Skip to content
master
Go to file
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
bin
 
 
 
 
 
 
 
 
web
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

README.md

Фондация "Отворени медии"

Публичен сайт.

Инсталация

Сайтът е базиран на WordPress и използва структурата на Bedrock.

Можете да си инсталирате и подкарате локално копие, следвайки инструкциите за инсталация на Bedrock приложение.

Изисквания

  • Git
  • MySQL
  • PHP >= 5.3.2
  • Ruby >= 1.9 (ако искате да използвате deployment командите)

About

Нашата начална страница.

Resources

License

Releases

No releases published

Packages

No packages published
You can’t perform that action at this time.