Skip to content
View peterwinnberg's full-sized avatar
👩‍💻
Söker systemutvecklare till Sogeti!
👩‍💻
Söker systemutvecklare till Sogeti!

Highlights

 • Pro
Block or Report

Block or report peterwinnberg

Block user

Prevent this user from interacting with your repositories and sending you notifications. Learn more about blocking users.

You must be logged in to block users.

Please don't include any personal information such as legal names or email addresses. Maximum 100 characters, markdown supported. This note will be visible to only you.
Report abuse

Contact GitHub support about this user’s behavior. Learn more about reporting abuse.

Report abuse
peterwinnberg/README.md

Peter Winnberg

Hallå hallå 👋, jag heter Peter, jag bor i Piteå och jag fokuserar på två spår. Det ena handlar om ledarskap och kompetensförsörjning. Det kan vara frågor kopplade till coachning, rekrytering, kompetensutveckling och mentorskap. Det andra spåret handlar om att hjälpa andra organisationer i roller som t.ex. domän- och lösningsarkitekt.

Har en bakgrund som utvecklare 👨‍💻, började utveckla i slutet på 90-talet. Frontend-utveckling (HTML, CSS och Javascript) i webbläsarna Netscape Communicator 4 och Internet Explorer 4 kombinerat med CGI-script skrivna i Perl 🐪. Under åren har också blivit en del PHP 🐘. Om det skulle bli att utveckla något nu för tiden så tenderar det alltid att handla om Java ☕.

Här är några av mina favoriter i kategorin nördhumor:

Gillar att använda programmeringsuppgifter från t.ex. Kattis eller Advent of Code som en grund för att skapa gemenskap och diskussioner runt t.ex. refaktorering och skillnader mellan olika programmeringsspråk. Definitionen på lycka är väl när man lyckats hitta ett bra tillfälle att använda regular expressions som i Java-lösningen på Kattis-uppgiften SMIL nedan:

import java.util.Scanner;
import java.util.regex.Pattern;

public class Smil {
  public static void main(String[] args) {
    try (Scanner in = new Scanner(System.in)) {
      Pattern.compile("[:;]-?\\)")
          .matcher(in.nextLine())
          .results()
          .forEach(r -> System.out.println(r.start()));
    }
  }
}

Eller? 😎 Ta gärna kontakt på LinkedIn så diskuterar vi det. Eller varför inte diskutera allt intressant som händer i Java-världen runt t.ex. Spring Boot och Quarkus och hur det kopplar till container-teknik som Docker, Kubernetes, och OpenShift.

Popular repositories

 1. peterwinnberg peterwinnberg Public