Jargon.ist - Bilgisayar bilimleri jargonu sözlüğü
Branch: master
Clone or download
Latest commit 3bc6b60 Nov 13, 2018
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
.circleci
.github Fix typo in newPRWelcomeComment Apr 22, 2018
.vscode
__fixtures__
bin
flow-typed/npm Tests added Apr 10, 2018
gatsby Netlify configuration added Apr 9, 2018
jargons
src features box is hover removed. May 2, 2018
static OG and Twitter meta tags added Apr 16, 2018
.babelrc Tests added Apr 10, 2018
.env.example
.eslintignore
.eslintrc
.flowconfig
.gitignore Update angular-cli.md Apr 27, 2018
.lintstagedrc
.prettierrc Initial commit Apr 7, 2018
.remarkrc
.stylelintrc Style system changed Apr 13, 2018
CONTRIBUTING.md fix typo Apr 18, 2018
LICENSE Initial commit Apr 7, 2018
README.md Created localStorage May 2, 2018
gatsby-browser.js
gatsby-config.js Service worker unregister plugin added. Apr 25, 2018
gatsby-node.js Algolia search indexing added Apr 7, 2018
gatsby-ssr.js
jest.config.js
libdefs.js Basic styles added Apr 8, 2018
netlify.toml Tweet bot added Apr 16, 2018
package-lock.json
package.json
yarn.lock

README.md

Jargon.ist

Jargon.ist, bilgisayar bilimleri alanında kullanılan bazı jargonların topluluk tarafından Türkçe olarak açıklanmasını sağlayan bir web uygulamasıdır.

https://jargon.ist

Nasıl Katkıda Bulunabilirim?

Jargonları güncellemek veya yeni bir tane eklemek için yapmanız gereken, bu repo'yu fork'ladıktan sonra jargons klasörü içinde bulunan dosyalarda değişiklik yapmak ya da bu klasöre yeni bir tane daha markdown dosyası ekleyip, pull request açmak. Bir jargon markdown dosyası nasıl olmalı incelemek için CONTRIBUTING dosyasını inceleyebilirsiniz.

Katkıda Bulunanlar


Alpcan Aydın

Fatih Acet

Burak Can

Fatih Kadir Akın

Serkan Algur

Aşkın Gedik

Ömer Gülen

Berat Bozkurt

Ahmet Çadırcı

Cenk Çalgan

Akın Özgen

Ali Can Batur

okb1100

muratcesmecioglu

Hasan Aydoğdu

Gökay Gürcan

enginsntrk

Erinç Fırtına

Yaşar Koçal

Erkan Sivas

Sertac Poyraz

Tasarım için @batuhankrskl'a teşekkürler 🎉

Kurulum

Repo'yu clone'ladıktan sonra uygulama klasöründe yarn komutunu çalıştırmanız gerekmektedir. Bu işlemden sonra .env.example dosyasından .env dosyası oluşturulmalıdır. Herhangi bir kod değişikliğini commit'lemeden önce yarn lint ve yarn test komutlarını çalıştırmayı unutmayın.

Lisans

Bu uygulama MIT lisansına sahiptir.