New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Http\RequestFactory: added workaround for exceeded post_max_size #793

Open
wants to merge 1 commit into
base: master
from

Conversation

Projects
None yet
4 participants

@fabik fabik closed this Sep 30, 2012

@fabik fabik reopened this Sep 30, 2012

@fprochazka

This comment has been minimized.

Contributor

fprochazka commented Oct 1, 2012

Chtělo by to nějaký testík :)

@fabik

This comment has been minimized.

Contributor

fabik commented Oct 1, 2012

Nevíš, jak na to? Ten test by asi musel běžet na webserveru, protože do php://input se zapisovat nedá.

@fprochazka

This comment has been minimized.

Contributor

fprochazka commented Oct 1, 2012

Možná by se dal dočasně nahradit protokol php:// za vlastní, pak by to šlo.

A nebo udělat setter, který by nastavoval vstupní cestu, pro účely testování.

private $inputStream = 'php://input';
public function setInputStream($stream)
{
  $this->inputStream = $stream;
}
@fabik

This comment has been minimized.

Contributor

fabik commented Oct 1, 2012

Tohle funguje.

class StringStream
{
  /** @var string */
  public static $string;

  /** @var int */
  protected $offset = 0;  public function stream_open()
  {
    return true;
  }  public function stream_read($length) 
  {
    $buffer = (string) substr(self::$string, $this->offset, $length);
    $this->offset += strlen($buffer);
    return $buffer;
  }
}

stream_wrapper_unregister('php');
stream_wrapper_register('php', 'StringStream');
StringStream::$string = '...';
@lm

This comment has been minimized.

Contributor

lm commented Oct 1, 2012

PHP se chová správně když takový request neparsuje, ty data nejsou kompletní, pokud by ten fileinput byl ve formuláři na začátku, tak z toho nepůjdou dostat data žádná.

@fabik

This comment has been minimized.

Contributor

fabik commented Oct 1, 2012

Testoval jsem to u sebe, fileinput byl první a přesto se data zachránila, zvláštní.

Mám takový pocit, že browser tam ta ostatní data posílá ještě před souborem.

@fabik

This comment has been minimized.

Contributor

fabik commented Oct 1, 2012

Nevíte někdo, jak nejlépe porovnávat objekty FileUpload?

@fprochazka

View changes

tests/Nette/Http/RequestFactory.fixSizeLimit.phpt Outdated
. "--BOUNDARY--\r\n",
array('first' => 'ok', 'second' => "ok\r\nok\r\n"),
array()
);

This comment has been minimized.

@fprochazka

fprochazka Oct 1, 2012

Contributor

Přidal bych sem na konec, jako prevenci chyb

stream_wrapper_restore('php')

Nette totiž v shutdown funkcích ještě něco zpracovává (byť ne zrovna tohle, ale mohlo by)

@fprochazka

This comment has been minimized.

Contributor

fprochazka commented Oct 1, 2012

Assert::equal() by mělo porovnávat pouze hodnoty, ne?

@fabik

This comment has been minimized.

Contributor

fabik commented Oct 1, 2012

Pravda, to mě nenapadlo.

@fprochazka

This comment has been minimized.

Contributor

fprochazka commented Oct 1, 2012

Tohle by ale mohl být problém

http://php.net/manual/en/wrappers.php.php#refsect2-wrappers.php-unknown-unknown-descriptiop

"php://input is not available with enctype="multipart/form-data""

@fabik

This comment has been minimized.

Contributor

fabik commented Oct 1, 2012

V případě, že velikost requestu překročí LimitRequestBody, tak tam php://input je. (Aspoň mi to takto funguje.)

@fprochazka

This comment has been minimized.

Contributor

fprochazka commented Oct 1, 2012

Skoro to vypadá na bug. A navíc by se to k PHP snad nemělo ani dostat - apache, nginx

@fabik

This comment has been minimized.

Contributor

fabik commented Oct 1, 2012

Aspoň je to užitečnej bug. Možná by se mohlo automaticky přidávat UploadControlům validační pravidlo pro omezení velikosti souboru podle upload_max_filesize, aby to zamítla javascriptová validace. (Což funguje za předpokladu, že administrátor nastaví upload_max_filesize < LimitRequestBody.)

Mohl bys to prosím na nginxu otestovat?

@lm

This comment has been minimized.

Contributor

lm commented Oct 1, 2012

Testoval jsem to u sebe, fileinput byl první a přesto se data zachránila, zvláštní.

Zkoušel jsem to a Chrome, IE, FF, Opera zachovala pořadí tak jak bylo ve vygenerovaném HTML, takže file byl před text inputy.

Mohl bys to prosím na nginxu otestovat?

Nginx vrátí rovnou 413 Request entity too large, php to ke zpracování nedá - podle http://httpd.apache.org/docs/2.0/mod/core.html#limitrequestbody by se měl apache zachovat stejně.

@fabik

This comment has been minimized.

Contributor

fabik commented Oct 1, 2012

Mně to funguje:
Apache/2.2.22 (Ubuntu)
Chromium 20.0.1132.47 Ubuntu 12.04 (144678): předtím a potom
Firefox 15.0.1 (Ubuntu): předtím a potom

Ale zvláštní je, že když se na to podívám wiresharkem, tak se pořadí zachovává.

@lm

This comment has been minimized.

Contributor

lm commented Oct 1, 2012

A jak vlastně v takovém případě vypadá obsah php://input?

@fabik

This comment has been minimized.

Contributor

fabik commented Oct 1, 2012

Aha, tak už vím, v čem je chyba. Neměl jsem tak nastavený LimitRequestBody, ale jenom post_max_size, vlastně se jedná o defaultní nastavení.

Když nastavím LimitRequestBody, tak mně to vyhodí chybu 413.

@fprochazka

This comment has been minimized.

Contributor

fprochazka commented Oct 1, 2012

Takže to můžeme uzavřít? :)

@fabik

This comment has been minimized.

Contributor

fabik commented Oct 1, 2012

No stále to má jisté uplatnění - v případě, že mám jenom nízký post_max_size, ale nelimituje mě LimitRequestBody (což je defaultní konfigurace), tak to funguje.

@fabik

This comment has been minimized.

Contributor

fabik commented Oct 1, 2012

Javascriptová validace (ae268bb) je asi lepší, ale zase ji nepodporují všechny prohlížeče. Nejúčinnější by byla asi kombinace obojího.

Ideální by teda bylo dávat do všech UploadControlů další validační pravidlo, které by ověřovalo, že velikost nepřevyšuje upload_max_filesize a do všech Formů pravidlo, že velikost všech dat nepřevyšuje post_max_size.

Ještě by tu mohla být jedna možnost, jak zajistit, aby nedocházelo ke ztrátě dat - uložit všechna pole formuláře někam do cookie nebo html5 storage a při dalším requestu je v případě chyby načíst.

@fprochazka

This comment has been minimized.

Contributor

fprochazka commented Oct 1, 2012

To už moc nesouvisí se server-side Nette :)

Ale jinak máš pravdu, že když je nastavena jen jedna direktiva, tak to pomůže a možná by stálo za to, to i podporovat. Jenže tohle je dost nestandardní situace a je to hloupost admina, že něco takového dopustí.

@fabik

This comment has been minimized.

Contributor

fabik commented Oct 1, 2012

Důležité je, aby uživatel nepřišel o svá data a byl srozumitelně informován o tom, že soubor je moc velký.

Jinak, tohle nastavení mi nepřipadá moc nestandardní. Na všech serverech, co používám, tak to je zrovna takhle - není nastavený LimitRequestBody, ale post_max_size ano. A je to tak i ve standardní konfiguraci apache a php.

@dg

This comment has been minimized.

Member

dg commented Apr 16, 2013

Tohle je věc, kterou bych ve frameworku rád vyřešil. A ano, důležité je, aby uživatel byl srozumitelně informován o tom, že soubor je moc velký.

Nicméně parsování inputu na straně PHP bych se určitě vyhnul, to je balancování na hraně nedefinovaného chování PHP a prohlížečů. Asi bych to vyřešil jen tím, že by formulář situaci dokázal detekovat a automaticky zobrazit odpovídající chybovou hlášku.

File API na straně JavaScriptu je už dostupné 60 % používaných prohlížečů.(http://caniuse.com/fileapi), mohli bychom tedy validaci pro velikost doplňovat automaticky. Ale není to tak jednoduché (http://php.vrana.cz/velikost-nahravanych-souboru.php) a také je třeba počítat s tím, že uživatel může souborů nahrávat více.

@fabik

This comment has been minimized.

Contributor

fabik commented Apr 17, 2013

To JavaScriptové řešení vypadá nejrozumněji, nicméně pro těch zbylých 40 % uživatelů je to z hlediska UX docela fail, když sice dostanou srozumitelnou chybovou hlášku, ale přijdou o všechny vyplněné hodnoty. Framework by se mohl alespoň pokusit ta data zachránit.

Sice se v dokumentaci píše, že ten php://input stream není dostupný, ale ve skutečnosti v něm při překročení post_max_size ta data zůstanou (zatím na všech serverech, kde jsem to zkoušel, to tak fungovalo). Myslím si, že když to bude ověřovat přítomnost php://input, tak by v tom neměl být problém.

Pro případ, že by php://input dostupný nebyl, tak by se ještě mělo přidat to ověření do formulářů, aby se aspoň zobrazila ta chybová hláška.

@dg dg removed this from the 2.2 milestone Jun 19, 2014

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment