@npgsql

Npgsql

Npgsql is the .NET data provider for PostgreSQL.

  • Entity Framework Core provider for PostgreSQL

    C# 275 54 Updated Jun 20, 2018
  • Npgsql is the .NET data provider for PostgreSQL.

    C# 1,277 490 Updated Jun 20, 2018
  • 1 4 Updated Jun 17, 2018
  • Entity Framework 6 (and 5) provider for PostgreSQL

    C# 23 18 Updated Jun 1, 2018