Software for raspberry pi to control 433 mhz modules including old and new kaku (klik aan klik uit) modules
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
root
root 433 MHz daemon now sets output pin low on startup to prevent transmit…
…ter from sending bogus data and disabling other transmitters like remote controls to send data to other devices
Latest commit 9c89dc3 Dec 23, 2013
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
433mhzdaemon.cpp
433mhzdaemon.h 433 MHz daemon now sets output pin low on startup to prevent transmit… Dec 23, 2013
433mhztool.cpp
LICENSE
NewRemoteReceiver.cpp Initial commit with working software Nov 19, 2013
NewRemoteReceiver.h
NewRemoteTransmitter.cpp
NewRemoteTransmitter.h
README.md 433 MHz daemon now sets output pin low on startup to prevent transmit… Dec 23, 2013
RemoteSwitch.cpp
RemoteSwitch.h
action
action.php
blokker
blokker.cpp
elro
elro.cpp
index.html
install Changed from using semphores to a deamon model with message queues fo… Dec 5, 2013
kaku Using semaphores to prevent sending diffenerent commands at the same … Nov 23, 2013
kaku.php
keywords.txt
lampen Initial commit with working software Nov 19, 2013
license.txt
wiringPi.tgz
xbmclightdimmer.sh added script to control light by xbmc polling xbmc playing or paused … Nov 25, 2013

README.md

433mhzforrpi

Software for raspberry pi to control 433 mhz modules including old and new kaku (klik aan klik uit) modules

Stappenplan

Stap 1 - Sluit alles aan

VCC van de transmitter op pin 4 van je Pi (VCC 5V)
GND van de transmitter op pin 6 van je Pi (GND)
ATAD of DATA van de transmitter op pin 8 van je Pi (TX)

Stap 2 - Installeer WiringPi

WiringPi is een prachtige library die veel arduino functionaliteit naar de Raspberry Pi port. Omdat ik de draadloze library van een Arduino naar de Pi heb geport, heb je deze library dus ook nodig.

Als je git nog niet hebt, installeer dat dan via:

code:

sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
sudo apt-get install git-core

Daarna gaan we WiringPi downloaden en builden:

code:

git clone git://git.drogon.net/wiringPi
cd wiringPi
git pull origin
cd wiringPi
./build
cd ..

Als alles goed gaat, heb je nu WiringPi geinstalleerd en kun je mijn code downloaden!

Stap 3 - Installeer het tooltje

Voer deze code uit:

code:

git clone git://git@github.com:jeroensteenhuis/433mhzforrpi.git
cd 433mhzforrpi

Compileer nu de versie die jij nodig hebt:

KlikAanKlikUit code:

g++ -o kaku kaku.cpp -I/usr/local/include -L/usr/local/lib -lwiringPi

Action code:

g++ -o action action.cpp -I/usr/local/include -L/usr/local/lib -lwiringPi

Blokker code:

g++ -o blokker blokker.cpp -I/usr/local/include -L/usr/local/lib -lwiringPi

Elro code:

g++ -o elro elro.cpp -I/usr/local/include -L/usr/local/lib -lwiringPi

Nu kun je het zojuist gecompileerde tooltje uitvoeren om je lampen te schakelen! Bijvoorbeeld:

code:

sudo ./action 18 C on

of voor de nieuwe kaku modules:

sudo ./kaku 123 1 on
sudo ./kaku 123 1 dim 4

Voor de andere merken, voer sudo ./merk uit voor het juiste gebruik. (sudo is nodig omdat de GPIO pin low-level zijn)

Dit kun je voor alle gebruikers instellen door het sticky bit aan te zetten: sudo chmod +s merk

Optionele stap 4 - Tweaken

Bereik optimaliseren Als je moeite hebt met het schakelen, is waarschijnlijk het bereik te klein. Dit heeft meestal drie oorzaken:

1 De ontvanger zit in de buurt van veel electronica: verplaats deze naar een wat 'rustigere' plek 2 De antenne heeft niet de juiste lengte, dit moet een draad met een harde kern van exact 17,3 cm of een veelvoud hiervan zijn 3 Het vermogen is te laag, boost het vermogen van de transmitter naar maximaal 12V door die twee pinnen op een externe adapter aan te sluiten

Ontvanger Ook kun je met de broncode aan de slag om de functionaliteiten uit te bouwen. Voor de originele Arduino library klik hier. Een receiver aankoppelen zou niet al te moeilijk moeten zijn!

Webserver Koppel dit tooltje aan bijvoorbeeld een PHP of Node.js server om via je browser of smartphone je lampen te schakelen met een mobiele website, NFC tags bij de deur, Wi-Fi detectie.. you name it!

Bron: http://weejewel.tweakblogs.net/blog/8665/lampen-schakelen-met-een-raspberry-pi.html