation>
<translation id="5805697420284793859">مدير النوافذ</translation>
<translation id="741906494724992817">لا يتطلب هذا التطبيق أذونات خاصة.</translation>
<translation id="742130257665691897">تمت إزالة الإشارات المرجعية</translation>
<translation id="7421925624202799674">عرض م&amp;صدر الصفحة</translation>
<translation id="7422192691352527311">التفضيلات...</translation>
<translation id="7422192691352527311">الإعدادات المفضّلة...</translation>
<translation id="7423098979219808738">السؤال أولاً</translation>
<translation id="7427315641433634153">MSCHAP</translation>
<translation id="7427348830195639090">صفحة الخلفية: <ph name="BACKGROUND_PAGE_URL" /></translation>
@@ -3782,7 +3782,7 @@ Assurez-vous de ne pas dévoiler d'informations sensibles.</translation>
<translation id="6418160186546245112">Retour à la version précédemment installée de <ph name="IDS_SHORT_PRODUCT_NAME" />…</translation>
<translation id="6418481728190846787">Supprimer l'accès à toutes les applications de manière définitive</translation>
<translation id="6418511932144861495">Installer une mise à jour critique</translation>
<translation id="6419546358665792306">Chargez l'extension non empaquetée</translation>
<translation id="6419546358665792306">Charger l'extension non empaquetée</translation>
<translation id="642469772702851743">Le propriétaire de cet appareil (n° de série : <ph name="SERIAL_NUMBER" />) l'a verrouillé.</translation>
<translation id="6426200009596957090">Ouvrir les paramètres ChromeVox</translation>
<translation id="6428450836711225518">Validez votre numéro de téléphone</translation>
@@ -2059,7 +2059,7 @@ Puoi gestire le impostazioni dell'account installando l'app Family Link su quest
<translation id="3882165008614329320">Video esistente da fotocamera o file</translation>
<translation id="3886446263141354045">La tua richiesta di accesso al sito è stata inviata a <ph name="NAME" /></translation>
<translation id="3888550877729210209">Creazione di appunti con <ph name="LOCK_SCREEN_APP_NAME" /></translation>
<translation id="3892414795099177503">Aggiungi L2TP/VPN aperta…</translation>
<translation id="3892414795099177503">Aggiungi L2TP/OpenVPN</translation>
<translation id="3893536212201235195">Leggere e modificare le impostazioni di accessibilità</translation>
<translation id="3893630138897523026">ChromeVox (lettura vocale)</translation>
<translation id="3893764153531140319"><ph name="DOWNLOADED_SIZE" />/<ph name="DOWNLOAD_SIZE" /></translation>

0 comments on commit 9e0b4a5

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.