Skip to content
Browse files

Hello 12 year old Jonny!

  • Loading branch information...
0 parents commit 836cbddea47340ef8cbd656d7e95ed33b3b0eb01 @javve committed
Showing with 196 additions and 0 deletions.
  1. +3 −0 README.md
  2. +193 −0 jonny.htm
3 README.md
@@ -0,0 +1,3 @@
+This repo contains the first HTML page I wrote when I was 12 years old. Pure awesomeness!
+
+No, I'll not upload the entire site. It's 23 mb and full of music that probably is illeagal to use ;)
193 jonny.htm
@@ -0,0 +1,193 @@
+<html>
+<body background="n64bakgr.gif"=<text="red"><h1>Tjena här är Thomas och Jonnys coola HEMSIDA!!!!!!!!!!
+<embed src="z1intro.mid"
+<head>
+<img src="Rareware.jpg"><img src="n64.gif"><img src="banjo29.jpg">
+<h3>Här är en bild på ett bra TV-spelsföretag!!!!!!!!!!!!!!, och konsolen den som den gör Tv-spel till,<br>
+och spelet Banjo Kazooie som RareWare har gjort till konsolen.
+<p>
+<p>
+<h3>NAMN: Jonny Strömberg<br>
+ÅLDER:12<br>
+INTRESSEN:Innebandy, Fotboll, TV-spel, Datorer och Slalom<br>
+FAVORITLAG:Innebandy=IBK SUNDSVALL(sundsvalls stolthet) :Fotboll=Manchester United :Ishocky=MoDo<br>
+FAVORITMATRÄTTER:Pizza, Hamburgare och Tackos
+<p>
+<p>
+<h3>NAMN:Thomas Helin<br>
+ÅLDER:11<br>
+INTRESSEN:INNEBANDY, Snowboard<br>
+FAVORITLAG:Innebandy=IBK SUNDSVALL(sundsvall stoltet):Fotboll=Manchester United :Ishocky=Djurgården<br>
+FAVORITMATRÄTTER:Hamburgare, Pan Pizza
+<p>
+<p>
+<img src="ibk.bmp">
+<h4>Här är vi i vårt innebandy lag för 2år sedan, Jonny står och Thomas sitter på knä.
+<p>
+<p>
+<img src="snow9.jpg"><br>
+<h4>Det här är Thomas.<br>
+<h7> Äh, vi bara skämtade ha ha ha ha ha!!!!!!!!!
+<p>
+<p>
+<img src="jonnk.bmp"><br>
+<h4>Det här är jonny.<br>
+<h7>Äh, vi bara skämtade ha ha ha ha ha!!!!!!!!!!!!
+<p>
+<p>
+<p>
+<h3>Här berettar vi om spelen Legend of Zelda - The Ocarina of Time och Banjo-Kazooie
+<h4>Det har gått sex år sedan Legend of Zelda - A Link´s
+of Past.Under tiden har visseligen Game Boy-spelet
+Link´s Awakening släppts, men trots att det också är
+väldigt bra går det inte riktigt att jämföra med de
+tidigare tre betydligt färjstarkare äventyren till NES och
+Super NES.Det ären uppföljare som Legeng of Zelda
+ - The Ocarina of Time som vi
+ så länge väntat på, längtat efter och drömt om under dessa
+ sex år.
+
+ En av behållningarna med Super Mario 64 var fantisera om
+ hur det nya Zelda-spelet skulle kunna se ut.När Mario rusar
+ runt i slottet och letar efter Bowser kunde man föreställa sig
+ hur Link skulle vandre omkring i Hyrules grottor i jakten på den
+ onde Ganon.
+ För visst är det han som har ställt till det för invånarna i Hy-
+ rule även den här gången.I hopp om att bli ännu starkare
+ och ännu mäktigare är Gan
+ on på jakt efter Triforce som
+ finns gömd någonstans i la-
+ ndet.Vad han inte är med-
+ veten om är att prinsessan
+ Zelda vet var Triforce finns
+och att hon har berättat det för den unge kriga-
+ren Link som nu tänker hitta den magiska kraften
+före Ganon och på så sätt rädda Hyrules folk.Innan
+Link kan börja leta på allvar måste han dock hitta
+tre heliga stenar som förvandlar en magisk okarina till en annan tid.A Link to Past utspelade sig i två parallella världar;
+den ljusa och den mörka.I The Ocarina of Time
+hanlar det om två parallella tidsepoker.Med hjälp
+av sitt magiska flöjtliknande föremål kan Link ta sig
+till tidens tone och förflytta sig bakått i tiden.
+ Till skillnad från Squares Chrono Tigger - där huv-
+udpersonerna flög både till stenåldern och in i fra-
+mtiden men hela tiden förblev lika gamla - blir Link
+plötsligt mycket yngre när han reser bakåt i tiden.
+Något innebär att han exempel inte kan använda
+sig av samma tunga svärd och tilbåge, utan tvingas
+bekämpa måster med hjälp av en dolk och en
+slangbella.Men det finns även fördelar med att vara
+liten.Den ungre Link är smidigare än den äldre och
+kan ta sig fram relativt obehidrat där hans större jag
+inte får plats
+ För första gången i ett Zelda-spel kan Link ta sig
+fram på andra sätt än till fots.Tidigare har han visse-
+ rligen kunnat använda flöjten
+ för att förflytta sig från en spe-
+ cifik plats till en annan, men
+ med hjälp av en häst so finns
+ i The Ocarina of Time kan nu Link rida omkring helt fritt i Hyrule när
+ hans ben inte längre orkar bära honom.
+
+ Shigeru Miyamoto och hans EAD-team har på papperet arbetat
+ med The Ocarina of Time över två år, men tanken på att skapa ett
+ tredimensionellt äventyrsspel har Shigeru haft ända sedan han börj-
+ ade producera den fösta delen i serien för över tio år sedan.Då till-
+ ät inte tekniken honom att förverkliga sina drömmar och spelet fich
+ förbli relativt platta men ändå fantastika äventyr som han börjat de-
+ signa och som senare döptes till Legegend of
+ Zelda.Idag har utvecklingen av 3D-spel gått så
+ långt, mycket tack vare Shigerus eget Super
+ Mario 64, att det tredimensionella Hyrule som
+ han en gång bara fantiserade om faktiskt går
+ att skapa.Och nu dröjer det inte länge förrän
+ alla hans drömmar om Zelda äntligen blir verkliga.<br>
+
+
+
+
+<img src="zelda07.jpg"><img src="zelda26.jpg"><img src="zelda17.jpg"><br>
+<h4>Här är Link med sin häst.<img src="horse.jpg"><br>
+<p>
+<h4>I spelet färdas man bakåt i tiden och i sama ögonblick blir Link
+också yngre här har vi bilder på Link när han är stor och liten.<img src="link.jpg"><h4>Normal Link : Liten Link<img src="link-young.jpg"><br>
+<img src="gannon.jpg">Här är Gannon : Och här lite andra bossar<img src="dekubaba.jpg"><img src="dekunut.jpg"><img src="armos.jpg"><br>
+<p><A HREF="z1intro.mid">Det här är uppnings musicen i the Legend of Zelda<FONT SIZE=+1> </FONT></A></p>
+<p>
+<p><A HREF="<p><A HREF="z1under.mid"><FONT SIZE=+1>Det här är music från under världen i the Legend of Zelda</FONT></A></p>
+<p><A HREF="zelda1.jpg"><FONT SIZE=+1> Bild 1</FONT</A></p>
+<p><A HREF="zelda10.jpg"><FONT SIZE=+1> Bild 2</FONT</A></p>
+<p><A HREF="zelda11.jpg"><FONT SIZE=+1> Bild 4</FONT</A></p>
+<p><A HREF="zelda12.jpg"><FONT SIZE=+1> Bild 5</FONT</A></p>
+<p><A HREF="zelda17.jpg"><FONT SIZE=+1> Bild 6</FONT</A></p>
+<p><A HREF="zelda18.jpg"><FONT SIZE=+1> Bild 7</FONT</A></p>
+<p><A HREF="zelda19.jpg"><FONT SIZE=+1> Bild 8</FONT</A></p>
+<p><A HREF="zlda6416.jpg"><FONT SIZE=+1> Bild 9</FONT</A></p>
+<p><A HREF="zlda6427.jpg"><FONT SIZE=+1> Bild 10</FONT</A></p>
+<p><A HREF="zlda6423.jpg"><FONT SIZE=+1> Bild 11</FONT</A></p>
+<p><A HREF="zeldat08.jpg"><FONT SIZE=+1> Bild 12</FONT</A></p>
+<p><A HREF="zeldat0k.jpg"><FONT SIZE=+1> Bild 13</FONT</A></p>
+<p><A HREF="zeldat10.jpg"><FONT SIZE=+1> Bild 14</FONT</A></p>
+<p><A HREF="zeldpic4.jpg"><FONT SIZE=+1> Bild 15</FONT</A></p>
+<p><A HREF="zeldpic5.jpg"><FONT SIZE=+1> Bild 16</FONT</A></p>
+<p><A HREF="zlda6410.jpg"><FONT SIZE=+1> Bild 17</FONT</A></p>
+<p><A HREF="zlda6413.jpg"><FONT SIZE=+1> Bild 18</FONT</A></p>
+<p><A HREF="zeldarek.jpg"><FONT SIZE=+1> Bild 19</FONT</A></p>
+<p><A HREF="zeldat01.jpg"><FONT SIZE=+1> Bild 20</FONT</A></p>
+<p><A HREF="zeldat02.jpg"><FONT SIZE=+1> Bild 21</FONT</A></p>
+<p><A HREF="zeldat03.jpg"><FONT SIZE=+1> Bild 22</FONT</A></p>
+<p><A HREF="zeldat04.jpg"><FONT SIZE=+1> Bild 23</FONT</A></p>
+<p><A HREF="zeldat06.jpg"><FONT SIZE=+1> Bild 24</FONT</A></p>
+<p><A HREF="zeldat07.jpg"><FONT SIZE=+1> Bild 25</FONT</A></p>
+<p><A HREF="zelda644.jpg"><FONT SIZE=+1> Bild 26</FONT</A></p>
+<p><A HREF="zelda645.jpg"><FONT SIZE=+1> Bild 27</FONT</A></p>
+<p><A HREF="zelda7.jpg"><FONT SIZE=+1> Bild 28</FONT</A></p>
+<p><A HREF="zelda8.jpg"><FONT SIZE=+1> Bild 29</FONT</A></p>
+<p><A HREF="zelda8776.jpg"><FONT SIZE=+1> Bild 30</FONT</A></p>
+<p><A HREF="zelda9.jpg"><FONT SIZE=+1> Bild 31</FONT</A></p>
+<p><A HREF="zelda998.jpg"><FONT SIZE=+1> Bild 32</FONT</A></p>
+<p><A HREF="zelda4.jpg"><FONT SIZE=+1> Bild 33</FONT</A></p>
+<p><A HREF="zelda5.jpg"><FONT SIZE=+1> Bild 34</FONT</A></p>
+<p><A HREF="zelda6.jpg"><FONT SIZE=+1> Bild 35</FONT</A></p>
+<p><A HREF="zelda64.jpg"><FONT SIZE=+1> Bild 36</FONT</A></p>
+<p><A HREF="zelda641.jpg"><FONT SIZE=+1> Bild 37</FONT</A></p>
+<p><A HREF="zelda642.jpg"><FONT SIZE=+1> Bild 38</FONT</A></p>
+<p><A HREF="zelda643.jpg"><FONT SIZE=+1> Bild 39</FONT</A></p>
+<p><A HREF="zelda25.jpg"><FONT SIZE=+1> Bild 40</FONT</A></p>
+<p><A HREF="zelda26.jpg"><FONT SIZE=+1> Bild 41</FONT</A></p>
+<p><A HREF="zelda29.jpg"><FONT SIZE=+1> Bild 42</FONT</A></p>
+<p><A HREF="zelda3.jpg"><FONT SIZE=+1> Bild 43</FONT</A></p>
+<p><A HREF="zelda30.jpg"><FONT SIZE=+1> Bild 44</FONT</A></p>
+<p><A HREF="zelda31.jpg"><FONT SIZE=+1> Bild 45</FONT</A></p>
+<p><A HREF="zelda32.jpg"><FONT SIZE=+1> Bild 46</FONT</A></p>
+<p><A HREF="zeld0.jpg"><FONT SIZE=+1> Bild 47</FONT</A></p>
+<p><A HREF="zeld11.jpg"><FONT SIZE=+1> Bild 48</FONT</A></p>
+<p><A HREF="zeld12.jpg"><FONT SIZE=+1> Bild 49</FONT</A></p>
+<p><A HREF="zeld13.jpg"><FONT SIZE=+1> Bild 50</FONT</A></p>
+<p><A HREF="zeld14.jpg"><FONT SIZE=+1> Bild 51</FONT</A></p>
+<p><A HREF="zeld2.jpg"><FONT SIZE=+1> Bild 52</FONT</A></p>
+<p><A HREF="zeld3.jpg"><FONT SIZE=+1> Bild 53</FONT</A></p>
+<p><A HREF="zel19.jpg"><FONT SIZE=+1> Bild 54</FONT</A></p>
+<p><A HREF="zel20.jpg"><FONT SIZE=+1> Bild 55</FONT</A></p>
+<p><A HREF="zel21.jpg"><FONT SIZE=+1> Bild 56</FONT</A></p>
+<p><A HREF="zel22.jpg"><FONT SIZE=+1> Bild 57</FONT</A></p>
+<p><A HREF="zel7.jpg"><FONT SIZE=+1> Bild 58</FONT</A></p>
+<p><A HREF="zel8.jpg"><FONT SIZE=+1> Bild 59</FONT</A></p>
+<p><A HREF="zel9.jpg"><FONT SIZE=+1> Bild 60</FONT</A></p>
+<p><A HREF="zas.jpg"><FONT SIZE=+1> Bild 61</FONT</A></p>
+<p><A HREF="zel1.jpg"><FONT SIZE=+1> Bild 62</FONT</A></p>
+<p><A HREF="zel10.jpg"><FONT SIZE=+1> Bild 63</FONT</A></p>
+<p><A HREF="zel11.jpg"><FONT SIZE=+1> Bild 64</FONT</A></p>
+<p><A HREF="zel15.jpg"><FONT SIZE=+1> Bild 65</FONT</A></p>
+<p><A HREF="zel17.jpg"><FONT SIZE=+1> Bild 66</FONT</A></p>
+<p><A HREF="z2.jpg"><FONT SIZE=+1> Bild 67</FONT</A></p>
+<p><A HREF="z21.jpg"><FONT SIZE=+1> Bild 68</FONT</A></p>
+<p><A HREF="z22.jpg"><FONT SIZE=+1> Bild 69</FONT</A></p>
+<p><A HREF="z23.jpg"><FONT SIZE=+1> Bild 70</FONT</A></p>
+<p><A HREF="z5.jpg"><FONT SIZE=+1> Bild 71</FONT</A></p>
+<p><A HREF="z9.jpg"><FONT SIZE=+1> Bild 72</FONT</A></p>
+<p><A HREF="z99.jpg"><FONT SIZE=+1> Bild 73</FONT</A></p>
+<p><A HREF="z11.jpg"><FONT SIZE=+1> Bild 74</FONT</A></p>
+<p><A HREF="z12.jpg"><FONT SIZE=+1> Bild 75</FONT</A></p>
+<p><A HREF="z14.jpg"><FONT SIZE=+1> Bild 76</FONT</A></p>
+<p><A HREF="z15.jpg"><FONT SIZE=+1> Bild 77</FONT</A></p>

0 comments on commit 836cbdd

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.