Skip to content
Browse files

Merge remote branch 'dream/master'

  • Loading branch information...
2 parents cb9ee45 + ce38faa commit efbf70cac4b5ced12d331f25b73790a306d22f19 Mike Looijmans committed Jan 26, 2011
Showing with 1,837 additions and 1,728 deletions.
  1. +1 −0 main/bsod.cpp
  2. +127 −197 po/et.po
  3. +2 −3 po/fi.po
  4. +1,478 −1,310 po/fr.po
  5. +115 −112 po/nl.po
  6. +114 −106 po/sv.po
View
1 main/bsod.cpp
@@ -191,6 +191,7 @@ void bsodFatal(const char *component)
xml.open("image");
xml.stringFromFile("dreamboxmodel", "/proc/stb/info/model");
xml.stringFromFile("kernelcmdline", "/proc/cmdline");
+ xml.stringFromFile("nimsockets", "/proc/bus/nim_sockets");
if (!getConfigBool("config.plugins.crashlogautosubmit.sendAnonCrashlog", true)) {
xml.cDataFromFile("dreamboxca", "/proc/stb/info/ca");
xml.cDataFromFile("enigma2settings", eEnv::resolve("${sysconfdir}/enigma2/settings"), ".password=");
View
324 po/et.po
@@ -7,7 +7,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: tuxbox-enigma 0.0.1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2010-11-01 13:01+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-12-02 19:12+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-12-30 09:00+0200\n"
"Last-Translator: Arvo <arvo@softshark.ee>\n"
"Language-Team: none\n"
"Language: et\n"
@@ -491,13 +491,12 @@ msgstr ""
msgid "A small overview of the available icon states and actions."
msgstr "Kasutatavate ikoonide seisundite ja tegevuste lühiülevaade."
-#
msgid ""
"A timer failed to record!\n"
"Disable TV and try again?\n"
msgstr ""
"Taimeriga salvestus nurjus!\n"
-"Keela TV ja proovi uuesti\n"
+"Keela TV ja proovi uuesti?\n"
msgid "A/V Settings"
msgstr "Heli- ja pildisätted"
@@ -748,7 +747,7 @@ msgid "Alternative radio mode"
msgstr "Alternatiivne raadiorežiim"
msgid "Alternative services tuner priority"
-msgstr "Tüüneri prioriteet"
+msgstr "Tuuneri prioriteet"
msgid "Always ask"
msgstr "Alati küsi"
@@ -1194,7 +1193,7 @@ msgid "Change bouquets in quickzap"
msgstr "Nimekirjade vahetus ka nooleklahvidega"
msgid "Change default recording offset?"
-msgstr "Muuda salvestuse vaikimisi offsetti"
+msgstr "Muuda salvestuse vaikimisi offsetti?"
msgid "Change hostname"
msgstr "Muuda nime"
@@ -1217,7 +1216,7 @@ msgid "Change step size"
msgstr "Muuda sammu suurust"
msgid "Change the hostname of your Dreambox."
-msgstr "Muuda oma tuuneri nime"
+msgstr "Muuda oma tuuneri nime."
msgid "Changelog"
msgstr "Muudatuste logi"
@@ -1247,9 +1246,8 @@ msgstr "Kanalilisti menüü"
msgid "Channels"
msgstr "Kanalid"
-#
msgid "Chap."
-msgstr "Peatükk"
+msgstr "Peatükk."
#
msgid "Chapter"
@@ -1263,12 +1261,11 @@ msgstr "Peatükk:"
msgid "Check"
msgstr "Kontrolli"
-#
msgid "Checking Filesystem..."
-msgstr "Kontrollin failisüsteemi"
+msgstr "Kontrollin failisüsteemi..."
msgid "Choose Tuner"
-msgstr "Vali tüüner"
+msgstr "Vali tuuner"
msgid "Choose a wireless network"
msgstr "Vali WiFi võrk"
@@ -1333,7 +1330,7 @@ msgid "Clear before scan"
msgstr "Kustuta kanalid"
msgid "Clear history on Exit:"
-msgstr "Kustuta väljudes ajalugu"
+msgstr "Kustuta väljudes ajalugu:"
#
msgid "Clear log"
@@ -1475,9 +1472,8 @@ msgstr "Ühenda WiFi võrguga"
msgid "Connected to"
msgstr "Ühendatud"
-#
msgid "Connected!"
-msgstr "Ühendatud"
+msgstr "Ühendatud!"
msgid "Constellation"
msgstr "Konstellatsioon"
@@ -1503,7 +1499,7 @@ msgid "Contrast"
msgstr "Kontrast"
msgid "Control your Dreambox with your Web browser."
-msgstr "Halda oma vastuvõtjat veebibrauseriga"
+msgstr "Halda oma vastuvõtjat veebibrauseriga."
msgid "Control your Dreambox with your browser"
msgstr "Halda oma vastuvõtjat kasutatava brauseriga"
@@ -1512,7 +1508,7 @@ msgid "Control your dreambox with only the MUTE button"
msgstr "Halda oma vastuvõtjat ainult MUTE nupuga"
msgid "Control your dreambox with only the MUTE button."
-msgstr "Halda oma vastuvõtjat ainult MUTE nupuga"
+msgstr "Halda oma vastuvõtjat ainult MUTE nupuga."
msgid "Control your internal system fan."
msgstr "Kontrolli sisemist süsteemiventilaatorit."
@@ -1578,7 +1574,7 @@ msgid "Create a backup of your Video-DVD"
msgstr "Tee video DVD-st backup"
msgid "Create a new AutoTimer."
-msgstr "Loo uus AutoTaimer"
+msgstr "Loo uus AutoTaimer."
msgid "Create a new timer using the classic editor"
msgstr "Loo uus taimer tavaeditoriga"
@@ -1597,7 +1593,7 @@ msgid "Create remote timers"
msgstr "Sea kaugjuhitavad taimerid"
msgid "Create timers on remote Dreamboxes."
-msgstr "Sea taimerid kaugjuhitavatel tuuneritel"
+msgstr "Sea taimerid kaugjuhitavatel tuuneritel."
#
#, python-format
@@ -1619,9 +1615,8 @@ msgstr "Hetke transponder"
msgid "Current device: "
msgstr "Praegune seade: "
-#
msgid "Current settings:"
-msgstr "Hetke sätted"
+msgstr "Hetke sätted:"
msgid "Current value: "
msgstr "Praegune väärtus: "
@@ -1690,7 +1685,7 @@ msgstr ""
"CutListEditor võimaldab töödelda su filme. \n"
"Otsi selle koha algus, mille tahad maha lõigata. Vajuta OK, vali 'alusta "
"lõiget'.\n"
-"Siis leia lõpp, vajuta OK, vali 'lõpeta lõige'. TEHTUD!"
+"Siis leia lõpp, vajuta OK, vali 'lõpeta lõige'. TEHTUD."
msgid "Cutlist editor..."
msgstr "Määra lõikekohad..."
@@ -1854,7 +1849,7 @@ msgid "Detected HDD:"
msgstr "Leitud kõvaketas:"
msgid "Detected NIMs:"
-msgstr "Leitud tüünerid:"
+msgstr "Leitud tuunerid:"
msgid "DiSEqC"
msgstr "DiSEqC"
@@ -1972,13 +1967,12 @@ msgstr ""
"Kas soovid kindlasti eemaldada\n"
"laiendust \"%s\"?"
-#
msgid ""
"Do you really want to check the filesystem?\n"
"This could take lots of time!"
msgstr ""
"Kas soovid kindlasti failisüsteemi kontrollida?\n"
-"Selleks kulub palju aega!!!"
+"Selleks kulub palju aega!"
#
#, python-format
@@ -2028,7 +2022,7 @@ msgstr "Kas soovid uut käsiotsingut teha?"
#, python-format
msgid "Do you want to download the image to %s ?"
-msgstr "Kas soovid image alla laadida %s?"
+msgstr "Kas soovid image alla laadida %s ?"
#
msgid "Do you want to enable the parental control feature on your dreambox?"
@@ -2155,15 +2149,14 @@ msgstr "Laetakse alla"
msgid "Downloading plugin information. Please wait..."
msgstr "Laeme alla laienduse infot. Palun oota..."
-#
msgid "Downloading screenshots. Please wait..."
-msgstr "Laadin eelvaadet. Palun oodake ..."
+msgstr "Laadin eelvaadet. Palun oodake..."
msgid "Dreambox format data DVD (HDTV compatible)"
msgstr "Vastuvõtja formaadib data DVD-d"
msgid "Dreambox software because updates are available."
-msgstr "Vastuvõtja tarkvara, sest uuendused on saadaval"
+msgstr "Vastuvõtja tarkvara, sest uuendused on saadaval."
msgid "Duration: "
msgstr "Kestus: "
@@ -2336,7 +2329,7 @@ msgstr "Luba lapselukk"
msgid ""
"Enable this to be able to access the AutoTimer Overview from within the "
"extension menu."
-msgstr "Luba see, et tagada AutoTimeri ülevaade laienduste menüüst"
+msgstr "Luba see, et tagada AutoTimeri ülevaade laienduste menüüst."
#
msgid "Enable timer"
@@ -2399,7 +2392,7 @@ msgid ""
"Needs a running VLC from www.videolan.org on your pc."
msgstr ""
"Enigma2 lisa AVI/DIVX/WMV/jne. PC-st tulevate videote mängimiseks "
-"vastuvõtjas. Vajab arvutis töötavat VLC programmi www.videolan.org -st"
+"vastuvõtjas. Vajab arvutis töötavat VLC programmi www.videolan.org -st."
msgid ""
"Enigma2 Skinselector\n"
@@ -2427,9 +2420,8 @@ msgstr "Sisesta IP..."
msgid "Enter Rewind at speed"
msgstr "Alusta tagasikerimist kiirusega"
-#
msgid "Enter main menu..."
-msgstr "Mine peamenüüsse"
+msgstr "Mine peamenüüsse..."
msgid "Enter new hostname for your Dreambox"
msgstr "Sisesta uus nimi oma tuunerile"
@@ -2522,9 +2514,8 @@ msgstr "Käivita TuxboxPlugins"
msgid "Execution Progress:"
msgstr "Käivituse progress:"
-#
msgid "Execution finished!!"
-msgstr "Käivitus lõppenud!"
+msgstr "Käivitus lõppenud!!"
#
msgid "Exif"
@@ -2563,9 +2554,8 @@ msgstr "Ekspert"
msgid "Extended Networksetup Plugin..."
msgstr "Laiendatud võrguseaded..."
-#
msgid "Extended Setup..."
-msgstr "Laiendatud seaded"
+msgstr "Laiendatud seaded..."
#
msgid "Extended Software"
@@ -2592,7 +2582,7 @@ msgid ""
"a server using the file transfer protocol."
msgstr ""
"FTPBrowser võimaldab failide vahendust vastuvõtja ja serveri vahel, "
-"kasutades failivahenduse protokolli FTP"
+"kasutades failivahenduse protokolli FTP."
msgid "Factory reset"
msgstr "Algseadistuse taaste"
@@ -2656,7 +2646,6 @@ msgstr "Film & Animatsioon"
msgid "Filter"
msgstr "Filter"
-#
msgid ""
"Filters are another powerful tool when matching events. An AutoTimer can be "
"restricted to certain Weekdays or only match an event with a text inside eg "
@@ -2666,7 +2655,7 @@ msgstr ""
"Filtrid on üks võimsaid vahendeid vajalike saadete leidmiseks. AutoTimer'i "
"abil saab ära keelata teatud nädalapäevade jaoks või ainult leida saade , "
"kus on kirjelduses tekst nt. \n"
-"Vajuta BLUE uue keelu seadmiseks ja YELLOW seatud keelu muutmisek.s"
+"Vajuta BLUE uue keelu seadmiseks ja YELLOW seatud keelu muutmiseks."
#
msgid "Finetune"
@@ -2810,9 +2799,8 @@ msgstr "Üldine PCM viide"
msgid "General PCM delay (ms)"
msgstr "Üldine PCM viide (ms)"
-#
msgid "Genre"
-msgstr "Zanr:"
+msgstr "Zanr"
#
msgid "Genuine Dreambox"
@@ -3063,7 +3051,7 @@ msgid ""
"In order to record a timer, the TV was switched to the recording service!\n"
msgstr ""
"Sunnitud kanalivahetus. Taimeri salvestus just käivitus ja vajas seda "
-"tüünerit.\n"
+"tuunerit!\n"
#
msgid "Include"
@@ -3155,7 +3143,7 @@ msgid "Install settings, skins, software..."
msgstr "Installin tarkvara..."
msgid "Installation finished."
-msgstr "Käivitus lõppenud!"
+msgstr "Installimine lõppenud."
msgid "Installing"
msgstr "Installin"
@@ -3170,11 +3158,10 @@ msgid "Installing defaults... Please wait..."
msgstr "Installin algseaded.Palun oota..."
msgid "Installing package content... Please wait..."
-msgstr "Installin pakendi sisu.Palun oodake ..."
+msgstr "Installin pakendi sisu... Palun oodake..."
-#
msgid "Instant Record..."
-msgstr "Kohene salvestus"
+msgstr "Kohene salvestus..."
#
msgid "Instant record location"
@@ -3192,7 +3179,7 @@ msgid "Internal Flash"
msgstr "Sisemine flash-mälu"
msgid "Internal LAN adapter."
-msgstr "Sisemine LAN adapter"
+msgstr "Sisemine LAN adapter."
msgid "Internal firmware updater"
msgstr "Sisemine tarkvara uuendaja"
@@ -3468,9 +3455,8 @@ msgstr "Laadi"
msgid "Load Length of Movies in Movielist"
msgstr "Lisa filmide pikkused nimekirja"
-#
msgid "Load feed on startup:"
-msgstr "Laadi feed alustades"
+msgstr "Laadi feed alustades:"
#
msgid "Load movie-length"
@@ -3560,7 +3546,7 @@ msgid "Manage logos to display at boot time or while in radio mode."
msgstr "Sea logod, mida näidatakse alustamisel või raadio moodis."
msgid "Manage logos to display at boottime"
-msgstr "Sea logod näitamiseks alustamisel."
+msgstr "Sea logod näitamiseks alustamisel"
#
msgid "Manage network shares"
@@ -3570,9 +3556,8 @@ msgid ""
"Manage your music files in a database, play it with Merlin Music Player."
msgstr "Sea oma muusikafailid andmebaasis, mängi neid Merlin Music Player'iga."
-#
msgid "Manage your network shares..."
-msgstr "Halda oma võrgukohti ..."
+msgstr "Halda oma võrgukohti..."
#
msgid "Manage your receiver's software"
@@ -3653,9 +3638,8 @@ msgstr ""
msgid "Medium is not a writeable DVD!"
msgstr "DVD ketas ei ole kirjutatav!"
-#
msgid "Medium is not empty!"
-msgstr "Ketas ei ole tühi?"
+msgstr "Ketas ei ole tühi!"
#
msgid "Menu"
@@ -3668,9 +3652,8 @@ msgstr "Merlin muusika mängija ja iDream"
msgid "Message"
msgstr "Teade"
-#
msgid "Message..."
-msgstr "Teade"
+msgstr "Teade..."
#
msgid "Mexico"
@@ -3848,7 +3831,7 @@ msgid "Move west"
msgstr "Liiguta läände"
msgid "Movie information from the Online Film Datenbank (German)."
-msgstr "Filmi info Online Film Datenbank'ist (Saksa)"
+msgstr "Filmi info Online Film Datenbank'ist (Saksa)."
msgid "Movie informations from the Online Film Datenbank"
msgstr "Filmi info Online Film Datenbank'ist"
@@ -3861,7 +3844,7 @@ msgid ""
"MovieTagger adds tags to recorded movies to sort a large list of movies."
msgstr ""
"Movie Tagger lisab salvestatud filmidele märked pika filminimekirja "
-"sorteerimiseks"
+"sorteerimiseks."
msgid ""
"Movielist Preview creates screenshots of recordings and shows them inside "
@@ -4109,9 +4092,8 @@ msgstr "Võrgu häälestamine"
msgid "Network test"
msgstr "Võrgu ühenduse test"
-#
msgid "Network test..."
-msgstr "Võrgu ühenduse test"
+msgstr "Võrgu ühenduse test..."
msgid "Network test: "
msgstr "Võrgu test: "
@@ -4206,7 +4188,7 @@ msgstr ""
"hüppamiseks!"
msgid "No free tuner!"
-msgstr "Pole vaba tüünerit!"
+msgstr "Pole vaba tuunerit!"
msgid "No network connection available."
msgstr "Võrgu ühendust pole saadaval."
@@ -4233,27 +4215,26 @@ msgid "No playable video found! Stop playing this movie?"
msgstr "Ei leia mängitavat videot! Kas peatada selle filmi näitamine?"
msgid "No positioner capable frontend found."
-msgstr "Ei leitud positsioneeri toetavat tüünerit"
+msgstr "Ei leitud positsioneeri toetavat tuunerit."
msgid "No satellite frontend found!!"
-msgstr "Ei leitud satelliidi tüünerit!!"
+msgstr "Ei leitud satelliidi tuunerit!!"
-#
msgid "No tags are set on these movies."
-msgstr "Salvestisele pole märksõnu määratud"
+msgstr "Salvestisele pole märksõnu määratud."
msgid "No to all"
msgstr "EI kõigile"
msgid "No tuner is configured for use with a diseqc positioner!"
-msgstr "Ükski tüüner pole seadistatud DISEqC-positsioneeri kasutama!"
+msgstr "Ükski tuuner pole seadistatud DISEqC-positsioneeri kasutama!"
msgid ""
"No tuner is enabled!\n"
"Please setup your tuner settings before you start a service scan."
msgstr ""
-"Tüüner määramata!\n"
-"Määra tüüner enne kanaliotsingu alustamist."
+"Tuuner määramata!\n"
+"Määra tuuner enne kanaliotsingu alustamist."
msgid ""
"No valid service PIN found!\n"
@@ -4306,7 +4287,7 @@ msgid ""
"your local network interface."
msgstr ""
"Ei leidnud töötavat WiFi seadet.\n"
-" Palun kontrolli, kas tüüneriga ühilduv seade on ühendatud ja kas kohalik "
+" Palun kontrolli, kas tuuneriga ühilduv seade on ühendatud ja kas kohalik "
"võrk töötab."
#
@@ -4359,9 +4340,8 @@ msgstr "Pole"
msgid "Nonlinear"
msgstr "Ebalineaarne"
-#
msgid "Nonprofits & Activism"
-msgstr "Mittetulundus ja ..."
+msgstr "Mittetulundus & Aktivism"
#
msgid "North"
@@ -4384,13 +4364,12 @@ msgstr ""
msgid "Not fetching feed entries"
msgstr "Otsingut ei toimu"
-#
msgid ""
"Nothing to scan!\n"
"Please setup your tuner settings before you start a service scan."
msgstr ""
"Pole midagi otsida!\n"
-"Määra tüüneri seaded enne kanalite otsingu alustamist."
+"Määra tuuneri seaded enne kanalite otsingu alustamist."
#
msgid "Now Playing"
@@ -4469,9 +4448,8 @@ msgstr "Ainult sel korral loodud Autotaimerid"
msgid "Only Free scan"
msgstr "Ainult vabade otsimine"
-#
msgid "Only extensions."
-msgstr "Ainult laiendused"
+msgstr "Ainult laiendused."
#
msgid "Only match during timespan"
@@ -4510,7 +4488,7 @@ msgid "Override found with alternative service"
msgstr "Teise kanaliga on leitud kattuvus"
msgid "Overwrite configuration files ?"
-msgstr "Kas konifguratsioonifailid üle kirjutada?"
+msgstr "Kas konifguratsioonifailid üle kirjutada ?"
msgid "Overwrite configuration files during software upgrade?"
msgstr "Kas tarkvara uuendamisel kirjutada üle konfiguratsioonifailid?"
@@ -4615,16 +4593,14 @@ msgstr "Kood on vajalik"
msgid "Play"
msgstr "Taasesita"
-#
msgid "Play Audio-CD..."
-msgstr "Mängi Audio-CD"
+msgstr "Mängi Audio-CD..."
msgid "Play DVD"
msgstr "Taasesita"
-#
msgid "Play Music..."
-msgstr "Mängi Audio-CD"
+msgstr "Mängi Muusikat..."
#
msgid "Play YouTube movies"
@@ -4640,9 +4616,8 @@ msgstr "Mängi muusikat Last.fm-st."
msgid "Play next video"
msgstr "Mängi järgmist videot"
-#
msgid "Play recorded movies..."
-msgstr "Näita salvestisi"
+msgstr "Näita salvestisi..."
#
msgid "Play video again"
@@ -4776,13 +4751,11 @@ msgstr "Vajuta OK!"
msgid "Please provide a Text to match"
msgstr "Palun sisesta otsitav tekst"
-#
msgid "Please select a playlist to delete..."
-msgstr "Vali kustutatav esitusloend"
+msgstr "Vali kustutatav esitusloend..."
-#
msgid "Please select a playlist..."
-msgstr "Vali esitusloend"
+msgstr "Vali esitusloend..."
#
msgid "Please select a standard feed or try searching for videos."
@@ -4801,21 +4774,18 @@ msgstr "Palun vali NFI fail ja vajuta flashimiseks rohelist nuppu!"
msgid "Please select an extension to remove."
msgstr "Vali laiendus eemaldamiseks."
-#
msgid "Please select an option below."
-msgstr "Palun vali mõni järgmistest valikutest"
+msgstr "Palun vali mõni järgmistest valikutest."
#
msgid "Please select medium to use as backup location"
msgstr "Vali asukoht varukoopiale"
-#
msgid "Please select tag to filter..."
-msgstr "Vali otsingusõna"
+msgstr "Vali otsingusõna..."
-#
msgid "Please select the movie path..."
-msgstr "Vali salvestise kataloog"
+msgstr "Vali salvestise kataloog..."
msgid ""
"Please select the network interface that you want to use for your internet "
@@ -4834,19 +4804,16 @@ msgid ""
msgstr ""
"Palun valige WiFi võrk ühenduseks.\n"
"\n"
-"Jätkamiseks vajutage OK"
+"Jätkamiseks vajutage OK."
-#
msgid "Please set up tuner B"
-msgstr "Määra tüüneri B seaded:"
+msgstr "Määra tuuneri B seaded"
-#
msgid "Please set up tuner C"
-msgstr "Määra tüüneri C seaded:"
+msgstr "Määra tuuneri C seaded"
-#
msgid "Please set up tuner D"
-msgstr "Määra tüüneri D seaded:"
+msgstr "Määra tuuneri D seaded"
#
msgid ""
@@ -4878,9 +4845,8 @@ msgstr "Palun oota kuni võrguseadistus aktiveeritakse..."
msgid "Please wait for activation of your network mount..."
msgstr "Palun oota oma võrguühenduse aktiveerimist..."
-#
msgid "Please wait while removing selected package..."
-msgstr "Palun oota, kuni eemaldan valitud laiendust"
+msgstr "Palun oota, kuni eemaldan valitud laiendust..."
#
msgid "Please wait while removing your network mount..."
@@ -4889,9 +4855,8 @@ msgstr "Palun oota oma võrguühenduse kõrvaldamist..."
msgid "Please wait while scanning is in progress..."
msgstr "Pilti laetakse. Oota..."
-#
msgid "Please wait while searching for removable packages..."
-msgstr "Palun oota, kuni otsin eemaldatavaid laiendusi"
+msgstr "Palun oota, kuni otsin eemaldatavaid laiendusi..."
#
msgid "Please wait while updating your network mount..."
@@ -4905,17 +4870,15 @@ msgstr "Palun oota kuni seadistan võrgu..."
msgid "Please wait while we prepare your network interfaces..."
msgstr "Palun oota, käivitame võrguliidest..."
-#
msgid "Please wait while we test your network..."
-msgstr "Palun oota, testin võrku"
+msgstr "Palun oota, testin võrku..."
#
msgid "Please wait while your network is restarting..."
msgstr "Palun oota kuni võrk taaskäivitub..."
-#
msgid "Please wait..."
-msgstr "Oota"
+msgstr "Oota..."
#
msgid "Please wait... Loading list..."
@@ -4942,7 +4905,7 @@ msgid "Plugins"
msgstr "Laiendused"
msgid "PodCast streams podcasts to your Dreambox."
-msgstr "PodCast esitab/striimib podcast'i Sinu vastuvõtjasse"
+msgstr "PodCast esitab/striimib podcast'i Sinu vastuvõtjasse."
#
msgid "Poland"
@@ -5034,13 +4997,11 @@ msgstr "Vajuta INFO nuppu puldil lisainfo saamiseks."
msgid "Press MENU on your remote control for additional options."
msgstr "Vajuta MENU puldil lisavõimaluste kasutamiseks."
-#
msgid "Press OK on your remote control to continue."
-msgstr "Jätkamiseks vajuta OK"
+msgstr "Jätkamiseks vajuta OK."
-#
msgid "Press OK to activate the selected skin."
-msgstr "Vajuta OK uue välimuse aktiveerimiseks"
+msgstr "Vajuta OK uue välimuse aktiveerimiseks."
#
msgid "Press OK to activate the settings."
@@ -5054,9 +5015,8 @@ msgstr ""
msgid "Press OK to edit selected settings."
msgstr "Vajuta OK valitud seade muutmiseks."
-#
msgid "Press OK to edit the settings."
-msgstr "Sätete muutmiseks vajuta OK"
+msgstr "Sätete muutmiseks vajuta OK."
#
msgid "Press OK to expand this host"
@@ -5169,7 +5129,7 @@ msgid "Python frontend for /tmp/mmi.socket"
msgstr "Pythoni programm /tmp/mmi.socket jaoks"
msgid "Python frontend for /tmp/mmi.socket."
-msgstr "Pythoni programm /tmp/mmi.socket jaoks"
+msgstr "Pythoni programm /tmp/mmi.socket jaoks."
msgid "Quick"
msgstr "Kiire kanalivalik"
@@ -5275,9 +5235,8 @@ msgstr "Salvestus käib"
msgid "Record time limited due to conflicting timer %s"
msgstr "Salvestusaeg on piiratud teise taimeri %s tõttu"
-#
msgid "Recorded files..."
-msgstr "Salvestised"
+msgstr "Salvestised..."
#
msgid "Recording"
@@ -5305,9 +5264,8 @@ msgstr "Korda uut PIN-i"
msgid "Refresh Rate"
msgstr "Värskendussagedus"
-#
msgid "Refresh rate selection."
-msgstr "Värskendussageduse valik"
+msgstr "Värskendussageduse valik."
#
msgid "Related video entries."
@@ -5357,7 +5315,7 @@ msgid "Remove failed."
msgstr "Eemaldamine nurjus."
msgid "Remove finished."
-msgstr "Eemaldatud.."
+msgstr "Eemaldatud."
#
msgid "Remove plugins"
@@ -5374,9 +5332,8 @@ msgstr "Eemalda taimer"
msgid "Remove title"
msgstr "Eemalda pealkiri"
-#
msgid "Removed successfully."
-msgstr "Eemaldatud"
+msgstr "Eemaldatud."
msgid "Removing"
msgstr "Eemaldab"
@@ -5444,9 +5401,8 @@ msgstr "Nulli arvesti"
msgid "Reset saved position"
msgstr "Nulli salvestatud positsioon"
-#
msgid "Reset video enhancement settings to system defaults?"
-msgstr "Sea pildiparandused süsteemi algseadesse."
+msgstr "Sea pildiparandused süsteemi algseadesse?"
#
msgid "Reset video enhancement settings to your last configuration?"
@@ -5827,9 +5783,8 @@ msgstr "Otsin uuendusi. Palun oota..."
msgid "Searching for new installed or removed packages. Please wait..."
msgstr "Otsin uusi installitud või kustutatud pakette. Oota..."
-#
msgid "Searching your network. Please wait..."
-msgstr "Otsin võrku. Palun oota ..."
+msgstr "Otsin võrku. Palun oota..."
msgid "Secondary DNS"
msgstr "Sekundaarne DNS"
@@ -6037,7 +5992,7 @@ msgid ""
"Check tuner configuration!"
msgstr ""
"Pole kanalit!\n"
-"Kontrolli tüüneri seadeid!"
+"Kontrolli tuuneri seadeid!"
#
msgid "Serviceinfo"
@@ -6059,7 +6014,7 @@ msgid "Set Voltage and 22KHz"
msgstr "Vali pinge ja 22 KHz"
msgid "Set available internal memory threshold for the warning."
-msgstr "Sea saadaoleva sisemälu mahu hoiatusnivoo"
+msgstr "Sea saadaoleva sisemälu mahu hoiatusnivoo."
#
#, python-format
@@ -6339,9 +6294,8 @@ msgstr "Need laiendused pole saadaval:\n"
msgid "Sorry MediaScanner is not installed!"
msgstr "Kahjuks MediaScanner ei ole seadistatud!"
-#
msgid "Sorry no backups found!"
-msgstr "Ei leidnud varukoopiat"
+msgstr "Ei leidnud varukoopiat!"
msgid ""
"Sorry your backup destination is not writeable.\n"
@@ -6350,9 +6304,8 @@ msgstr ""
"Varukoopia asukohta ei saa salvestada.\n"
"Vali uus asukoht."
-#
msgid "Sorry, no Details available!"
-msgstr "Kahjuks pole detaile saadaval"
+msgstr "Kahjuks pole detaile saadaval!"
#
msgid "Sorry, video is not available!"
@@ -6532,7 +6485,7 @@ msgid "Streaming modules for the orf.at iptv web page."
msgstr "Voogesitus moodul orf.at iptv veebilehele."
msgid "Subservice list..."
-msgstr "Alamteenuste nimekiri"
+msgstr "Alamteenuste nimekiri..."
msgid "Subservices"
msgstr "Alamteenused"
@@ -6658,7 +6611,7 @@ msgid "Test your DiSEqC equipment"
msgstr "Proovi oma DiSEqC seadmeid"
msgid "Test-Messagebox?"
-msgstr "Testsõnum ?"
+msgstr "Testsõnum?"
msgid ""
"Thank you for using the wizard.\n"
@@ -6827,14 +6780,13 @@ msgid ""
msgstr ""
"Loendurit saab automaatselt seada piirangutele teatud ajavahemike järel."
-#
#, python-format
msgid ""
"The directory %s is not writable.\n"
"Make sure you select a writable directory instead."
msgstr ""
-"Kataloog %s ei ole salvestatav \n"
-"Vali kindlasti selle asemel salvestatav kataloog"
+"Kataloog %s ei ole salvestatav.\n"
+"Vali kindlasti selle asemel salvestatav kataloog."
#
msgid ""
@@ -6909,9 +6861,8 @@ msgstr "Tulemused on salvestatud %s."
msgid "The skin is in KingSize-definition 1024x576"
msgstr "Välimus on KingSize eraldusega 1024x576"
-#
msgid "The sleep timer has been activated."
-msgstr "Unetaimer on aktiveeritud"
+msgstr "Unetaimer on aktiveeritud."
msgid "The sleep timer has been disabled."
msgstr "Unetaimer välja lülitatud."
@@ -6947,9 +6898,8 @@ msgstr ""
"Abiline leidis konfiguratsiooni varukoopia. Kas soovid taastada vanad seaded "
"%s?"
-#
msgid "The wizard is finished now."
-msgstr "Toiming on nüüd lõpetatud. Vajuta OK"
+msgstr "Toiming on nüüd lõpetatud. Vajuta OK."
msgid "There are at least "
msgstr "Seal on vähemalt "
@@ -6961,9 +6911,8 @@ msgstr "Praegu ei ole täitmata tegevusi."
msgid "There are no default services lists in your image."
msgstr "Selles tarkvaras ei ole vaikimisi saatjate nimekirja."
-#
msgid "There are no default settings in your image."
-msgstr "Selles tarkvaras ei ole vaikimisi seadeid"
+msgstr "Selles tarkvaras ei ole vaikimisi seadeid."
#
msgid "There are no updates available."
@@ -7027,9 +6976,8 @@ msgstr ""
"See on nimi, mille saab anda Autotimerile. Antud nime näidatakse nii "
"ülevaates kui ka eelvaates."
-#
msgid "This is step number 2."
-msgstr "See on 2. samm"
+msgstr "See on 2. samm."
#
msgid ""
@@ -7067,21 +7015,17 @@ msgstr ""
"Kui oled juba ette valmistanud alglaetava USB pulga, siis ühenda see nüüd. "
"Vastasel korral ühenda min. 64 MB USB pulk!"
-#
msgid "This plugin is installed."
-msgstr "Laiendus on paigaldatud"
+msgstr "Laiendus on paigaldatud."
-#
msgid "This plugin is not installed."
-msgstr "See laiendus pole paigaldatud"
+msgstr "See laiendus pole paigaldatud."
-#
msgid "This plugin will be installed."
-msgstr "See laiendus paigaldatakse"
+msgstr "See laiendus paigaldatakse."
-#
msgid "This plugin will be removed."
-msgstr "See laiendus eemaldatakse"
+msgstr "See laiendus eemaldatakse."
#
msgid "This setting controls the behavior when a timer matches a found event."
@@ -7263,9 +7207,8 @@ msgstr "Ajanihe"
msgid "Timeshift location"
msgstr "Ajanihke asukoht"
-#
msgid "Timeshift not possible!"
-msgstr "Ajanihke kasutamine pole võimalik."
+msgstr "Ajanihke kasutamine pole võimalik!"
#
msgid "Timezone"
@@ -7404,19 +7347,19 @@ msgid "Tune failed!"
msgstr "Häälestus nurjus!"
msgid "Tuner"
-msgstr "Tüüner"
+msgstr "Tuuner"
msgid "Tuner "
-msgstr "Tüüner "
+msgstr "Tuuner "
msgid "Tuner Slot"
-msgstr "Tüüneri pesa"
+msgstr "Tuuneri pesa"
msgid "Tuner configuration"
-msgstr "Tüüneri seaded"
+msgstr "Tuuneri seaded"
msgid "Tuner status"
-msgstr "Tüüneri olek"
+msgstr "Tuuneri olek"
#
msgid "Tuner type"
@@ -7476,9 +7419,8 @@ msgstr "Tühista install"
msgid "Undo uninstall"
msgstr "Tühista uninstall"
-#
msgid "UnhandledKey"
-msgstr "Käsitlematu võti."
+msgstr "Käsitlematu võti"
msgid "Unicable"
msgstr "Unicable"
@@ -7502,7 +7444,7 @@ msgid "Universal LNB"
msgstr "Universaal LNB"
msgid "Unknown network adapter."
-msgstr "Tundmatu võrgu adapter"
+msgstr "Tundmatu võrgu adapter."
msgid ""
"Unless this is enabled AutoTimer will NOT automatically look for events "
@@ -7529,7 +7471,7 @@ msgid "Update"
msgstr "Uuendus"
msgid "Update done..."
-msgstr "Uuendus on valmis"
+msgstr "Uuendus on valmis..."
#
# File: tmp/enigma2_plugins/genuinedreambox/src/plugin.py, line: 170
@@ -7562,7 +7504,7 @@ msgid "Updating, please wait..."
msgstr "Uuendan, palun oota..."
msgid "Updating... Please wait... This can take some minutes..."
-msgstr "Uuendan. Oota...See võib kesta mõne minuti."
+msgstr "Uuendan... Oota... See võib kesta mõne minuti..."
msgid "Upgrade finished."
msgstr "Uuendus valmis."
@@ -7637,7 +7579,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Kasuta vasakut ja paremat nuppu valimiseks.\n"
"\n"
-"Häälesta tüüner A"
+"Häälesta tuuner A"
#
msgid ""
@@ -7787,20 +7729,18 @@ msgstr "Vaata Google kaarte"
msgid "View Google maps with your Dreambox."
msgstr "Vaata Google kaarti oma vastuvõtjaga."
-#
msgid "View Movies..."
-msgstr "Näita salvestisi"
+msgstr "Näita salvestisi..."
#
msgid "View Photos..."
msgstr "Vaata pilte..."
-#
msgid "View Rass interactive..."
-msgstr "Vaata Rass interactive"
+msgstr "Vaata Rass interactive..."
msgid "View Video CD..."
-msgstr "Vaata Vido CD"
+msgstr "Vaata Vido CD..."
#
msgid "View active downloads"
@@ -7867,9 +7807,8 @@ msgstr "Vaata seotud videoid"
msgid "View response videos"
msgstr "Vaata vastuse videoid"
-#
msgid "View teletext..."
-msgstr "Kuva teksti-TV"
+msgstr "Kuva teksti-TV..."
#
msgid "View, edit or delete mountpoints on your Dreambox."
@@ -8047,8 +7986,7 @@ msgstr ""
"Teretulemast mälupuhastaja abilisse.\n"
"\n"
"Vastuvõtjas kasutatav vaba sisemälu maht on langenud alla 2 MB.\n"
-"\\Oma vastuvõtja stabiilse töö kindlustamiseks oleks vaja sisemälu "
-"puhastada.\n"
+"Oma vastuvõtja stabiilse töö kindlustamiseks oleks vaja sisemälupuhastada.\n"
"Saad kasutada seda puhastusabilist mõnede laienduste eemaldamiseks.\n"
msgid ""
@@ -8501,15 +8439,15 @@ msgstr ""
"\n"
"Teie vastuvõtja interneti ühendus töötab.\n"
"\n"
-"Vajutage OK jätkamiseks"
+"Vajutage OK jätkamiseks."
msgid "Your Dreambox will restart after pressing OK on your remote control."
msgstr "Teie vastuvõtja teeb pärast puldilt OK vajutamist taaskäivituse."
msgid ""
"Your backup succeeded. We will now continue to explain the further upgrade "
"process."
-msgstr "Turvakoopia valmis. Me informeerime edasistest uuenduste käigust"
+msgstr "Turvakoopia valmis. Me informeerime edasistest uuenduste käigust."
msgid ""
"Your collection exceeds the size of a single layer medium, you will need a "
@@ -8532,17 +8470,16 @@ msgid "Your current collection will get lost!"
msgstr "Praegune kogumik kustutatakse!"
msgid "Your dreambox is shutting down. Please stand by..."
-msgstr "Lülitan välja. Palun oota"
+msgstr "Lülitan välja. Palun oota..."
#
msgid ""
"Your dreambox isn't connected to the internet properly. Please check it and "
"try again."
msgstr "Internetiühendust pole. Kontrolli võrguseadeid ja ürita uuesti."
-#
msgid "Your email address:"
-msgstr "Teie emaili aadress"
+msgstr "Teie emaili aadress:"
#
msgid ""
@@ -8564,9 +8501,8 @@ msgstr ""
msgid "Your name (optional):"
msgstr "Teie nimi (soovi korral):"
-#
msgid "Your network configuration has been activated."
-msgstr "Võrguseadistus on aktiveeritud"
+msgstr "Võrguseadistus on aktiveeritud."
#
msgid "Your network mount has been activated."
@@ -8669,9 +8605,8 @@ msgstr "aktiveeri muudatused"
msgid "activate network adapter configuration"
msgstr "aktiveeri võrgukaardi seaded"
-#
msgid "add AutoTimer..."
-msgstr "lisa autotaimer"
+msgstr "lisa autotaimer..."
msgid "add Provider"
msgstr "lisa levitaja"
@@ -8800,9 +8735,8 @@ msgstr "taust"
msgid "better"
msgstr "parem"
-#
msgid "black"
-msgstr "tagasi"
+msgstr "must"
#
msgid "blacklist"
@@ -8934,9 +8868,8 @@ msgstr "ära tee midagi"
msgid "don't record"
msgstr "ära salvesta"
-#
msgid "done!"
-msgstr "valmis"
+msgstr "valmis!"
msgid "edit alternatives"
msgstr "lisavõimaluste lisamine ja kustutamine"
@@ -9090,9 +9023,8 @@ msgstr "kohene väljalülitus"
msgid "in Description"
msgstr "kirjelduses"
-#
msgid "in Shortdescription"
-msgstr "Lühikirjeldus"
+msgstr "lühikirjelduses"
#
msgid "in Title"
@@ -9278,10 +9210,10 @@ msgid "nothing connected"
msgstr "pole ühendatud"
msgid "of a DUAL layer medium used."
-msgstr "kasutatud kahekihilisest kettast"
+msgstr "kasutatud kahekihilisest kettast."
msgid "of a SINGLE layer medium used."
-msgstr "kasutatud ühekihilisest kettast"
+msgstr "kasutatud ühekihilisest kettast."
#
msgid "off"
@@ -9338,9 +9270,8 @@ msgstr "taasesita eelmisest märgist"
msgid "please press OK when ready"
msgstr "vajuta OK kui valmis"
-#
msgid "please wait, loading picture..."
-msgstr "Pilti laetakse. Oota..."
+msgstr "pilti laetakse. oota..."
msgid "previous channel"
msgstr "eelmine kanal"
@@ -9352,9 +9283,8 @@ msgstr "eelmine kanal ajaloos"
msgid "record"
msgstr "salvestus"
-#
msgid "recording..."
-msgstr "salvestan"
+msgstr "salvestan..."
msgid "red"
msgstr "punane"
@@ -9527,7 +9457,7 @@ msgid "show shutdown menu"
msgstr "näita shutdown menüü"
msgid "show single service EPG..."
-msgstr "näita ühe kanali EPG"
+msgstr "näita ühe kanali EPG..."
msgid "show tag menu"
msgstr "näita märksõnade loend"
View
5 po/fi.po
@@ -4,7 +4,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: tuxbox-enigma 0.0.1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2010-11-01 13:01+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-11-18 18:59+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-12-19 14:53+0200\n"
"Last-Translator: Timo <timojarvenpaa@hotmail.com>\n"
"Language-Team: none\n"
"Language: fi\n"
@@ -8148,7 +8148,6 @@ msgstr ""
"Tämä toiminto näyttää kuvaukset yleisimmistä asetuksista joiden avulla voit "
"luoda uusia automaattiajastuksia"
-#
# Ohjatun alkuasennuksen (Start Wizard) aloitusruutu. Teksti on
# sovitettu melko tarkasti tilaansa, joten muutoksia ei ole syytä
# tehdä testaamatta niitä ensin käytännössä. Tekstiin on lisätty
@@ -8163,7 +8162,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Tervetuloa.\n"
"\n"
-"Tämä asennustoiminto opastaa\n"
+"Tämä asennustoiminto neuvoo\n"
"kuinka laitat Dreamboxin\n"
"perusasetukset kuntoon.\n"
"\n"
View
2,788 po/fr.po
1,478 additions, 1,310 deletions not shown because the diff is too large. Please use a local Git client to view these changes.
View
227 po/nl.po
@@ -7,13 +7,13 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: enigma2\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2010-11-01 13:01+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-08-10 14:18+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-01-26 11:56+0200\n"
"Last-Translator: Benny <Benny.DeTandt@gmail.com>\n"
"Language-Team: <Benny.DeTandt@gmail.com>\n"
+"Language: nl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Language: nl\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Pootle 2.0.3\n"
"X-Poedit-Language: Nederlands\n"
@@ -409,7 +409,7 @@ msgid "A BackToTheRoots-Skin ... or good old times."
msgstr ""
msgid "A basic ftp client"
-msgstr ""
+msgstr "Een basis ftp-client"
msgid "A client for www.dyndns.org"
msgstr "Een client voor www.dyndns.org"
@@ -447,10 +447,10 @@ msgid "A graphical EPG for all services of an specific bouquet"
msgstr "Grafische EPG voor alle zenders uit een specifiek boeket"
msgid "A graphical EPG interface"
-msgstr ""
+msgstr "Een grafische EPG interface"
msgid "A graphical EPG interface."
-msgstr ""
+msgstr "Een grafische EPG interface."
#
msgid ""
@@ -461,13 +461,13 @@ msgstr ""
"Bestaande item overschrijven en verder gaan?\n"
msgid "A nice looking HD skin from Kerni"
-msgstr ""
+msgstr "Een leuk uitziende HD skin van Kerni"
msgid "A nice looking HD skin in Brushed Alu Design from Kerni."
-msgstr ""
+msgstr "Een leuk uitziende HD skin in geborsteld aluminium van Kerni."
msgid "A nice looking skin from Kerni"
-msgstr ""
+msgstr "Een leuk uitziende skin van Kerni"
#
#, python-format
@@ -587,10 +587,10 @@ msgid "About..."
msgstr "Uw Dreambox"
msgid "Access to the ARD-Mediathek"
-msgstr ""
+msgstr "Toegang tot de ARD-Mediatheek"
msgid "Access to the ARD-Mediathek online video database."
-msgstr ""
+msgstr "Toegang tot de ARD-Mediatheek online video database."
#
msgid "Accesspoint:"
@@ -722,22 +722,20 @@ msgstr ""
"te sluiten of gebruik de nummertoetsen om een ander testscherm te selecteren."
msgid "Adult streaming plugin"
-msgstr ""
+msgstr "Volwassen streaming plugin"
msgid "Adult streaming plugin."
-msgstr ""
+msgstr "Volwassen streaming plugin."
#
msgid "Advanced Options"
msgstr "Geavanceerde opties"
-#
msgid "Advanced Software"
-msgstr "Geadvanceerde software"
+msgstr "Geavanceerde software"
-#
msgid "Advanced Software Plugin"
-msgstr "Geadvanceerde software plugin"
+msgstr "Geavanceerde software plugin"
#
msgid "Advanced Video Enhancement Setup"
@@ -1002,13 +1000,13 @@ msgid "Automatic Scan"
msgstr "Automatisch zoeken"
msgid "Automatic volume adjustment"
-msgstr ""
+msgstr "Automatische volumeregeling"
msgid "Automatic volume adjustment for ac3/dts services."
-msgstr ""
+msgstr "Automatische volume aanpassing voor AC3/DTS."
msgid "Automatically change video resolution"
-msgstr ""
+msgstr "Automatisch veranderen videoresolutie"
msgid ""
"Automatically changes the output resolution depending on the video "
@@ -1019,13 +1017,13 @@ msgid "Automatically create timer events based on keywords"
msgstr ""
msgid "Automatically informs you on low internal memory"
-msgstr ""
+msgstr "Automatisch informeert u over weinig intern geheugen"
msgid "Automatically refresh EPG"
-msgstr ""
+msgstr "Automatisch vernieuwen EPG"
msgid "Automatically send crashlogs to Dream Multimedia"
-msgstr ""
+msgstr "Automatisch verzenden crash logboeken naar Dream Multimedia"
#
msgid "Autos & Vehicles"
@@ -1048,10 +1046,10 @@ msgid "BA"
msgstr "BA"
msgid "BASIC-HD Skin by Ismail Demir"
-msgstr ""
+msgstr "Basic-HD skin van Ismail Demir"
msgid "BASIC-HD Skin for Dreambox Images created from Ismail Demir"
-msgstr ""
+msgstr "Basic-HD skin voor Enigma2 images van Ismail Demir"
#
msgid "BB"
@@ -1142,10 +1140,10 @@ msgid "Blue boost"
msgstr "Blauwe impuls"
msgid "Bonjour/Avahi control plugin"
-msgstr ""
+msgstr "Bonjour/Avahi control plugin"
msgid "Bonjour/Avahi control plugin."
-msgstr ""
+msgstr "Bonjour/Avahi control plugin."
#
msgid "Bookmarks"
@@ -1164,10 +1162,10 @@ msgid "Brightness"
msgstr "Helderheid"
msgid "Browse for and connect to network shares"
-msgstr ""
+msgstr "Blader naar en maak verbinding met het netwerk"
msgid "Browse for nfs/cifs shares and connect to them."
-msgstr ""
+msgstr "Blader naar nfs/cifs en maak verbinding."
#
msgid "Browse network neighbourhood"
@@ -1186,7 +1184,7 @@ msgid "Burn to DVD"
msgstr "Schrijf op DVD"
msgid "Burn your recordings to DVD"
-msgstr ""
+msgstr "Brand uw opnamen op DVD"
#
msgid "Bus: "
@@ -1296,13 +1294,13 @@ msgid "Change pin code"
msgstr "Verander pincode"
msgid "Change service PIN"
-msgstr ""
+msgstr "Wijzig zender pincode"
msgid "Change service PINs"
-msgstr ""
+msgstr "Wijzig zender pincode"
msgid "Change setup PIN"
-msgstr ""
+msgstr "Wijzig menu pincode"
#
msgid "Change step size"
@@ -1556,7 +1554,7 @@ msgid "Configure nameservers"
msgstr "Configureer nameservers"
msgid "Configure your WLAN network interface"
-msgstr ""
+msgstr "Configureer uw WLAN netwerkinterface"
#
msgid "Configure your internal LAN"
@@ -1619,28 +1617,29 @@ msgid "Contrast"
msgstr "Contrast"
msgid "Control your Dreambox with your Web browser."
-msgstr ""
+msgstr "Bedien uw Dreambox met uw webbrowser."
msgid "Control your Dreambox with your browser"
-msgstr ""
+msgstr "Bedien uw Dreambox met uw browser"
msgid "Control your dreambox with only the MUTE button"
-msgstr ""
+msgstr "Bedien uw ontvanger met slechts de mute-knop"
msgid "Control your dreambox with only the MUTE button."
-msgstr ""
+msgstr "Bedien uw ontvanger met slechts de mute-knop."
msgid "Control your internal system fan."
-msgstr ""
+msgstr "Bedien uw interne systeem ventilator."
msgid "Control your kids's tv usage"
-msgstr ""
+msgstr "Controleer het TV gebruik van uw kinderen"
msgid "Control your system fan"
-msgstr ""
+msgstr "Bedien uw ventilator"
msgid "Copy, rename, delete, move local files on your Dreambox."
msgstr ""
+"Kopiëren, hernoemen, wissen, verplaatsen lokale bestanden op je Dreambox."
#
msgid "Could not connect to Dreambox .NFI Image Feed Server:"
@@ -1689,9 +1688,10 @@ msgstr "DVD-ISO maken"
msgid "Create a backup of your Video DVD on your DreamBox hard drive."
msgstr ""
+"Maak een back-up van van uw Video-DVD op de harde schijf van uw ontvanger"
msgid "Create a backup of your Video-DVD"
-msgstr ""
+msgstr "Maak een back-up van van uw Video-DVD"
#
msgid "Create a new AutoTimer."
@@ -1783,23 +1783,23 @@ msgid "Customize"
msgstr "Diversen"
msgid "Customize Vali-XD skins"
-msgstr ""
+msgstr "Pas Vali-XD skins aan"
msgid "Customize Vali-XD skins by yourself."
-msgstr ""
+msgstr "Pas Vali-XD skins zelf aan."
#
msgid "Cut"
msgstr "Knip"
msgid "Cut your movies"
-msgstr ""
+msgstr "Bewerk uw films"
msgid "Cut your movies."
-msgstr ""
+msgstr "Bewerk uw films."
msgid "CutListEditor allows you to edit your movies"
-msgstr ""
+msgstr "Met CutList Editor kunt u uw films bewerken"
msgid ""
"CutListEditor allows you to edit your movies.\n"
@@ -1857,13 +1857,16 @@ msgid "DVD media toolbox"
msgstr "DVD medium hulpmiddel"
msgid "DVDPlayer plays your DVDs on your Dreambox"
-msgstr ""
+msgstr "DVD-speler speelt uw DVD's af op uw Dreambox"
msgid ""
"DVDPlayer plays your DVDs on your Dreambox.\n"
"With the DVDPlayer you can play your DVDs on your Dreambox from a DVD or "
"even from an iso file or video_ts folder on your harddisc or network."
msgstr ""
+"DVD-speler speelt uw DVD's af op uw Dreambox.\n"
+"Met de DVD-speler kunt u DVD's afspelen op uw Dreambox, maar ook een ISO-"
+"bestand en een Video-ts map op uw harde schijf of van uw netwerk."
#
msgid "Danish"
@@ -1970,7 +1973,7 @@ msgid "Deselect"
msgstr "Deselecteer"
msgid "Details for plugin: "
-msgstr ""
+msgstr "Details voor plugin:"
#
msgid "Detected HDD:"
@@ -2017,7 +2020,7 @@ msgid "Dir:"
msgstr "Map:"
msgid "Direct playback of Youtube videos"
-msgstr ""
+msgstr "Directe weergave van Youtube video's"
#
msgid "Direct playback of linked titles without menu"
@@ -2090,10 +2093,10 @@ msgid "Display search results by:"
msgstr "Zoekresultaten weergeven voor:"
msgid "Display your photos on the TV"
-msgstr ""
+msgstr "Toon uw foto's op de TV"
msgid "Displays movie information from the InternetMovieDatabase"
-msgstr ""
+msgstr "Geeft informatie over films uit de InternetMovieDatabase"
#
#, python-format
@@ -2276,7 +2279,7 @@ msgid "Download Video"
msgstr "Download Video"
msgid "Download files from Rapidshare"
-msgstr ""
+msgstr "Downloaden bestanden van Rapidshare"
#
msgid "Download location"
@@ -2399,10 +2402,10 @@ msgid "Edit settings"
msgstr "Instellingen wijzigen"
msgid "Edit tags of recorded movies"
-msgstr ""
+msgstr "Tags bewerken van opgenomen films"
msgid "Edit tags of recorded movies."
-msgstr ""
+msgstr "Tags bewerken van opgenomen films."
#
msgid "Edit the Nameserver configuration of your Dreambox.\n"
@@ -2998,17 +3001,17 @@ msgid "Genuine Dreambox validation failed!"
msgstr "Echtheid Dreambox validatie mislukt!"
msgid "Genuine Dreambox verification"
-msgstr ""
+msgstr "Echtheid Dreambox controle"
#
msgid "German"
msgstr "Duits"
msgid "German storm information"
-msgstr ""
+msgstr "Duitse weersinformatie"
msgid "German traffic information"
-msgstr ""
+msgstr "Duitse verkeersinformatie"
#
msgid "Germany"
@@ -3179,11 +3182,10 @@ msgid "IP:"
msgstr "IP:"
msgid "IRC Client for Enigma2"
-msgstr ""
+msgstr "IRC Client voor Enigma2"
-#
msgid "ISO file is too large for this filesystem!"
-msgstr "ISO betand is te groot voor dit bestandsysteem!"
+msgstr "ISO bestand is te groot voor dit bestandsysteem!"
#
msgid "ISO path"
@@ -3403,7 +3405,7 @@ msgid "Internal LAN adapter."
msgstr "Interne LAN adapter."
msgid "Internal firmware updater"
-msgstr ""
+msgstr "Interne firmware updater"
#
msgid "Invalid Location"
@@ -3529,7 +3531,7 @@ msgid "Kerni's dreamTV-HD skin"
msgstr "Kerni's dreamTV-HD skin"
msgid "Kerni's simple skin"
-msgstr ""
+msgstr "Kerni's eenvoudige skin"
msgid "Kerni-HD1 skin"
msgstr "Kerni-HD1 skin"
@@ -3666,10 +3668,10 @@ msgid "List of Storage Devices"
msgstr "Lijst van opslagmedia"
msgid "Listen and record internet radio"
-msgstr ""
+msgstr "Luister en neem internet radio op"
msgid "Listen and record shoutcast internet radio on your Dreambox."
-msgstr ""
+msgstr "Luister en neem shoutcast internet radio op op je Dreambox."
#
msgid "Lithuanian"
@@ -3772,9 +3774,11 @@ msgstr "Beheren van lokale bestanden"
msgid "Manage logos to display at boot time or while in radio mode."
msgstr ""
+"Beheer logo's om te laten zien tijdens het opstarten of terwijl in radio "
+"modus."
msgid "Manage logos to display at boottime"
-msgstr ""
+msgstr "Beheren van logo's weer te geven bij het opstarten"
#
msgid "Manage network shares"
@@ -4058,10 +4062,10 @@ msgid "Move west"
msgstr "Draai west"
msgid "Movie information from the Online Film Datenbank (German)."
-msgstr ""
+msgstr "Film informatie uit de Online Film Datenbank(Duits)."
msgid "Movie informations from the Online Film Datenbank"
-msgstr ""
+msgstr "Film informatie uit de Online Film Datenbank"
#
msgid "Movie location"
@@ -4352,7 +4356,7 @@ msgid "New"
msgstr "Nieuw"
msgid "New PIN"
-msgstr ""
+msgstr "Nieuwe pincode"
#
msgid "New Zealand"
@@ -4889,13 +4893,13 @@ msgid "Playback of Youtube through a PC"
msgstr "Het afspelen van Youtube door middel van een PC"
msgid "Player for Network and Internet Streams"
-msgstr ""
+msgstr "Speler voor netwerk-en internet streams"
msgid "Player for Network and Internet Streams."
-msgstr ""
+msgstr "Speler voor netwerk-en internet streams."
msgid "Plays your favorite music and videos"
-msgstr ""
+msgstr "Speelt uw favoriete muziek en video's af"
#
msgid "Please Reboot"
@@ -4984,7 +4988,7 @@ msgid "Please enter the correct pin code"
msgstr "Gelieve de juiste pincode in te voeren"
msgid "Please enter the old PIN code"
-msgstr ""
+msgstr "Oude pincode invoeren a.u.b."
#
msgid "Please enter your email address here:"
@@ -5455,7 +5459,7 @@ msgid "RGB"
msgstr "RGB"
msgid "RSS viewer"
-msgstr ""
+msgstr "RSS-viewer"
#
msgid "Radio"
@@ -5567,7 +5571,7 @@ msgid "Recordings always have priority"
msgstr "Een opname heeft altijd voorrang"
msgid "Reenter new PIN"
-msgstr ""
+msgstr "Voer nieuwe pincode nogmaals in"
#
msgid "Refresh Rate"
@@ -5593,10 +5597,10 @@ msgid "Reload Black-/Whitelists"
msgstr "Herlaad zwarte-/witte lijst"
msgid "Remember service PIN"
-msgstr ""
+msgstr "Onthoud zender pincode"
msgid "Remember service PIN cancel"
-msgstr ""
+msgstr "Onthoud zender pincode bij annuleren"
msgid "Remote timer and remote TV player"
msgstr ""
@@ -5667,7 +5671,7 @@ msgid "Rename crashlogs"
msgstr "Hernoem crashlogs"
msgid "Rename your movies"
-msgstr ""
+msgstr "Hernoem uw films"
#
msgid "Repeat"
@@ -6041,7 +6045,7 @@ msgid "Scan band US SUPER"
msgstr "Zoek band US SUPER"
msgid "Scan devices for playable media files"
-msgstr ""
+msgstr "Scan apparaten voor afspeelbare mediabestanden"
#
msgid "Scan range"
@@ -6100,7 +6104,7 @@ msgid "Search strictness"
msgstr "Hoe strikt zoeken"
msgid "Search through the EPG"
-msgstr ""
+msgstr "Zoeken via de EPG"
#
msgid "Search type"
@@ -6352,7 +6356,7 @@ msgid "Services"
msgstr "Zenders"
msgid "Set Bitstream/PCM audio delays"
-msgstr ""
+msgstr "Stel Bitstream/PCM audio vertragingen in"
#
msgid "Set End Time"
@@ -6497,18 +6501,18 @@ msgid "Show the tv player..."
msgstr "TV weergave modus..."
msgid "Show webcam pictures on your TV Screen"
-msgstr ""
+msgstr "Toon webcam foto's op uw TV-scherm"
msgid ""
"Shows a list containing the zapping-history and allows user to zap to the "
"entries or to modify them."
msgstr ""
msgid "Shows a list of recent zap entries"
-msgstr ""
+msgstr "Toont een lijst van recente zap activiteit"
msgid "Shows average bitrate of video and audio"
-msgstr ""
+msgstr "Toont de gemiddelde bitrate van video en audio"
msgid "Shows statistics of watched services"
msgstr ""
@@ -6991,7 +6995,7 @@ msgid "Test the network configuration of your Dreambox.\n"
msgstr "Test de netwerkconfiguratie van uw Dreambox.\n"
msgid "Test your DiSEqC equipment"
-msgstr ""
+msgstr "Test uw DiSEqC-apparatuur"
#
msgid "Test-Messagebox?"
@@ -7028,6 +7032,9 @@ msgid ""
"has dropped below a definable threshold.You can use this wizard to remove "
"some plugins."
msgstr ""
+"De CleanupWizard informeert u wanneer het interne geheugen van uw dreambox "
+"gedaald is onder een instelbare waarde. U kunt deze wizard gebruiken om een "
+"aantal plugins te verwijderen."
#
msgid ""
@@ -7060,15 +7067,17 @@ msgstr ""
"Installeer deze a.u.b."
msgid "The PIN code has been changed successfully."
-msgstr ""
+msgstr "De pincode is succesvol gewijzigd."
msgid "The PIN codes you entered are different."
-msgstr ""
+msgstr "De ingevoerde pincodes komen niet overeen."
msgid ""
"The PicturePlayer displays your photos on the TV.\n"
"You can view them as thumbnails or slideshow."
msgstr ""
+"De PicturePlayer toont uw foto's op de TV.\n"
+"U kunt ze bekijken als miniaturen of diavoorstelling."
msgid ""
"The Satfinder plugin helps you to align your dish.\n"
@@ -7085,6 +7094,10 @@ msgid ""
"It's easy to update your receiver's software, install or remove plugins or "
"even backup and restore your system settings."
msgstr ""
+"De SoftwareManager beheert uw Dreambox software.\n"
+"Het is gemakkelijk om uw ontvanger software te bijwerken, installeren of "
+"verwijderen van plugins of zelfs back-up en herstellen van uw "
+"systeeminstellingen."
#
msgid ""
@@ -7122,14 +7135,15 @@ msgstr ""
msgid ""
"The VideoEnhancement plugin provides advanced video enhancement settings."
msgstr ""
+"De VideoEnhancement plugin biedt geavanceerde videoverbetering instellingen."
msgid ""
"The VideoTune helps fine-tuning your tv display.\n"
"You can control brightness and contrast of your tv."
msgstr ""
msgid "The Videomode plugin provides advanced video mode settings."
-msgstr ""
+msgstr "De videomode plugin biedt geavanceerde video-instellingen."
msgid ""
"The WirelessLan plugin helps you configuring your WLAN network interface."
@@ -8390,7 +8404,6 @@ msgstr ""
"vernieuwen van de software in uw Dreambox, het maken van een back-up van uw "
"huidige instellingen en geeft u een korte uitleg over dit proces."
-#
msgid ""
"Welcome to the MyTube Youtube Player.\n"
"\n"
@@ -8405,20 +8418,12 @@ msgid ""
"\n"
"The Help button shows this help again."
msgstr ""
-"Wekom bij de MyTube Youtube speler.\n"
-"\n"
-"Gebruik de boeket+ toets om te navigeren naar het zoekveld en de boeket- om "
-"te navigeren naar de video inzendingen.\n"
-"\n"
-"Voor het afspelen van een film druk op OK van uw afstandsbediening.\n"
-"\n"
-"Druk op info om de film beschrijving te zien.\n"
-"\n"
-"Druk op de menu knop voor extra opties.\n"
-"\n"
+"Welkom bij de MyTube Youtube speler.Gebruik de boeket+ toets om te navigeren "
+"naar het zoekveld en de boeket- om te navigeren naar de video inzendingen."
+"Voor het afspelen van een film druk op OK van uw afstandsbediening.Druk op "
+"info om de film beschrijving te zien.Druk op de menu knop voor extra opties."
"De knop Help geeft deze hulp weer."
-#
msgid ""
"Welcome to the MyTube Youtube Player.\n"
"\n"
@@ -8430,12 +8435,9 @@ msgid ""
"\n"
"Press exit to get back to the input field."
msgstr ""
-"Wekom bij de MyTube Youtube speler.\n"
-"\n"
-"Tijdens het invoeren van je zoekterm(en) krijg je suggesties weergegeven die "
-"overeenkomen met uw zoekterm.\n"
-"\n"
-"Druk op exit om terug te keren naar het zoek veld."
+"Welkom bij de MyTube Youtube speler.Tijdens het invoeren van je zoekterm(en) "
+"krijg je suggesties weergegeven die overeenkomen met uw zoekterm.Druk op "
+"exit om terug te keren naar het zoek veld."
#
msgid ""
@@ -8578,14 +8580,15 @@ msgid ""
msgstr ""
msgid "With MovieRetitle you can rename your movies."
-msgstr ""
+msgstr "Met MovieRetitle kunt u de naam van uw films wijzigen."
msgid ""
"With MyTube you can play YouTube videos directly on your TV without a PC."
msgstr ""
+"Met MyTube kunt u YouTube-video's direct afspelen op uw TV zonder een PC."
msgid "With WebcamViewer you can watch webcams on your TV Screen."
-msgstr ""
+msgstr "Met Webcam Viewer kunt u webcams bekijken op uw TV-scherm."
msgid ""
"With Werbezapper you can bridge commercials by creating short timers\n"
@@ -9775,7 +9778,7 @@ msgid "not locked"
msgstr "niet vergrendeld"
msgid "not supported"
-msgstr ""
+msgstr "niet ondersteund"
#
msgid "not used"
@@ -10020,7 +10023,7 @@ msgid "select the movie path"
msgstr "Selecteer het opname pad"
msgid "service PIN"
-msgstr ""
+msgstr "zender pincode"
msgid "set enigma2 to standby-mode after startup"
msgstr ""
@@ -10030,7 +10033,7 @@ msgid "sets the Audio Delay (LipSync)"
msgstr "Stelt de audio vertraging in (Lipsync)"
msgid "setup PIN"
-msgstr ""
+msgstr "menu pincode"
#
msgid "show DVD main menu"
@@ -10221,7 +10224,7 @@ msgid "toggle time, chapter, audio, subtitle info"
msgstr "Tijd, hoofdstuk, audio en ondertitels instellen"
msgid "tuner is not supported"
-msgstr ""
+msgstr "tuner wordt niet ondersteund"
#
msgid "unavailable"
View
220 po/sv.po
@@ -8,7 +8,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: tuxbox-enigma 0.0.1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2010-11-01 13:01+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-11-17 08:06+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-12-08 08:01+0200\n"
"Last-Translator: sig <sigstop@hotmail.com>\n"
"Language: sv\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
@@ -384,16 +384,16 @@ msgid "A"
msgstr "A"
msgid "A BackToTheRoots-Skin .. or good old times."