Permalink
Browse files

move to folder without minus

 • Loading branch information...
1 parent ebc80c5 commit 76caa31ef01cac5b96ef80b67ccb33042e59dad9 koenr committed Apr 7, 2004
Showing with 573 additions and 0 deletions.
 1. +3 −0 lang/nl/help/wiki/initialcontent/ewikidefault/AfbeeldingUploaden
 2. +112 −0 lang/nl/help/wiki/initialcontent/ewikidefault/AfentoeGesteldeVragen
 3. +6 −0 lang/nl/help/wiki/initialcontent/ewikidefault/BewerkPagina
 4. +3 −0 lang/nl/help/wiki/initialcontent/ewikidefault/CamelCase
 5. +14 −0 lang/nl/help/wiki/initialcontent/ewikidefault/GastenBoek
 6. +21 −0 lang/nl/help/wiki/initialcontent/ewikidefault/GoedeStijl
 7. +4 −0 lang/nl/help/wiki/initialcontent/ewikidefault/HyperLink
 8. +3 −0 lang/nl/help/wiki/initialcontent/ewikidefault/HyperTextMarkupLanguage
 9. +2 −0 lang/nl/help/wiki/initialcontent/ewikidefault/HyperTextTransferProtocol
 10. +1 −0 lang/nl/help/wiki/initialcontent/ewikidefault/KladBlok
 11. +2 −0 lang/nl/help/wiki/initialcontent/ewikidefault/MijnHomepage
 12. +54 −0 lang/nl/help/wiki/initialcontent/ewikidefault/MogelijkhedenLijst
 13. +5 −0 lang/nl/help/wiki/initialcontent/ewikidefault/PaginaMaken
 14. +10 −0 lang/nl/help/wiki/initialcontent/ewikidefault/PlugInterface
 15. +5 −0 lang/nl/help/wiki/initialcontent/ewikidefault/PublicDomain
 16. +55 −0 lang/nl/help/wiki/initialcontent/ewikidefault/SoftwareNota
 17. +155 −0 lang/nl/help/wiki/initialcontent/ewikidefault/UitgebreideWikiOpmaak
 18. +19 −0 lang/nl/help/wiki/initialcontent/ewikidefault/WikiHoeDoeJeHet
 19. +12 −0 lang/nl/help/wiki/initialcontent/ewikidefault/WikiIndex
 20. +55 −0 lang/nl/help/wiki/initialcontent/ewikidefault/WikiOpmaak
 21. +3 −0 lang/nl/help/wiki/initialcontent/ewikidefault/WikiWikiWeb
 22. +24 −0 lang/nl/help/wiki/initialcontent/ewikidefault/WikiWoord
 23. +4 −0 lang/nl/help/wiki/initialcontent/ewikidefault/WorldWideWeb
 24. +1 −0 lang/nl/help/wiki/initialcontent/ewikidefault/ZandBak
@@ -0,0 +1,3 @@
+Met de meeste wiki software kun je links naar afbeeldingen op andere WorldWideWeb servers maken. Met ErfurtWiki kun je dit ook, maar door zijn database ontwerp kun je die afbeeldingen ook op je server bewaren.
+
+Hierdoor kon er een heel gemakkelijke oploadfunctie voor afbeeldingen gemaakt worden, maarmee je afbeeldingen kunt uploaden terwijl je de tekst aan het bewerken bent (zie BewerkDezePagina). Dit is meestal toegelaten voor alle gebruikers, waardoor de pagina's snel kunnen groeien en dat niet alleen met stukken tekst, maar ook met multimedia.
@@ -0,0 +1,112 @@
+
+! Taal instelling
+
+__V:__ Waar kan ik de taal kiezen voor de �!ErfurtWiki�?
+
+__A:__ Nergens! Die hangt van je browserinstelling af. In recente browsers kun je je favoriete taal instellen (inderdaad, je kunt je browser vertellen welke taal je liefst hebt en welke andere talen aanvaardbaar zijn).
+
+
+
+! Verwijderen
+
+__V:__ Waarvoor dienen de instellingen in "standaardinstellingen zijn goede instellingen - soms"?
+
+__A:__ Lees eerst het README bestand, de meeste configuratieconstanten worden hier uitgelegd, stel je vraag aan de auteur als er iets niet instaat, onduidelijk of vervelend is. Vermits ewiki.php in verschillende omgevingen kan ingebed worden, kun je met deze instelling de integratie gemakkelijker doen. Meestal zijn de instellingen van de distributie erg __goed__.
+
+
+
+! geen fouten, maar er gebeurt niets
+
+__V:__ Er is geen database-fout, maar ik kan geen enkele pagina zien, noch bewerken. Waarom?
+
+__A:__ Voor deze versie: ga naar ewiki.php en voeg een "echo mysql_error();"
+in functie "ewiki_database" voor "return;" toe. Dit kan helpen je probleem te vinden :-)
+Er kunnen tal van redenen voor zijn. Neem gerust contact op met de auteur voor hulp (icq95596825, mail: mario@erphesfurt.de).
+
+
+
+
+! Verkeerde Backslashes
+
+__V:__ Ik installeerde ErfurtWiki, wat overigens een gemakkelijk te gebruiken en efficiente wiki is, maar telkens ik een ' of \ in het bewerk scherm typ, krijg ik een \' en een \\. Ik gebruik de laatste versie van ErfurtWiki R1.00d2 op Apache 1.3 op een win32 systeem ?
+
+__A:__Dit is geen fout in ErfurtWiki, Win32 of apache, maar een PHP configuratiefout in __php.ini__. Je moet de __magic_quotes_gpc__ instelling afzetten of het fragments/strip_wonderful_slashes.php workaround script gebruiken als je geen toegang hebt tot php.ini. In de meeste gevallen lost dit het probleem op. -- milky
+
+
+
+! verticale lijn linkt titels en tabellen
+
+__V__: Links met verticale lijnin binnen tabellen verschijnen zo:
+%%%
+==| ~[test link | http://www.yahoo.com/] |==
+
+__A__: Gebruik de nieuwe manier van linken door gebruik te maken van ~["dubbele aanhalingstekens" UitgebreideWikiOpmaak] om dit te vermijden. Dubbele aanhalingstekens is geen WikiStandaard en specifiek voor ErfurtWiki maar handig.
+
+
+
+! Feature Requests
+
+__Q:__ Is it possible to have a page author listed with a name (perhaps as a
+WikiWord) in addition to the IP address?
+
+__A:__ The ewiki.php core script respects the "$ewiki_author" variable
+and would write this into that author field of a saved wiki page (besides
+the usual IP address).
+ It additionally respects the HTTP "From:" field (like the anonymous-ftp
+password), that however none of the current browsers supports - personally I
+use a patched 'w3m' which actually does ;) so my changes usually carry my
+email address.
+
+However the example "yoursite.php" scripts distributed in the
+tarball do not set the $ewiki_author variable. But it __is__
+possible to add this in your wikis layout script (yoursite.php).
+And there is in fact already a plugin to do that. Please see the README file
+or the plugins/ directore for page_wikiuserlogin.
+
+
+----
+!! Other discussions
+----
+
+
+! editable menu
+
+[anonymous]: The main menu is not available for editing. There should be a
+link for editing the main menue too. The menu page should be integrated into
+the ErfurtWiki!
+
+[MarioSalzer "milky"]: Once again, the "ErfurtWiki" is a library, neither
+a menu or a specific page layout belongs to it. What you can see here is the
+example-1 wrapper around the ewiki script, you really need your own layout
+to do that. However a "MainMenu" has now been integrated into the distributed
+example-1 wrapper (experimentally).
+
+
+! New default layout uncompatible with Konqueror Browser
+
+With the new style (since july'03) the ewiki default layout causes the
+menus to be displayed on very right of page in Konqueror browser (3.0.4).
+Probabely problem w/ table-tag. Maybe the same mistake causes main part of
+page when using the ''nuke''-layout to be displayed very wide (same
+browser). -- MassenMensch
+
+[MarioSalzer "milky"]: It looks as it should in all my Mozilla versions, and
+it also works in Opera and IE (less nicely of course). The Konqueror really
+breaks thinks a bit (has problems with the "float:" as I figured out).
+However the menu on the right side is a good thing and intended to be there,
+it is more comfortable for lynx- and screenreader-users.
+
+["APF" AndyFundinger]: It sounds like you are describing the intended
+look. Personally I'm not sure it's an improvement but it is usable and I
+expect most users design their own layout anyway.
+
+["I" MarioSalzer] hope they do, this is the reason that lead to the new
+layout.
+
+[anonymous]: sorry, but looks like hell in Safari.
+
+["milky" MarioSalzer]: That's because of their KHTML (KDE WebCore) rendering
+engine. It has some trouble with CSS layouts (which utilize the "float:"
+thingi to work completely without tables), see Konqueror notes above.
+
+
@@ -0,0 +1,6 @@
+Onderaan elke pagina is er is een [BewerkPagina]Link. Klik er op om de getoonde pagina te kunnen bewerken.
+
+Je zult een groot venster zien met de huidige inhoud van de pagina er in. Maak je wijzigingen of verbeter wat typfouten en druk op de ![Bewaar]knop.
+
+
+Ga nu naar de ZandBak of de KladBlok om wat te oefenen.
@@ -0,0 +1,3 @@
+Het woord CamelCase beschrijft heel mooi wat bedoeld wordt met [WikiWoord]en. Hoofdletters en kleine letters wisselen elkaar af zoals de bulten van kamelen. Elk woord begint met een hoofdletter en alle woorden worden aan elkaar geschreven.
+
+Taalpuristen zijn geen grote fan van deze manier van schrijven in wikis, maar in de computerwereld is het erg gewoon.
@@ -0,0 +1,14 @@
+Wie was hier ?
+
+# milky
+# creamy
+# cheesy
+# [slashdot|http://www.slashdot.org]
+# alles paletti?
+# jm
+# -karlos- http://www.wikiwiki.de/wiki/wiki.cgi?DerKarlos
+# [6|http://si.kz]
+# chris
+# beate
+# [Kees de Bruin|http://www.kdbruin.net]
+
@@ -0,0 +1,21 @@
+Typ wat in je hoofd opkomt. Het is niet nodig om tijd te verspillen aan hoe het later zal getoond worden (en als het niet mooi getoond wordt is het waarschijnlijk niet jouw fout, maar meestal een fout in de software).
+
+Het is goed om je naam onder je gedachten zetten. Doe dit zeker als je in de eerste persoon schrijft.
+
+Je mag echt wel je ding zeggen, zelfs al is dit geen [IRC|irc://#irchelp] of nieuwsgroep.
+
+Als je je tekst niet kunt afwerken, dan kan iemand anders dat wel doen. Maak je daar geen zorgen over.
+
+Wis alsjeblieft geen tekst of commentaar van anderen. Maak liever een nieuwe pagina en schrijf daar je eigen opinie neer. Probeer ook anderen niet te ergeren: je internetadres kan gevonden worden.
+
+
+! Opmerkingen
+
+Als je commentaar wil geven bij iemands gedachten (of een bestaande tekst wil uitbreiden), kun je best een horizontale lijn (----------) toe te voegen om jouw toevoeging te scheiden van de oorspronkelijke tekst. Nog belangrijker is dan om je naam voor of achter je commentaar te zetten
+
+<pre>
+~JouwNaam:
+ ... je commentaar op de vorige paragraaf ...
+</pre>
+
+Als je deze werkwijze volgt, zie je gemakkelijker een levendige discussie en gaan de verschillende meningen de lezers niet in de war brengen.
@@ -0,0 +1,4 @@
+Hyperlinks verbinden stukken tekst technisch, maar ook op een heel zichtbare manier. Veel stukjes tekst die op deze manier aan elkaar hangen worden dikwijls ''Hypertexts'' genoemd.
+
+Een WikiWikiWeb is een Hypertext systeem waar je gemakkkelijk links kunt toevoegen door woorden aan elkaar en met hoofdletters te schrijven. Deze woorden worden [WikiWoord]en genoemd.
+
@@ -0,0 +1,3 @@
+Dit is een taal die opmaakregels voor tekst (kleur en grootte) vastlegt en die gebruikt kan worden om [HyperLink]s toe te voegen. HTML is __geen__ programeertaal.
+
+In een [Wiki|WikiWikiWeb] is HTML gewoonlijk niet toegelaten (Wiki:WhyDoesntWikiDoHtml) en de <HTML> code zal dus getoond worden als gewone tekst. Tekstopmaak kan dus niet met HTML gebeuren.
@@ -0,0 +1,2 @@
+Is het transport protocol voor de WWW service van het internet.
+Je ziet de vier magische letters __http:// __ v��r elk internet addres.
@@ -0,0 +1 @@
+��Gebruik deze pagina om te testen hoe je een wiki moet gebruiken.%%%Klik op BewerkDezepagina.��
@@ -0,0 +1,2 @@
+Dit is een ''afgebroken wiki''. Alleen wie het wachtwoord kent, kan de pagina's bewerken
+(!LoginVoorBewerken).
@@ -0,0 +1,54 @@
+(Opmerking: onvolledig: er zit te veel in ewiki om het volledig en juist te documenteren. Bezoek [http://erfurtwiki.sourceforge.net/plugins/ "plugins/"])
+
+* PHP
+* gemakkelijke integratie in bestaande sites
+* __eenvoudige__ architectuur
+* goed gedocumenteerd, lees [README]
+* __gemakkelijk__ uitbreidingsmechanisme
+* beheer/ via www en krachtig cmdline db beheer tool
+* probeert zo __vlug__ mogelijk te zijn (regex wordt alleen gebruik als het echt nodig is)
+* kan met verschillende databanken werken
+** Standaard met MySQL
+** platte_bestanden (en een sneller gecomprimeerd formaat)
+** anydb (PEAR::DB, ADOdb, dbx) voor de meeste SQL dbs
+** dba/dbm BerkelyDB
+** PhpWiki v1.3.x database access wrapper
+* kan zowel met binaire inhoud als met tekst werken
+* Heel gemakkelijk AfbeeldinUploaden mogelijk
+* externe afbeeldingen waarnaar verwezen wordt, worden gecached
+* ondersteund verschillende Wiki opmaken (en probeert ze te verenigen voor zover mogelijk)
+* laat door de gebruiker gekozen CSS opmaak mogelijk
+* heeft een erg eenvoudige PlugInterface vol met mogelijkheden; hieruit zijn al verschillende uitbreidingen gegroeid (maar het de kern van het script blijft klein):
+** BestandsDownload en BestandsUpload pagina's
+** InformatiePlugins
+** OngelinktePagina
+** PaginaIndex
+** UitgebreidZoeken
+** WillekeurigePagina
+** GevraagdePagina
+** WoordIndex
+* veel plugins met uitbreidingen van functies
+** e-mail addres bescherming, zie [BeschermEmail]
+** concurrent edit resolving (patchsaving.php)
+** eenvoudige diff of GNU diff
+** formaat van afbeeldingen wijzigen tijdens upload (libgd2 or magick)
+** opmaakemulatie:
+*** bbcode
+*** miki
+*** phpwiki
+*** sfwiki
+** opmaak voetnoten
+** HTML gebruik in pagina's is mogelijk (alleen waar het expliciet is toegelaten)
+** "gelijkaardige pagina's" mogelijk
+** alias namen voor pagina's
+** ![ verwittig: ... ] opmaak
+* nog meer plugins:
+** kalender
+** StatistiekenPagina - .html en .php bestanden in een daarvoor voorziene subdirectory, die gelezen worden al un bestandsnaam opgevraagd wordt zoals een paginanaam
+** spellingscontrole
+** inline beheer plugins
+** inline opmaak plugins (mpi)
+* ook een pluginloader plugin
+* verbeterd gebruiksvriendelijk HTTP gebruik
+** geeft een !BewaarAls-bestandsnaam binnen HTTP headers bijvoorbeeld (de meeste andere Pseudo-CMS laten zelfs niet toe dat je een pagina op je harde schijf bewaard).
+* _auth() mechanisme om te implementeren in een bovenliggend/container CMS
@@ -0,0 +1,5 @@
+Als je aan deze site een nieuwe pagina wil toevoegen, dan moet je eerst een pagina vinden die aansluit bij je onderwerp. Het is de bedoeling van een wiki hypertekst om de inhoud zo logisch mogelijk met elkaar te verbinden.
+
+Als je een pagina gevonden hebt, klik je gewoon op BewerkDezePagina en je kunt de inhoud veranderen. Zoek een goede plaats om een HyperLink in te voegen naar jouw nieuwe pagina en verzin er een mooi WikiWoord voor. Je kunt maar beter goekd nadenken over de naam voor deze nieuwe pagina. Geef ze een sprekende naam, zodat die anderen uitnodigt er op te klikken
+
+Nadat je je wijzigingen bewaard hebt, zie je een vraagteken verschijnen na het pas toegevoegde WikiWoord, want die PaginaBestaatNogNiet. Klik er op en de nieuwe pagina wordt geopend om ze te kunnen bewerken.
@@ -0,0 +1,10 @@
+! Een algemene pluginterface
+
+Het belangrijkste [PHP|http://php.net/] script van ErfurtWiki bevat alles wat nodig is om een wikisite te laten lopen (behalve de HTMLomgeving die je sitelayout maakt). Op een bepaald moment in de ontwikkeling werden de uitbreidingen te groot om nog in dat ene bestand te zetten zonder snelheidsverlies te krijgen. Van nu af kunnen niet-essenti�le, maar toch krachtige scripts toegevoegd worden (door gebruik te maken van het PHP
+include() statement) via de nieuwe __pluginterface__, die verassend genoeg slechts een eenvoudige array structuur is, waarin een lijst van de uitbreidingsfuncties komt.
+
+Lees [README|http://erfurtwiki.sourceforge.net/README] of de MogelijkhedenLijst voor een lijst van de plugins en voor meer informatie hierover.
+
+! De mpi plugins
+
+Een andere uitbreiding zijn de ''mpi plugins'' die zelf de algemene pluginterface gebruiken om aan te sluiten in het proces voor de omzetting van de pagina om die uit te breiden met wiki opmaak die dynamische inhoud mogelijk maakt.
@@ -0,0 +1,5 @@
+* je kan er mee doen wat je wil
+* en je moet er niet voor betalen
+* je hebt niet het recht de broncode te krijgen als je er naar zou vragen (deze GPL regel is natuurlijk zinloos voor PHP programma's, vermits die alleen als broncode bestaan)
+
+Eigenlijk is dit zoals FreeWare, buiten het feit dat de auteur expliciet alle bestaande rechten heeft laten vallen.
@@ -0,0 +1,55 @@
+Op deze pagina is wat materiaal verzameld dat niet in de ~ChangeLog en de README bestanden past, maar de moeite waard zijn om even te noteren (bijvoorbeeld bekende compatibiliteitsproblemen, scriptontwerp en opmerkingen over hoe het script zich gedraagd).
+
+Als je meer informatie nodig hebt, kijk dan ook even in de AfentoeGesteldeVragen pagina. Als je wil meewerken aan het project, bezoek dan:
+
+* ons online [ErfurtWiki:SupportForum "SupportForum"]
+* zet problemen in [ErfurtWiki:BugReports "BugReport"] als iets niet werkt
+* of stuur je wensenlijstje naar [ErfurtWiki:UserSuggestions "UserSuggestions"]
+* maar kijk ook af en toe naar ErfurtWiki:LatestNews
+
+! gekende bugs en problemen
+
+* syntax voor ankers binnen een pagina zal waarschijnlijk veranderen
+* <pre> opmaak verhindert nog steeds niet dat ~WikiLinks mee verwerkt worden. Dit vraagt het compleet herschrijven van de render kernel
+* niet-ASCII tekens in paginanamen kunnen in sommige gevallen problemen geven
+
+
+! HTML validiteit
+
+Hoewel de code die deze wikimotor maakt vrij goed is, is de validiteit niet 100%. Het werkt in de meeste browsers, maar
+
+* [w3c tidy|http://www.w3.org/People/Raggett/tidy/] houdt niet van de <p> en </p> tags die paragrafen insluiten, hoewel ik denk dat het zo moet
+* de [dillo|http://dillo.auriga.wearlab.de/] webbrowser heeft problemen met de </p> achter titels en sluit daarom geopende tabellen (terwijl het goed werkt met andere gtkhtml browsers)
+* tenslotte zouden de sublists ingelsloten moeten worden tussen <li> ... </li>, maar zolang niemand hierover klaagt, zal dit niet veranderd worden.
+
+Het werkt zoals het moet in:
+* alle [Mozilla|http://mozilla.org/] varianten (including [Netscape|http://netscape.com/] 6/7)
+* Opera 5, 6 and 7
+* amaya - the referentie browser van http://w3c.org/
+* Netscape 4
+* w3m
+* links
+* Konqueror
+* Windows Netscape 2.01 en Netscape 1.1 (W32s)
+* M$IE 4+
+
+
+! Compatibiliteit met !PhpWiki
+
+De tabelstructuur van de database van ErfurtWiki is compatibel met diegene die PhpWiki gebruikt:, hoewel het niet getest is of je ze kunt hergebruiken. Vooral het terugdraaien van !ErfurtWiki naar !PhpWiki is eventueel niet mogelijk.
+
+
+! Compatibiliteit van de WikiOpmaak
+
+* !ErfurtWiki only gebruikt maar stukjes van de nieuwe opmaakstijl
+* Oudere opmaak (tabs aan de linkerkant) zal niet werken in dat zal ook niet mogelijk gemaakt worden
+* De ge�ploade afbeeldingen worden intern met een :// referentie bewaard, wat natuurlijk een ongeldige protocolidentificatie is. Daarom moet je die er af halen als je je wikipagina's in andere wikisoftware wil hergebruiken
+
+! beperkingen vanuit het ontwerp
+
+* De databank onderbouw is vebeterd om de vroegere geheugenproblemen op te lossen, maar ze werkt nog steeds in een gebufferde modus. Het maximum aantal mogelijke pagina's (het punt tot waar de meeste functionaliteit blijft werken) zit nu rond de 172000 (geschat, uitgaande van 5MB geheugen en een gemiddelde pagina naam strlen van 20).
+
+
+! onbelangrijke opmerkingen
+
+* 23% van het hoofdscript zijn commentaar en witruimte (het zijn ongeveer 31% als je het in bytes meet)
Oops, something went wrong.

0 comments on commit 76caa31

Please sign in to comment.