Skip to content
Source of the website
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
_layouts
_posts
assets
at
bg
build-tools
fi
nl
se
us
.gitignore
CNAME
README.md
_config.yml
apple-touch-icon.png
favicon.ico
index.html
katkida-bulunmak.md
robots.txt

README.md

Merhaba, bu repository http://yurtdisindacalismak.com internet sitesinin kaynağını barındırmaktadır.

Katkıda bulunmak isteyenlerin ilk olarak şurada yer alan belgeyi incelemesi iyi olacaktır.

Burada yer alan bilgiler Creative Commons 4.0 BY-NC-ND lisansına sahiptir. Kaynak gösterilerek, değiştirilmeden alıntı yapılabilir ve ticari amaçla kullanılamaz.

Favicon, Adrien Coquet tarafından tasarlanmıştır. 1

Katkılarınız için şimdiden teşekkürler!

You can’t perform that action at this time.