Skip to content

porridge/ydpdict

 
 

Repository files navigation

ydpdict

Program, którego dokumentację w tej chwili czytasz, służy do obsługi multimedialnych słowników angielsko-polskiego i polsko-angielskiego Collinsa oraz niemiecko-polskiego i polsko-niemieckiego Langenscheidta. Oryginalne pakiety oferowane przez firmę Young Digital Planet zawierają jedynie programy dla systemu Windows, co uniemożliwia korzystanie z nich pod innymi systemami. Niniejszy program pozwala korzystać z tych słowników pod kontrolą Linuksa. Możliwe, że zadziała również pod innymi systemami, ponieważ jest pisany w miarę możliwości przenośnie.

Zrzut ekranu

Do prawidłowej pracy niezbędna jest dystrybucja Linuksa (lub innego systemu uniksowego) z biblioteką ncurses wspierającą Unikod oraz zainstalowana biblioteka libydpdict. W przypadku systemu operacyjnego, który nie wspiera Unikodu, należy użyć wersji wcześniejszej niż 0.99. Aby skompilować i zainstalować oficjalne wydanie, należy po rozpakowaniu wykonać polecenia (ostatnie z nich z uprawnieniami administratora, np. przez sudo):

./configure
make
make install

Przy kompilacji źródeł pobranych z repozytorium należy wcześniej wykonać jeszcze polecenie:

./autogen.sh

Ze względu na domyślne zachowanie autoconfa, strony manuali będą instalowane w katalogu $(prefix)/man, zamiast $(prefix)/share/man. Jeśli chcesz je zainstalować w odpowiednim miejscu, wpisz:

./configure --mandir=/usr/local/share/man
make
make install

Następnie należy skopiować cztery pliki z katalogu database oryginalnego, pracującego pod systemem Windows programu:

 • dict100.dat
 • dict100.idx
 • dict101.dat
 • dict101.idx

dla słownika angielsko-polskiego i polsko-angielskiego, lub:

 • dict200.dat
 • dict200.idx
 • dict201.dat
 • dict201.idx

dla słownika niemiecko-polskiego i polsko-niemieckiego, do katalogu, w którym znajduje się program. Dodatkowo program będzie szukał plików słownika w systemowym katalogu, np. /usr/local/share/ydpdict jeśli do skryptu ./configure nie przekazano parametru --prefix lub /usr/share/ydpdict jeśli program pochodzi z pakietu dystrybucji). Można też podać ścieżkę, w której się one znajdują w parametrze Path pliku konfiguracyjnego. Należy również zmienić parametr CDPath na ścieżkę, gdzie znajduje się podmontowana płyta CD. Jego brak uniemożliwi odtwarzanie próbek dźwiękowych. Aby móc odtwarzać próbki ze słownika angielsko-polskiego i niemiecko-polskiego, należy utworzyć katalog, a w nim katalog en z zawartością płyty CD słownika angielsko-polskiego oraz katalog de z plikami słownika niemiecko-polskiego.

Obsługa programu jest bajecznie prosta. Wystarczy wpisać szukane słowo lub wybrać je klawiszami kursorów. Do przemieszania się między listą słów, a definicją służy klawisz Tab. Odtwarzanie próbek to F2. Zmiana na inny słownik to F3, F4, F5, F6.

Program obsługiwać można częściowo za pomocą myszki. Kliknięcie na słowo z listy, spowoduje wyświetlenie jego tłumaczenia. Klikając na dolne i górne krawędzie ekranu, można przewijać listę lub opis. Jeśli klikniemy dwukrotnie na słowo z okienka tłumaczenia, zostanie ono automatycznie wyszukane.

Licencja

(C) Copyright 1998-2023 Wojtek Kaniewski wojtekka@toxygen.net

ydpdict jest wydany na licencji GPL w wersji 2 (treść w języku angielskim dostępna w pliku COPYING). Wszelkie poprawki wysłane do autora na licencji innej niż GPL w wersji 2 zostaną odrzucone. Brak informacji o licencji będzie traktowany jak przyjęcie licencji kodu, który jest poprawiany. Wyjątkiem są pliki adpcm.c i adpcm.h autorstwa Stanley'a J. Brooksa wydane na licencji LGPL w wersji 2 i dostosowane do współczesnych kompilatorów:

Copyright (C) 1999 Stanley J. Brooks stabro@megsinet.net

Lista zmian

 • 1.0.5 (2023-12-22): Kolejne poprawki użycia gettext. Poprawka sięgania do wnętrza struktur ncurses Svena Joachima.
 • 1.0.4 (2023-10-21): Usunięcie nagłówka z wersją i copyrightami. Szerokość definicji będzie wypełniać szerokość terminala. Poprawka kompilacji z gettext. Szukanie pliku konfiguracyjnego najpierw zgodnie ze specyfikacją XDG Base Directory ($XDG_CONFIG_HOME/ydpdict.conf lub $HOME/.config/ydpdict.conf), następnie tak jak poprzednie wersje w ~/ydpdict.conf, ~/.ydpdictrc oraz /etc/ydpdict.conf. Nowe wersje automake, autoconf, gettext, libtool.
 • 1.0.3 (2020-08-09): Uzupełnienie dokumentacji o domyślne katalogi z plikami słownika zgodnie z sugestiami Adriana Mroczkowskiego (athek@o2.pl). Poprawka budowania z nowymi wersjami GCC po zgłoszeniu problemu przez Marcina Owsianego.
 • 1.0.2 (2013-01-11): Poprawka błędnego wyświetlania słów z końca słownika zgłoszone przez Jakuba Wilka.
 • 1.0.1 (2011-05-10): Rozszerzenie pomocy o oznaczenia kwalifikatorów gramatycznych oraz zmiana sposobu działania klawisza Esc: obie modyfikacje autorstwa Cezarego M. Kruka (c.kruk@bigfoot.com). Poprawki dokumentacji. Poprawka roku copyrightów. Poprawka odtwarzania niektórych próbek dźwiękowych Pawła Sobczaka (psobcza@o2.pl). Dodanie obsługi próbek dźwiękowych słownika angielskiego i niemieckiego wg pomysłu Mateusza B. (incusiek@gmail.com). Poprawka błędu odtwarzania niemieckich próbek zgłoszonego przez Krzysztofa Sucheckiego (hetteh@life.pl). Poprawka kompilacji bez libao. Lepsze wyświetlanie indeksów górnych (¹, ²... zamiast ^1, ^2...), jeśli libydpdict jest w wersji 1.0.3 lub nowszej. Poprawka błędu współpracy z nowymi wersjami libao zgłoszonego przez Pawła Sobczaka.
 • 1.0.0 (2008-02-26): Poprawka błędu zawijania zgłoszonego przez Marcina Owsianego. Aktualizacja pliku z tłumaczeniem.
 • 0.99.3 (2007-12-16): Poprawki parametrów wywołania programu Tomasza Kojma (tkojm@clamav.net). Dostosowanie do API libydpdict-0.99.3.
 • 0.99.2 (2007-08-19): Uniezależnienie od wielkości liter w nazwach plików słownika na podstawie poprawki Marcina Owsianego (marcin@owsiany.pl).
 • 0.99.1 (2007-08-09): Poprawka błędu kompilacji bez libao zgłoszonego przez Piotra Jaroszyńskiego (peper@gentoo.org). Poprawki dokumentacji, dodanie parametru skryptu configure określającego domyślny katalog słownika (marcin@owsiany.pl).
 • 0.99.0 (2007-02-26): Całkowita zmiana architektury -- wydzielenie biblioteki obsługującej słowniki, modyfikacja kodu do poprawnej pracy w Unikodzie, dodanie obsługi próbek dźwiękowych w formacie ADPCM.

Lista zmian starej gałęzi kodu:

 • 0.67 (2006-xx-xx): Dodanie $(DESTDIR) przy instalacji przez Stanisława Halika (weirdo%tehran.lain.pl).
 • 0.66 (2006-01-02): Poprawka odtwarzania próbek Tomasza Jakuba Skrynnyka (skrynnyk%post.pl). Poprawka obsługi parametrów Jasia (jasiu%tool.eu.org). Poprawka skryptów budowania.
 • 0.65 (2005-11-16): Poprawki Jakuba Wilka (jwilk%jwilk.net): usunięcie złych zachowań prowadzących do segfaultów. Dodanie informacji o licencji poprawek. Kosmetyka dokumentacji.
 • 0.64 (2005-10-18): Poprawki strony manuala Kamila Jarosławskiego (kamil%visual.pl). Obsługa próbek o rozszerzeniu .ogg Tomasza Marciniaka (ciniol%atos.wmid.amu.edu.pl). Oficjalne włączenie poprawki Michała Maternika (michal_m%ks.k.pl) pozwalającej korzystać z niemieckiego słownika. Poprawka działania na amd64 Arkadiusza Kołacza (akolacz%gmail.com).
 • 0.63 (2004-05-31): Poprawka adresu. Poprawki Marcina Owsianego (marcin%owsiany.pl): poprawne zamykanie plików słownika, usunięcie czytania konfiguracji z aktualnego katalogu, napisanie stron manuali.
 • 0.62 (2003-11-23): Poprawka Piotra Domagalskiego (szalik%szalik.net): przezroczyste tło w atermie. Poprawki Jarosława Kruka (jareq%pld-linux.org): skok do danego słowa z linii komend, zmiana adresów PLD na aktualne.
 • 0.61 (2003-10-01): Wyświetlanie pomocy zaraz po uruchomieniu programu. poprawki Cezarego M. Kruka: substytuty dla klawiszy funkcyjnych, blokada odtwarzania próbek dźwiękowych podczas przeglądania słownika polsko-angielskiego, szczegółowa pomoc, drobne zmiany w transkrypcji fonetycznej, korekta zapobiegająca śmieceniu po ekranie podczas odtwarzania plików w formacie MP3. Dodane skrypty do konwersji z formatu WAV do MP3.
 • 0.60 (2003-08-27): Poprawki Piotra Domagalskiego: buforowanie odczytu przyspieszające start programu.
 • 0.59 (2003-07-22): Poprawki Jerzego Kędra (jxa%adm.onet.pl): program nie zajmuje już 100% czasu procesora. Patch Michała Maternika (michal_m%ks.k.pl) pozwalający korzystać z niemieckiego słownika w pliku Deutsch.diff.
 • 0.58 (2003-05-16): Poprawki Piotra Domagalskiego: prosta obsługa myszki, możliwość edycji wpisywanego słowa, Enter zatwierdza i wyszukuje, lepsza reakcja na zmianę rozmiaru terminala, CTRL-L, kosmetyka, xmalloc.
 • 0.57 (2003-04-15): Kolejne poprawki Piotra Domagalskiego porządkujące kompilację na nielinuksowych systemach. poprawka Pawła Fenglera (pawfen%wp.pl): wywoływanie zewnętrznego odtwarzacza w poprawny sposób.
 • 0.56 (2003-03-21): Wiosenne porządki w kodzie; obsługa plików bazy z nazwami pisanymi wielkimi literami; obsługa próbek dźwiękowych o rozszerzeniu mp3; uzupełnienie dokumentacji na podstawie archiwalnej wersji 0.5.
 • 0.55 (2003-03-12): Poprawki Piotra Domagalskiego (szalik%szalik.net): poprawna kompilacja na OpenBSD, dokładniejsze formatowanie tekstu.
 • 0.54 (2003-01-27): Poprawki Pawła Jabłońskiego (pawelj%lodz.dialog.net.pl): wyświetlenie innego słowa przewija okno definicji do góry; rozpoczęcie pisania słowa, bedąc w oknie definicji, usuwa poprzednie; klawisz F12 równoważny z Ctrl-U.
 • 0.53 (2003-01-07): Z powodu awarii dysku straciłem poprawki, które podesłano mi od wydania 0.52. dlatego proszę o kontakt. Poprawienie klawisza Backspace.
 • 0.52 (2002-05-27): autoconf, poprawki Grzegorza Goławskiego (grzegol%pld-linux.org), poprawne działanie na maszynach bigendianowych.
 • 0.51 (1999-10-17): Stabilna wersja 0.5, które nigdy nie wyszło poza wersję rozwojową.
 • 0.5 (1999-08-17): Wersja rozwojowa. Spora reorganizacja kodu; pozbycie się SLanga.
 • 0.4 (1998-xx-xx): Dawno temu i nieprawda.

About

No description, website, or topics provided.

Resources

License

Stars

Watchers

Forks

Packages

 
 
 

Languages

 • M4 57.0%
 • C 31.1%
 • Shell 8.8%
 • Roff 2.5%
 • Other 0.6%