Home

rsim edited this page Dec 3, 2011 · 3 revisions
Clone this wiki locally

Sanāksmes

Atvērto datu avoti

Projekti

Aktuālie projekti

Potenciālo projektu idejas

Noderīgas pamācības un informācija

Piemēram, kā "skreipot" web lapas u.tml.

Juridiskā informācija par atvērtajiem datiem

Saites uz citām lapām