BAG - CSV gemeente-provincie koppeling van CBS upgrade van 2012 naar 2013 #101

Closed
justb4 opened this Issue Mar 24, 2013 · 1 comment

Projects

None yet

1 participant

@justb4

Met dank aan Sebas:

"Er zijn een aantal gemeenten gewijzigd in 2013 die nog niet in de in 2012 koppeling aanwezig waren.

De CBS CSV heb ik geupdate met de 2013 versie, en gelijk van de gelegenheid gebruik gemaakt om de Kadaster URLs aan te passen zodat deze weer werken.

Bij gebrek aan een Github account heb ik de betreffende changes in mijn lokale clone van de NLExtract repo gezet:

http://git.linuxminded.nl/?p=NLExtract;a=commit;h=6d89318948c3abc10244f55e309b856b23b8d0d7
"

Move CSV voor 2012 naar "oud" en vervang huidige met 2013 versie voor nieuwe situatie, zie ook: http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/methoden/classificaties/overzicht/gemeentelijke-indeling/2013/default.htm

@justb4 justb4 was assigned Mar 24, 2013
@justb4 justb4 added a commit that referenced this issue Mar 24, 2013
@justb4 justb4 issue #101 - gemeente-provincie gewijzigd in 2013 die nog niet in de …
…in 2012 koppeling aanwezig waren.
1153b9b
@justb4

Kan m.i. gesloten worden.

@justb4 justb4 closed this Jun 27, 2013
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment