Skip to content
Permalink
Browse files

New files and new strings from a new translator: Tormod for the no la…

…nguage pack

Checking it in while I'm still sure I'm doing it right :-D
  • Loading branch information...
koenr
koenr committed Feb 1, 2006
1 parent 33bbb39 commit 64c17a07105252c2c3e71a2aa5ab064bf61e9f9d
@@ -1,17 +1,20 @@
Norsk translation Tormod Aagaard, thormodr@start.no

Logg for endringer

Oversettelse til Moodle v. 1.2.
Oversettelse til Moodle v. 1.5.2

29. januar 2006

Endringer 29. mars 2004:
Flere oppdateringer tilpasset versjon 1.2, og noen nye filer. (Kun php-filer endret.) Enda flere vil komme etter hvert.
Endring i spr�kbruk: Bruk av begrepet "kurs" erstattes med "klasse".
Jeg har pr�vd � bytte ut anglisismer med gode norske ord og uttrykk. Eks: "konfigurering" ble byttet ut med "oppsett".
I det store og hele pr�ver jeg � f�lge retningslinjene til skolelinuxprosjektet.

Endringer 8. des. 2003. (v. 1.1.1)
St�rst tilskudd i det siste er mange hjelpefiler.
Php-filene kommer etter hvert med st�rre oppdateringer.
moodle.php er komplett
messages.php er nesten komplett
chat.php er nesten komplett

Denne oversettelsen er tilpasset hovedsakelig for bruk i h�gskole og universitet, men kan med mindre endringer modifiseres til videreg�ende/grunnskole/annet.
Dette kommer tydeligst frem i bruken av begreper som 'studenter' og 'studier' i stedet for 'elever' og 'fag'.
Jeg har oversatt store deler av wiki.php, quiz.php, lesson.php
Jeg har pr�vd � bytte ut anglisismer med gode norske ord og uttrykk.

Oversettelsen er kraftig videreutviklet fra opprinnelig oversettelse fra november 2002 av J�ran S�rb�, joran.sorbo@teleweb.no.
Stig Bjarne Haugen, sbh@hinesna.no (Vedlikeholder oversettelsen)
Arbeidet er basert p� oversettelse fra 28.10.05 av Stig Bjarne Haugen, sbh@hinesna.no
Vedlikeholdes av Tormod Aagaard, thormodr@start.no
@@ -0,0 +1,7 @@
<?PHP // $Id$
// activitynames.php - created with Moodle 1.5.2 (2005060220)
$string['filtername'] = 'Automatisk lenke på aktivitetsnavn';
?>
@@ -1,9 +1,24 @@
<?PHP // $Id$
// admin.php - created with Moodle 1.2 (2004032000)
// admin.php - created with Moodle 1.5.2 (2005060220)
$string['adminseesallevents'] = 'Administratorer ser alle hendelser';
$string['adminseesownevents'] = 'Administratorer er som alle andre brukere';
$string['blockinstances'] = 'Hendelser';
$string['blockmultiple'] = 'Flere';
$string['cachetext'] = 'Levetid for tekstkopier';
$string['calendarsettings'] = 'Kalender';
$string['change'] = 'forandre';
$string['configallowcoursethemes'] = 'Hvis du skrur på denne, kan alle klasser velge sitt eget utseende. Klassevalg for utseende overstyrer alle andre valg.';
$string['configallowemailaddresses'] = 'Hvis du vil begrense alle nye epostadresser til spesielle områder, kan du liste dem opp her. bruk mellomrom mellom hver adresse. eposter fra andre områder vil bli avvist.';
$string['configallowobjectembed'] = 'Som en standard sikkerhetsinnstilling vil ikke normale brukere få lov til å bake inn multimedieobjekter i HTML-sidene de produserer ved hjelp av koding(embed, object). Multimedieobjekter kan likevel legges inn ved hjelp av media-filteret. Hvis du vil tillate eksplisitt koding av multimedieobjekter, kan du skru på denne muligheten her.';
$string['configallowunenroll'] = 'Hvis denne er satt til \'Ja\', Kan studentene selv melde seg ut av klasser når de selv vil. Ellers har de ikke lov tildette, og lærere og administratorer har full kontrol over dene prosessen.';
$string['configallowuserblockhiding'] = 'Vil du at brukerene skal kunne vise/skjule bokser på hele nettstedet? Denne funskjonen bruker javascript og informasjonskapsler for å huske tilstanden til hver boks, og påvirker bare brukerens eget skjermbilde.';
$string['configallowuserthemes'] = 'Hvis tillater dette, kan brukerne velge sitt eget tema(utseende. Brukertema overstyrer nettstedtema, men ikke klassetema.';
$string['configvariables'] = 'Innstillinger';
$string['confirmation'] = 'Bekreftelse';
$string['filteruploadedfiles'] = 'Filtrer opplastede filer';
$string['sitemaintenancemode'] = 'Vedlikeholdsmodus';
$string['upgradelogs'] = 'For full funksjonalitet må de gamle loggene oppgraderes. <a href=\"$a\">Mer informasjon</a>';
$string['upgradelogsinfo'] = 'Det er nylige endringer i måten loggene lagres. For å kunne se alle gamle logger sortert etter aktivitet må de gamle loggene oppgraderes. Dette kan ta lang tid avhengig av din side (flere timer) og det kan kreve store ressurser fra databasen for større nettsteder. Når du har startet denne prosessen bør du la den fullføre (med å ha nettleservinduet åpent). Og - siden vil fungere fint for andre brukere mens loggene oppgraderes.<br /><br />Vil du oppgradere loggene nå?';
$string['upgradinglogs'] = 'Oppgraderer logger';
@@ -0,0 +1,45 @@
<?php // $Id$
// appointment.php - created with Moodle 1.0.5 dev (2002092300)
$string['allowresubmit'] = "Allow resubmitting";
$string['appointmentdetails'] = "Appointment details";
$string['appointmentname'] = "Appointment name";
$string['appointmentlocation'] = "Appointment location";
$string['description'] = "Description";
$string['date'] = "Date of appointment";
$string['timestart'] = "Start of appointment";
$string['timeend'] = "End of appointment";
$string['early'] = "\$a early";
$string['failedupdatefeedback'] = "Failed to update submission feedback for user \$a";
$string['feedback'] = "Feedback";
$string['feedbackupdated'] = "Submissions feedback updated for \$a people";
$string['late'] = "\$a late";
$string['maximumgrade'] = "Maximum grade";
$string['maximumsize'] = "Maximum size";
$string['modulename'] = "Appointment";
$string['modulenameplural'] = "Appointments";
$string['newsubmissions'] = "Appointments submitted";
$string['notgradedyet'] = "Not graded yet";
$string['notsubmittedyet'] = "Not submitted yet";
$string['overwritewarning'] = "Warning: uploading again will REPLACE your current submission";
$string['saveallfeedback'] = "Save all my feedback";
$string['submissionfeedback'] = "Submission feedback";
$string['submissions'] = "Submissions";
$string['submitappointment'] = "Submit your appointment using this form";
$string['submitted'] = "Submitted";
$string['typeoffline'] = "Offline activity";
$string['typeuploadsingle'] = "Upload a single file";
$string['uploadbadname'] = "This filename contained strange characters and couldn't be uploaded";
$string['uploadedfiles'] = "uploaded files";
$string['uploaderror'] = "An error happened while saving the file on the server";
$string['uploadfailnoupdate'] = "File was uploaded OK but could not update your submission!";
$string['uploadfiletoobig'] = "Sorry, but that file is too big (limit is \$a bytes)";
$string['uploadnofilefound'] = "No file was found - are you sure you selected one to upload?";
$string['uploadnotregistered'] = "'\$a' was uploaded OK but submission did not register!";
$string['uploadsuccess'] = "Uploaded '\$a' successfully";
$string['viewfeedback'] = "View appointment grades and feedback";
$string['viewsubmissions'] = "View \$a submitted appointments";
$string['yoursubmission'] = "Your submission";
?>
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
// assignment.php - created with Moodle 1.2 (2004032000)
// assignment.php - created with Moodle 1.5.2 (2005060220)
$string['allowresubmit'] = 'Tillat ny innlevering';
@@ -15,20 +15,23 @@
Du kan se tilbakemeldingen <a href=\"$a->url\">her:</a>.';
$string['assignmentname'] = 'Oppgavenavn';
$string['assignmenttype'] = 'Oppgavetype';
$string['availabledate'] = 'Tilgjengelig fra';
$string['comment'] = 'Kommentar';
$string['configmaxbytes'] = 'Standard maksimum oppgavestørrelse for alle oppgavene på sidene (overordnet klassenes grenser og andre lokale innstillinger)';
$string['description'] = 'Selve oppgaveteksten';
$string['duedate'] = 'Innleveringsfrist';
$string['duedateno'] = 'Ingen innleveringsfrist';
$string['early'] = '$a før fristen';
$string['editmysubmission'] = 'Rediger innleveringa mi';
$string['existingfiledeleted'] = 'Eksisterende fil er slettet: $a';
$string['failedupdatefeedback'] = 'Kunne ikke oppdatere tilbakemelding for levering til $a';
$string['feedback'] = 'Tilbakemelding';
$string['feedbackupdated'] = 'Tilbakemelding oppdatert for $a personer';
$string['late'] = '$a for sent';
$string['maximumgrade'] = 'Maks karakter/poeng';
$string['maximumsize'] = 'Maks filstørrelse';
$string['modulename'] = 'Oppgave';
$string['modulenameplural'] = 'Oppgaver';
$string['modulename'] = 'Innlevering';
$string['modulenameplural'] = 'Innlevering';
$string['newsubmissions'] = 'Leverte oppgaver';
$string['notgradedyet'] = 'Ikke satt karakter enda';
$string['notsubmittedyet'] = 'Ikke levert enda';
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
// attendance.php - created with Moodle 1.2 (2004032000)
// attendance.php - created with Moodle 1.5.2 (2005060220)
$string['absentlong'] = 'Fraværende';
@@ -11,7 +11,7 @@
$string['autoattend'] = 'Registrer fravær automatisk basert på brukerens aktivitetslogger';
$string['autoattendmulti'] = 'Registrer fravær automatisk i alle lister basert på brukerens aktivitetslogger';
$string['autoattendshort'] = 'Automatisk fra logger';
$string['choosedays'] = 'Hvilke dager i hver uke vil du føre fravær?';
$string['choosedays'] = 'Hvilke ukedager vil du føre fravær?';
$string['dayofroll'] = 'Dato for fraværsliste';
$string['defaultautoattend'] = 'Vil du føre fravær basert på brukernes aktivitetslogger som standard?';
$string['defaultdynamicsection'] = 'Vil du flytte fraværslistene til rett uke som standard?';
@@ -57,6 +57,7 @@
$string['tardiesperabsence'] = 'Hvor mange ganger for sent skal regnes som ett fraværstilfelle';
$string['tardylong'] = 'For sent';
$string['tardyshort'] = 'S';
$string['teacheredit'] = 'Før fravær';
$string['thursday'] = 'Tors';
$string['tuesday'] = 'Tirs';
$string['viewall'] = 'Vis alle fraværslister';
@@ -3,7 +3,7 @@
$string['auth_dbdescription'] = 'Denne metoden bruker en ekstern database for å kontrollere om et gittt brukernavn og passord er gyldig. Hvis kontoen er ny, kan oplysninger fra andre felter også kopieres inn til Moodle.';
$string['auth_dbextrafields'] = 'Disse feltene er valgfrie. Du kan velge å forhåndsutfylle noen brukerfelter i Moodle fra <b>den eksterne databasen</b> som du skriver her.<br /> Hvis du ikke skriver noe her, vil standardverdierne bli brukt.<br /> I alle tilfeller vil brukeren være i stand til å endre disse feltene når de er innlogget.';
$string['auth_dbextrafields'] = 'Disse feltene er valgfrie. Du kan velge å forhåndsutfylle noen brukerfelter i Moodle fra <B>den eksterne databasen</B> som du skriver her.<P> Hvis du ikke skriver noe her, vil standardverdierne bli brukt.<P> I alle tilfeller vil brukeren være i stand til å endre disse feltene når de er innlogget.';
$string['auth_dbfieldpass'] = 'Navn på feltet som inneholder passord';
$string['auth_dbfielduser'] = 'Navn på feltet som inneholder brukernavn';
$string['auth_dbhost'] = 'Datamaskinen som er vertsmaskon for databaseserveren';
@@ -32,7 +32,7 @@
$string['auth_ldap_update_userinfo'] = 'Oppdater brukerinfo (fornavn, etternavn, adresse...) fra LDAP til Moodle. Se /auth/ldap/attr_mappings.php for informasjon';
$string['auth_ldap_user_attribute'] = 'Atributten for å navngi og søke etter brukere (vanligvis \'cn\').';
$string['auth_ldapdescription'] = 'Denne metoden krever godkjenning opp mot en ekstern LDAP-server. Hvis det gitte brukernavnet/passordet er gyldig oppretter Moodle en ny bruger i databasen. Denne modulen kan lese brugerinfo fra LDAP og forhåndsutfylle ønskede felter i Moodle. For senere innlogging blir kun brukernavn og passord kontrollert.';
$string['auth_ldapextrafields'] = 'Disse feltene er valgfrie. Du kan velge å forhåndsutfylle noen brukerfelter i Moodle på forhånd fra <b>LDAP-felterne</b> som du spesifiserer her. <br />Hvis du ikke skriver noe her, vil det ikke overføres noe fra LDAP og standardene i Moodle vil bli brukt i stedet.<br />Uansett vil brukeren være i stand til å endre disse feltene etter at de har logget inn.';
$string['auth_ldapextrafields'] = 'Disse feltene er valgfrie. Du kan velge å forhåndsutfylle noen brukerfelter i Moodle på forhånd fra <B>LDAP-felterne</B> som du spesifiserer her. <P>Hvis du ikke skriver noe her, vil det ikke overføres noe fra LDAP og standardene i Moodle vil bli brukt i stedet.<P>Uansett vil brukeren være i stand til å endre disse feltene etter at de har logget inn.';
$string['auth_ldaptitle'] = 'Bruk en LDAP-server';
$string['auth_manualdescription'] = 'Denne metoden fjerner alle muligheter for brukere til å registrere seg på egenhånd. Alle kontoene må lages manuelt av administrator.';
$string['auth_manualtitle'] = 'Bare manuelle kontoer';
@@ -0,0 +1,10 @@
<?PHP // $Id$
// block_course_list.php - created with Moodle 1.5.2 (2005060220)
$string['allcourses'] = 'Administratorer ser alle klasser';
$string['blockname'] = 'Liste over klasser';
$string['configadminview'] = 'Hva skal administratoren se i boksen med lista over klasser?';
$string['owncourses'] = 'Administratoren ser sine egne klasser';
?>
@@ -0,0 +1,8 @@
<?PHP // $Id$
// block_course_summary.php - created with Moodle 1.5.2 (2005060220)
$string['coursesummary'] = 'Kort om klassen';
$string['pagedescription'] = 'Beskrivelse av nettstedet';
?>
@@ -0,0 +1,27 @@
<?PHP // $Id$
// block_glossary_random.php - created with Moodle 1.5.2 (2005060220)
$string['addentry'] = 'Legg til favrittsitatene dine';
$string['askaddentry'] = 'When users can add entries to the glossary, show a link with this text';
$string['askinvisible'] = 'When users cannot edit or view the glossary, show this text (without link)';
$string['askviewglossary'] = 'When users can view the glossary but not add entries, show a link with this text';
$string['blockname'] = 'Gloser på slump';
$string['intro'] = 'Make sure you have at least one glossary with at least one entry added to this course. Then you can adjust the following settings';
$string['invisible'] = '(to be continued)';
$string['lastmodified'] = 'Last modified entry';
$string['nextone'] = 'Neste';
$string['noentriesyet'] = 'There are no entries yet in the chosen glossary.';
$string['notyetconfigured'] = 'Please configure this block using the edit icon.';
$string['notyetglossary'] = 'You need to have at least one glossary to choose.';
$string['random'] = 'Random entry';
$string['refresh'] = 'Days before a new entry is chosen';
$string['select_glossary'] = 'Take entries from this glossary';
$string['showconcept'] = 'Show concept (heading) for each entry';
$string['title'] = 'Tittel';
$string['type'] = 'How a new entry is chosen';
$string['typehelp'] = '<b>Last modified entry</b> will always display the entry that was last modified, and <b>Random entry</b> will choose a new one at random every time. The option <b>Next entry</b> will cycle through the entries in order. This last option is especially useful when a number of days is also chosen, allowing you to make a <i>Quote of the week</i> or a <i>Tip of the day</i> that everyone sees.';
$string['viewglossary'] = 'Flere sitat';
$string['whichfooter'] = 'You can display links to actions of the glossary this block is associated with. The block will only display links to actions which are enabled for that glossary.';
?>
@@ -0,0 +1,11 @@
<?PHP // $Id$
// block_html.php - created with Moodle 1.5.2 (2005060220)
$string['configcontent'] = 'Innhold';
$string['configtitle'] = 'Boksoverskrift';
$string['html'] = 'HTML';
$string['leaveblanktohide'] = 'la denne stå tom for å skjule tittelen';
$string['newhtmlblock'] = 'Ny HTML-boks';
?>
@@ -0,0 +1,9 @@
<?PHP // $Id$
// block_online_users.php - created with Moodle 1.5.2 (2005060220)
$string['blockname'] = 'Brukere på nett';
$string['configtimetosee'] = 'Antall minutter en bruker kan være inaktiv før vi regner henne som frakoblet.';
$string['periodnminutes'] = 'De siste $a minuttene';
?>
@@ -0,0 +1,14 @@
<?PHP // $Id$
// block_rss_client.php - created with Moodle 1.5.2 (2005060220)
$string['addfeed'] = 'Legg til nyhetsagent';
$string['addheadlineblock'] = 'Legg til nyhetsboks';
$string['addnew'] = 'Legg til ny';
$string['clientchannellink'] = 'Gå til kilden';
$string['clientshowimagelabel'] = 'Vis bilde av kilden hvis mulig';
$string['configblock'] = 'Sett opp denne boksen';
$string['feedstitle'] = 'Nyhetsagent';
$string['remotenewsfeed'] = 'Nyhetsagent';
?>
@@ -0,0 +1,8 @@
<?PHP // $Id$
// block_search_forums.php - created with Moodle 1.5.2 (2005060220)
$string['advancedsearch'] = 'Avansert søk';
$string['blocktitle'] = 'Søk i fora';
?>
@@ -0,0 +1,7 @@
<?PHP // $Id$
// block_social_activities.php - created with Moodle 1.4.5 + (2004083150)
$string['blockname'] = 'Sosiale aktiviteter';
?>

0 comments on commit 64c17a0

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.