Skip to content
Webová aplikace pro správu rychlých kontaktů na Odroik.cz
Branch: gh-pages
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
README.md
index.html

README.md

Odorik

Je to tzv. single page application a využívá jen JavaScript, HTML a CSS a API . Pokud si ji tedy stáhnete (např. dáte "uložit jako ..." ), můžete je pouštět i lokálně nebo z jiných webových stránek, na které jej umístíte. Pro přihlášení se zadává API přihlašovací jméno a API heslo, které najdete po přihlášení v Nastavení účtu -> Api heslo. Hlavní výhoda je v tom, že osobě, která danou aplikaci používá, nemusíte prozrazovat běžné přihlašovací údaje. API jméno a heslo je uloženo pomocí cookies lokálně na prohlížeči a můžete je tak uložit při prvním použití osobně.

V hlavičce najdete nastavení, ve kterém si můžete veškeré funkce přispůsobit.

Podle zájmu můžeme přidat možnost nastavovat další volby obdobným způsobem. Tento web lze snadno integrovat se zbytkem firemního webu a jeho uživatel nebude zmaten spoustou jiných voleb, které Odorik.cz sice umožňuje, ale koncový uživatel linky je nikdy nevyužije. Podobným způsobem můžeme dovolit i přístup k historii hovorů, pokud by byl zájem.

Dokumentaci API najdete na: http://www.odorik.cz/w/api

Nastavení v hlavičce

API uživatelské jméno a heslo - automatické přihlášení

var APIuser = "1234560";
var APIpass = "abc9de99";

Povolit sekci rychlé kontakty

var enableSpeedDials = false; // zakáže sekci rychlých kontaktů

Povolit sekci historie volání

var enableCallHisory = false; // zakáže sekci historie volání

Povolit sekci statistik volání

var enableStatistics = false; // zakáže sekci statistik volání

Musí být povolena alespoň jedna sekce

Zamknutá čísla - čárkou oddělený seznam zkratek (klapek), které nejde editovat

var lockedNumbers = "1,7"; // zakáže čísla 1 a 7

Skrytí zamknutých čísel - nezobrazovat vůbec, nebo zobrazit, ale zakázat úpravy

var hideLockedNumbers = true; // nezobrazí je vůbec 

Povolit přidávání nových čísel

var enableAdding = false; // zakáže přidávání

Povolit upravování nových čísel

var enableEditing = true; // povolí úpravy

Povolit mazání čísel

var enableRemoving = false; // zakáže mazání

Povolit callback

var enableCallback = false; // zakáže callback

Povolit políčko rychlého callbacku

var enableQuickCallback = false; // zakáže políčko rychlého callbacku

Povolit odhlašovaní uživatele

var enableLogout = false; // zakáže odhlašování

Povolit import/export

var enableLogout = false; // zakáže import/export

Povolit úpravu přímo v tabulce - dvojklikem na číslo jej můžete přímo upravit

var enableInlineEditing = false; // zakáže úpravy přímo v tabulce

Povolit animace

var enableAnimations = false; // zakáže animace

Přednastavené číslo pro callback

var defaultCallbackNumber = "0085023815827"; // nastaví výchozí číslo pro callback na 0085023815827

Počet položek na stránku

var pageLength = 24; // nastaví počet položek na stránku na 24

Povolit tmavé téma

var darkTheme = true; // povolí tmavé téma
You can’t perform that action at this time.