Skip to content

knnativeflow/zdalnie-na-pwr

master
Switch branches/tags

Name already in use

A tag already exists with the provided branch name. Many Git commands accept both tag and branch names, so creating this branch may cause unexpected behavior. Are you sure you want to create this branch?
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
app
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdalnie na PWr

Aplikacja dla studentów Politechniki Wrocławskiej, która pozwala zapanować nad linkami do zdalnych zajęć. Dodatkowe informacje oraz aplikacja do pobrania na stronie zdalnie.napwr.pl.

Screenshot

Publiczny kod aplikacji (open source)

Udostępniamy kod źródłowy aplikacji z dwóch powodów:

  1. Aplikacja wymaga od użytkownika podania danych logowania do poczty studenckiej oraz JSOSa, które wykorzystywane są tylko w aplikacji. Dla potwierdzenia tego faktu udostępniamy publicznie kod źródłowy.
  2. Aplikacja ma znacznie większy potencjał, niż zaimplementowane do tego momentu funkcjonalności. Zapraszamy każdą osobę, która programuje do pomocy nad rozwojem aplikacji. Jest jeszcze wiele funkcjonalności możliwych do dodania.

I ty możesz dodać coś siebie

Zainteresowane osoby współtworzeniem aplikacji zapraszamy do kontaktu przez fanapge KN Native Flow. Mamy wiele spisanych funkcjonalności, które można zakodować. Jesteśmy również otwarci na nowe propozycje.

Dla zainteresowanych aplikacja bazuje głównie na takich technologiach jak: TypeScript, Electron i React.

Zgłaszanie błędów

Aplikacja jest w trakcie rozwoju, więc... mogą pojawić się błędy. Jesteśmy tylko studentami a aplikację tworzymy po godzinach nauki i pracy. Poza tym walka z systemami politechniki to nie lada wyzwanie. Każdy znaleziony błąd można zgłosić do nas najlepiej przez fanpage KN Native Flow lub w formie issue w repozytorium.


Uruchomienie wersji deweloperskiej

Klasyka projektów bazujących na JS/TS:

git clone https://github.com/knnativeflow/zdalnie-na-pwr
cd zdalnie-na-pwr
yarn
yarn dev

Budowanie, publikacja i automatyczna aktualizacja

W projekcie wykorzytywany jest electron-builder. Pozwala zbudować lokalnie gotową aplikację oraz przygotować aplikację w wersji produkcyjnej.

Budowanie wersji lokalnej:

W celu przygotowania wersji pod wybrany system operacyjny wystarczy w terminalu wykonać polecenie:

yarn package-[win/mac/linux]

Po zakończeniu skryptu plik instalacyjny aplikacji znajdziemy w folderze release

Publikacje i aktualizacje:

Przygotowanie wersji produkcyjnej wymaga odpowiedniego skonfigurowania plików .env oraz electron-builder.env. Plik .env zawiera klucze dla usług Sentry (monitorowanie błędów), Universal Analytics (statystyki wykorzystania aplikacji) oraz GitHub (publikowanie releasów). Plik electron-builder.env zawiera klucze do podpisywania aplikacji pod macOS oraz automatycznych aktualizacji przez GitHub Release.

Repozytorium posiada przygotowane GitHub Actions do automatycznego budowania aplikacji. Niestety ze względu na bardzo długi czas podpisywania aplikacji pod macOS darmowa liczba minut na GitHub Actions nie jest wystarczająca. Z tego względu na ten moment przygotowanie kolejnych wersji aplikacji możliwe jest tylko lokalnie.

Do opublikowania aplikacji oraz jej aktualizacji należy wykonać polecenie w terminalu:

yarn package-publish

Polecenie buduje aplikację i przygotowuje draft nowego release'a w tym repozytorium. W celu opublikowania wersji wystarczy w repozytorium zatwierdzić draft nowego release'a.


Kontakt

Wszystkich zainteresowanych kontaktem zapraszamy na nasz fanpage KN Native Flow lub drogą mailową nativeflow@napwr.pl.

Twórcy

Licencja

MIT © KN Native Flow

About

Aplikacja dla studentów Politechniki Wrocławskiej, która pozwala zapanować nad linkami do zdalnych zajęć.

Resources

License

Stars

Watchers

Forks

Packages

No packages published