Skip to content
This repository has been archived by the owner on Apr 22, 2020. It is now read-only.

A simple page showing the storage of user input in the local computer memory.

Notifications You must be signed in to change notification settings

kasiaizak/localstorage-editor

Folders and files

NameName
Last commit message
Last commit date

Latest commit

 

History

36 Commits
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Repository files navigation

cover

LocalStorage Editor

Prosta strona pokazująca przechowywanie wprowadzonego tekstu przez użytkownika w lokalnej pamięci komputera. Przycisk Save zapisuje tekst do pamięci, przycisk Load przywraca ten tekst po odświeżeniu strony, bądź po zamknięciu okna przeglądarki.

Wygląd strony zaprojektowany w Figmie przy użyciu Product Design Kit 1.0, a następnie przeniesiony na kod. Animowana tęczowa ramka może wyglądać inaczej, niż na zrzucie ekranowym, w zależności od używanej przeglądarki ze względu na różnice we wspieraniu właściwości conic-gradient - widok on-line

Użyte technologie

HTML5, CSS3 (w tym Flexbox) z użyciem preprocesora Sass oraz JavaScript ES6.

Podgląd strony

Screenshot

Uruchomienie strony lokalnie z podglądem zmian na żywo (dla developerów korzystających z Node.js)

Jeśli nie masz jeszcze zainstalowanego Node.js to nic straconego... :) Tu znajduje się instalka i można szybko to nadrobić: oficjalna strona Node.js.

W konsoli (terminalu) wpisujemy poniższe polecenie w celu instalacji tzw. task runnera GULP. Polecenie wykonujemy raz na danej maszynie, czyli jeśli robiłeś/aś to już wcześniej to pomiń ten krok i poniższą komendę. Ważne: na Windowsie terminal uruchamiamy z uprawnieniami administratora.

npm install -g gulp-cli

Inicjowanie projektu

Po sklonowaniu repozytorium na swój komputer wchodzimy do głównego katalogu projektu i wykonujemy poniższe polecenia:

npm install - polecenie uruchamiane raz na dany projekt

Podgląd na żywo ze śledzeniem zmian

gulp - start task runnera

Kończenie pracy

Aby przerwać pracę gulp wciskamy kombinację klawiszy CTRL + C.

About

A simple page showing the storage of user input in the local computer memory.

Topics

Resources

Stars

Watchers

Forks

Releases

No releases published

Packages

No packages published