Skip to content
master
Switch branches/tags
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
src
 
 
 
 
 
 
 
 

Tento projekt je jednoduchoučká chat aplikace napsaná v PHP. Data persistuje v databázi Redis, na kterou se přistupuje pomocí klienta Predis. Jsou smazané všechny řádky kódu, které s Redisem pracují. Vaším úkolem je tyto řádky doplnit.

Instalace

  1. git clone
  2. composer install
  3. docker-compose up
  4. V browseru jděte na adresu localhost:12345

Základní zadání

Doplňte všechny řádky označené jako (BASIC TASK) v souborech src/sendMessage.php a src/showMessages.php. Neupravujte žádné jiné soubory a žádné jiné řádky. Jakmile tak učiníte, chat začne fungovat.

Literatura: http://try.redis.io/

1. Rozšířené zadání - High Availability

Upravte/doplňte předpis pro docker tak, aby Redis fungoval s replikací typu master-slave. Dále sestavte vrstvu HA (High Availability) pomocí tří instancí v módu Sentinel a upravte Vaše kódy tak, aby aplikace HA využívala. Nakonec upravte src/init.php tak, aby se Predis na Sentinely připojoval.

Literatura:

Příklad spuštění: docker-compose up -d --scale sentinel=3

Příklad výstupu: docker ps --format '{{.Names}}' redis-cluster_sentinel_3 redis-cluster_sentinel_2 redis-cluster_sentinel_1 redis-cluster_slave_1 redis-cluster_master_1

2. Rozšířené zadání - Autentikace

Doplňte všechny řádky označené jako (EXTENDED TASK) ve všech PHP souborech v adresáři src/. Neupravujte žádné jiné soubory a žádné jiné řádky. Tímto dokážete aplikaci přidat kompletní session management postavený nad Redisem.

Literatura: https://redis.io/topics/twitter-clone

Odevzdání

Odevzdat úkol můžete dvěma způsoby:

Řešení

Bude zveřejněno během workshopu ve středu 26. 9. 2018, přijďte :-)

About

Zadání a řešení úkolů pro workshop o Redisu.

Resources

License

Releases

No releases published

Packages

No packages published