Skip to content
master
Switch branches/tags
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
doc
 
 
src
 
 
 
 
 
 
 
 
Praca magisterska

Uniwersytet:
  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Wydział:
  Wydział Matematyki i Informatyki UMK

Autor:
  Krzysztof Kosyl

Temat:
  Przechowywanie danych hierarchicznych w relacyjnych bazach danych

Opis:
  Celem pracy jest przedstawienie różnych metod przechowywania danych
  hierarchicznych w relacyjnych bazach danych. W porównaniu szczególna
  uwaga zostanie zwrócona na wydajność oraz łatwość wykonywania
  standardowych operacji. Zostaną podane metody zarówno uniwersalne,
  dostępne dla każdej bazy danych, jak i specyficzne dla konkretnych SZBD.
  Ważnym elementem pracy będzie ocena przydatności poszczególnych metod
  do współpracy z O/RM, wraz z przedstawieniem przykładowych rozwiązań.
  Uzupełnieniem pracy będą przykładowe implementacje zaprezentowanych metod.

About

Praca magisterska

Resources

Stars

Watchers

Forks

Releases

No releases published

Packages

No packages published

Languages