Skip to content
New firmware for the DSMRlogger heavily using WebSockets and Javascript
HTML C++ JavaScript Lua CSS C Other
Branch: master
Clone or download
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
DSMR3Dbox 3D kastje met OLED scherm Aug 6, 2019
Koppelingen V047 Splitsen DSMRsettings.ini Aug 5, 2019
bin v047 Parse raw Telegram Aug 6, 2019
data V047 Splitsen DSMRsettings.ini Aug 5, 2019
mkdocs V047 Splitsen DSMRsettings.ini Aug 5, 2019
utils Utils & uploadOTA-bug.md Apr 29, 2019
DSMRloggerWS.ino v047 Parse raw Telegram Aug 6, 2019
Debug.h Aanpassingen in OTA upload en Documentatie May 28, 2019
FSexplorer.ino Versie 0.4.5 with Pré DSMR 4.0 functionality Jul 31, 2019
MQTTstuff.ino V047 Splitsen DSMRsettings.ini Aug 5, 2019
README.md v047 Parse raw Telegram Aug 6, 2019
SPIFFSstuff.ino Aanpassingen in OTA upload en Documentatie May 28, 2019
UpdateServer.cpp v0.4.6 MQTT integratie Aug 4, 2019
UpdateServer.h Aanpassingen in OTA upload en Documentatie May 28, 2019
errorIndexPage.ino Aanpassingen in OTA upload en Documentatie May 28, 2019
has_no_meter.h Versie 0.4.5 with Pré DSMR 4.0 functionality Jul 31, 2019
menuStuff.ino
networkStuff.h Versie 0.4.5 with Pré DSMR 4.0 functionality Jul 31, 2019
ntpStuff.ino
oledStuff.h v0.4.6 MQTT integratie Aug 4, 2019
restAPI.ino Aanpassingen in OTA upload en Documentatie May 28, 2019
settingsStuff.ino V047 Splitsen DSMRsettings.ini Aug 5, 2019
timeStuff.ino Versie 0.4.4 Jul 19, 2019
webSocketEvent.ino V047 Splitsen DSMRsettings.ini Aug 5, 2019

README.md

Documentatie DSMRloggerWS (laatste Versie 0.4.7)

Voor de project beschrijving ga naar www.aandewiel.nl.


VersieOpmerking
0.4.7 Splitsen settings.ini file in DSMRsettings.ini en DSMRchartColors.ini
P - No Parsing (show RAW data from Smart Meter) maakt nu de DTR pin hoog zodat de Slimme Meter de Telegrammen ook daadwerkelijk verstuurd!!
Diverse cosmetische verbeteringen.
0.4.6 Intergratie MQTT (#define USE_MQTT)
Via FSexplorer -> [Edit instellingen] -> [Settings]
Kunnen de volgende gegevens worden ingevuld:
      MQTT server (URL of IP)
      MQTT username
      MQTT password
      MQTT send interval
      MQTT top Topic
Diverse cosmetische verbeteringen.
0.4.5 Mogelijkheid om pré DSMR 4.0 Slimme Meters uit te lezen #define USE_PRE40_PROTOCOL
Diverse cosmetische verbeteringen.

Als de Slimme Meter geef fase informatie geeft kan de PowerDeliverd gebruikt worden om PowerDelivered_l1 te gebruiken (#define SM_HAS_NO_FASE_INFO)
0.4.4 Mogelijkheid om de Timestamp niet uit de Slimme Meter te halen
maar uit een NTP server (#define USE_NTP_TIME).
Betere meldingen op het Oled-scherm (o.a. start AP mode).
Directe reactie als op de Wake-Up knop (FLASH) wordt gedrukt.
Diverse cosmetische verbeteringen.
0.4.3Update meterstanden voor tab [per Uur], [per Dag] en [per Maand]
0.4.0Eerste publieke versie

Inhoudsopgave

You can’t perform that action at this time.