Transcipt from FJAA lectures (Vilém Vychodil) by M. Rotter & J. Zehnula & R. Janoštík. Work is licensed under CC license.
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
README
build.sh
dukaz-1.eps
fjaa-prednasky.pdf
fjaa-prednasky.tex
upfigure.mp
uplogo-1.pdf
uplogo-2.pdf
uplogo.eps
uplogo.mp
upmath.sty
upreport.sty
vajicko-1.eps
vajicko-3.eps
zasobnikovy-2.eps
zasobnikovy.eps

README

Transcript of FJAA lectures.

FJAA, jejímž autorem je Martin Rotter, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Unported .

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/

Vytvořeno na základě tohoto díla: https://github.com/Martin-Rotter/fjaa-prednasky
Práva nad rámec této licence jsou popsána zde: https://github.com/Martin-Rotter/fjaa-prednasky.