Skip to content
master
Switch branches/tags
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Documentatie DSMRloggerWS (laatste Versie 1.0.5)

Voor de project beschrijving ga naar www.aandewiel.nl.


Er heeft ondertussen een re-design van de firmware plaatsgevonden. Informatie over de DSMRloggerAPI firmware kun je hier vinden.


VersieOpmerking
1.0.5 Dit is een 'tussen' release

* Geschikt voor esp8266 core 2.6.3 (niét meer voor 2.5.x)
* Nieuwe Update Library (moet geïnstalleerd worden)
    ---> https://github.com/mrWheel/ModUpdateServer
1.0.4 [RvdB] Koppeling met MinderGas.nl
Mogelijkheid dagelijks het gasverbruik te versturen naar mindergas.nl zodat je eenvoudig je gasverbruik door de jaren heen kan bewaken en vergelijken met anderen.

Nieuwe versie FSexplorer
* Twee nieuwe SPIFFS files:
    - FSexplorer.html
    - FSexplorer.css
De [Format SPIFFS] knop kan worden "Enabled" door een bestand met de naam "!format" te uploaden.

De volgende files zijn ook aangepast en moeten dus ook worden ge-upload
    - DSMRlogger.html
    - DSMRlogger.js
    - DSMReditor.html
    - DSMReditor.js

[RvdB] Bug Fix m.b.t. validate MQTT broker IP address (dank Marco voor het melden)

Gecombineerde MQTT JSON string vervallen.

Memory footprint (iets) verkleint.
1.0.3c Bug fix on v1.0.3b
Memory footprint (iets) verkleint.
1.0.3b Tussen Release
Bij het opstarten checkt de firmware of alle (html/js) bestanden die noodzakelijk zijn voor een goede werking ook daadwerkelijk aanwezig zijn. Zoniet dan wordt automatisch de FSexplorer gestart waarna deze bestanden handmatig, alsnog, naar SPIFFS kunnen worden gekopieerd.
1.0.3 Tweede Officiële Release
Mogelijkheid om een iets groter OLED scherm (1.3" - SH1106) te gebruiken.
Bij de MQTT broker kan nu ook een poort-nummer worden opgegeven:
    <brokerURL>:<Poort> (test.mosquitto.org:1883)
of:
    <brokerIP>:<Poort> (5.196.95.208:1883)
De, naar de MQTT broker, gepubliceerde berichten zijn aangepast (zie documentatie)
Diverse cosmetische verbeteringen.
1.0.2 Eerste Officiële Release
Debug efficiënter gemaakt
Display status OLED scherm is nu onafhankelijk van binnenkomend Telegram
Firmware Update voortgang zichtbaar in telnet
Diverse cosmetische verbeteringen.
Het is verstandig om de .html en .js files uit de data map via de FSexplorer te uploaden (kan ook met de Update Server maar dan verlies je de historische gegevens)
0.4.7 Splitsen settings.ini file in DSMRsettings.ini en DSMRchartColors.ini
P - No Parsing (show RAW data from Smart Meter) maakt nu de DTR pin hoog zodat de Slimme Meter de Telegrammen ook daadwerkelijk verstuurd!!
Diverse cosmetische verbeteringen.
0.4.6 Intergratie MQTT (#define USE_MQTT)
Via FSexplorer -> [Edit instellingen] -> [Settings]
Kunnen de volgende gegevens worden ingevuld:
      MQTT server (URL of IP)
      MQTT username
      MQTT password
      MQTT send interval
      MQTT top Topic
Diverse cosmetische verbeteringen.
0.4.5 Mogelijkheid om pré DSMR 4.0 Slimme Meters uit te lezen #define USE_PRE40_PROTOCOL
Diverse cosmetische verbeteringen.

Als de Slimme Meter geen fase informatie geeft kan de PowerDelivered_l1 gevuld worden met PowerDeliverd (#define SM_HAS_NO_FASE_INFO)
0.4.4 Mogelijkheid om de Timestamp niet uit de Slimme Meter te halen
maar uit een NTP server (#define USE_NTP_TIME).
Betere meldingen op het Oled-scherm (o.a. start AP mode).
Directe reactie als op de Wake-Up knop (FLASH) wordt gedrukt.
Diverse cosmetische verbeteringen.
0.4.3Update meterstanden voor tab [per Uur], [per Dag] en [per Maand]
0.4.0Eerste publieke versie

Inhoudsopgave