Skip to content
View mparlakyigit's full-sized avatar
🤪
🤪
Block or Report

Block or report mparlakyigit

Block user

Prevent this user from interacting with your repositories and sending you notifications. Learn more about blocking users.

You must be logged in to block users.

Please don't include any personal information such as legal names or email addresses. Maximum 100 characters, markdown supported. This note will be visible to only you.
Report abuse

Contact GitHub support about this user’s behavior. Learn more about reporting abuse.

Report abuse

Popular repositories Loading

 1. 365Defender-EOPHarderingTool 365Defender-EOPHarderingTool Public

  Exchange Online Protection & Microsoft Defender For Office 365 Hardering Tool

  PowerShell 12 2

 2. M365SATReports M365SATReports Public

  Microsoft 365 Security Assessment Reports PowerShell betiği Exchange Online organizasyonu içerisinde güvenlik değerlendirmesi yaparak yapınızı daha iyi bir şekilde sıkılaştırmanızı sağlamaktadır.

  PowerShell 4

 3. MicrosoftTeamsGroupCreators MicrosoftTeamsGroupCreators Public

  Bu PowerShell betiği Kullanıcıların Microsoft Teams üzerinde takım oluşturmasını engellemeye yaramaktadır.

  PowerShell 2

 4. EO-ExternalEmailNotifacitionRule EO-ExternalEmailNotifacitionRule Public

  Dışarıdan gönderilen e-postalar için kullanıcıya e-postanın hemen altında uyarı verilir.

  PowerShell 1

 5. EXOCatchMailbox EXOCatchMailbox Public

  Exchange Online için tüm catch mailbox süreçlerini otomatize etmenizi sağlar.

  PowerShell 1

 6. EXOAntiRansomwareTranportRule EXOAntiRansomwareTranportRule Public

  Dışarıdan gönderilen e-postalar üzerinden gelebilecek ransomware ataklar engllenir. (Sadece belirtilen uzantılarda bir e-posta geldiğinde mail karantinaya alınır ve son kullanıcıya bildirim gider. …

  PowerShell