Skip to content
debian-master
Go to file
Code
This branch is 9 commits ahead, 6 commits behind wojtekka:master.

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 
m4
 
 
po
 
 
src
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

README

 ydpdict 1.0.3
 (C) Copyright 1998-2013 Wojtek Kaniewski <wojtekka@toxygen.net>

 Program, którego dokumentację w tej chwili czytasz, służy do obsługi
 multimedialnych słowników angielsko-polskiego i polsko-angielskiego Collinsa
 oraz niemiecko-polskiego i polsko-niemieckiego Langenscheidta. Oryginalne
 pakiety oferowane przez firmę Young Digital Planet (http://www.ydp.com.pl)
 zawierają jedynie programy dla systemu Windows, co uniemożliwia
 korzystanie z nich pod innymi systemami. Niniejszy program pozwala korzystać
 z tych słowników pod kontrolą Linuksa. Możliwe, że zadziała również pod
 innymi systemami, ponieważ jest pisany w miarę możliwości przenośnie.

 Do prawidłowej pracy niezbędna jest dystrybucja Linuksa (lub innego systemu
 uniksowego) z biblioteką ncurses wspierającą Unikod oraz zainstalowana
 biblioteka libydpdict (dostępna na stronie projektu). W przypadku systemu
 operacyjnego, który nie wspiera Unikodu, należy użyć wersji wcześniejszej
 niż 0.99. Aby skompilować i zainstalować pakiet, należy wykonać polecenia
 (ostatnie z nich z uprawnieniami administratora):

  ./configure
  make
  make install

 Ze względu na domyślne zachowanie autoconfa, strony manuali będą instalowane
 w katalogu $(prefix)/man, zamiast $(prefix)/share/man. Jeśli chcesz je
 zainstalować w odpowiednim miejscu, wpisz:

  ./configure --mandir=/usr/local/share/man
  make
  make install

 Następnie należy skopiować cztery pliki z katalogu "database" oryginalnego,
 pracującego pod systemem Windows programu:

  dict100.dat
  dict100.idx
  dict101.dat
  dict101.idx

 dla słownika angielsko-polskiego i polsko-angielskiego, lub:

  dict200.dat
  dict200.idx
  dict201.dat
  dict201.idx

 dla słownika niemiecko-polskiego i polsko-niemieckiego, do katalogu,
 w którym znajduje się program. Dodatkowo program będzie szukał plików
 słownika w systemowym katalogu, np. /usr/local/share/ydpdict jeśli do
 skryptu ./configure nie przekazano parametru --prefix lub /usr/share/ydpdict
 jeśli program pochodzi pakietu dystrybucji). Można też podać ścieżkę,
 w której się one znajdują w parametrze "Path" pliku konfiguracyjnego.
 Należy również zmienić parametr "CDPath" na ścieżkę, gdzie znajduje się
 podmontowana płyta CD. Jego brak uniemożliwi odtwarzanie próbek dźwiękowych.
 Aby móc odtwarzać próbki ze słownika angielsko-polskiego
 i niemiecko-polskiego, należy utworzyć katalog, a w nim katalog "en"
 z zawartością płyty CD słownika angielsko-polskiego oraz katalog "de"
 z plikami słownika niemiecko-polskiego. 

 Obsługa programu jest bajecznie prosta. Wystarczy wpisać szukane słowo
 lub wybrać je klawiszami kursorów. Do przemieszania się między listą
 słów, a definicją służy klawisz Tab. Odtwarzanie próbek to F2. Zmiana na
 inny słownik to F3, F4, F5, F6.

 Program obsługiwać można częściowo za pomocą myszki. Kliknięcie na słowo
 z listy, spowoduje wyświetlenie jego tłumaczenia. Klikając na dolne i górne
 krawędzie ekranu, można przewijać listę lub opis. Jeśli klikniemy dwukrotnie
 na słowo z okienka tłumaczenia, zostanie ono automatycznie wyszukane.

 ydpdict jest wydany na licencji GPL w wersji 2 (treść w języku angielskim
 dostępna w pliku COPYING). Wszelkie poprawki wysłane do autora na licencji
 innej niż GPL w wersji 2 zostaną odrzucone. Brak informacji o licencji
 będzie traktowany jak przyjęcie licencji kodu, który jest poprawiany.
 Wyjątkiem są pliki adpcm.c i adpcm.h autorstwa Stanley'a J. Brooksa wydane
 na licencji LGPL w wersji 2:

  Copyright (C) 1999 Stanley J. Brooks <stabro@megsinet.net>

 Najnowszą wersję można znaleźć pod adresem http://toxygen.net/ydpdict/

 Lista zmian:
 - 1.0.3 (2013-12-xx): Dodanie informacji o katalogu z plikami słownika.
 - 1.0.2 (2013-01-11): Poprawka błędnego wyświetlania słów z końca słownika
  zgłoszone przez Jakuba Wilka.
 - 1.0.1 (2011-05-10): Rozszerzenie pomocy o oznaczenia kwalifikatorów
  gramatycznych oraz zmiana sposobu działania klawisza Esc: obie modyfikacje
  autorstwa Cezarego M. Kruka (c.kruk@bigfoot.com). Poprawki dokumentacji.
  Poprawka roku copyrightów. Poprawka odtwarzania niektórych próbek
  dźwiękowych Pawła Sobczaka (psobcza@o2.pl). Dodanie obsługi próbek
  dźwiękowych słownika angielskiego i niemieckiego wg pomysłu Mateusza B.
  (incusiek@gmail.com). Poprawka błędu odtwarzania niemieckich próbek
  zgłoszonego przez Krzysztofa Sucheckiego (hetteh@life.pl). Poprawka
  kompilacji bez libao. Lepsze wyświetlanie indeksów górnych (¹, ²...
  zamiast ^1, ^2...), jeśli libydpdict jest w wersji 1.0.3 lub nowszej.
  Poprawka błędu współpracy z nowymi wersjami libao zgłoszonego przez Pawła
  Sobczaka.
 - 1.0.0 (2008-02-26): Poprawka błędu zawijania zgłoszonego przez
  Marcina Owsianego. Aktualizacja pliku z tłumaczeniem.
 - 0.99.3 (2007-12-16): Poprawki parametrów wywołania programu Tomasza
  Kojma (tkojm@clamav.net). Dostosowanie do API libydpdict-0.99.3.
 - 0.99.2 (2007-08-19): Uniezależnienie od wielkości liter w nazwach
  plików słownika na podstawie poprawki Marcina Owsianego
  (marcin@owsiany.pl).
 - 0.99.1 (2007-08-09): Poprawka błędu kompilacji bez libao zgłoszonego
  przez Piotra Jaroszyńskiego (peper@gentoo.org). Poprawki dokumentacji,
  dodanie parametru skryptu configure określającego domyślny katalog
  słownika (marcin@owsiany.pl).
 - 0.99.0 (2007-02-26): Całkowita zmiana architektury -- wydzielenie
  biblioteki obsługującej słowniki, modyfikacja kodu do poprawnej pracy
  w Unikodzie, dodanie obsługi próbek dźwiękowych w formacie ADPCM.

 Lista zmian starej gałęzi kodu:
 - 0.67 (2006-xx-xx): Dodanie $(DESTDIR) przy instalacji przez Stanisława
            Halika (weirdo%tehran.lain.pl).
 - 0.66 (2006-01-02): Poprawka odtwarzania próbek Tomasza Jakuba Skrynnyka
            (skrynnyk%post.pl). Poprawka obsługi parametrów Jasia
		    (jasiu%tool.eu.org). Poprawka skryptów budowania.
 - 0.65 (2005-11-16): Poprawki Jakuba Wilka (ubanus%users.sf.net): usunięcie
            złych zachowań prowadzących do segfaultów. Dodanie
		    informacji o licencji poprawek. Kosmetyka dokumentacji.
 - 0.64 (2005-10-18): Poprawki strony manuala Kamila Jarosławskiego
            (kamil%visual.pl). Obsługa próbek o rozszerzeniu .ogg
		    Tomasza Marciniaka (ciniol%atos.wmid.amu.edu.pl).
		    Oficjalne włączenie poprawki Michała Maternika
		    (michal_m%ks.k.pl) pozwalającej korzystać z
		    niemieckiego słownika. Poprawka działania na amd64
		    Arkadiusza Kołacza (akolacz%gmail.com).
 - 0.63 (2004-05-31): Poprawka adresu. Poprawki Marcina Owsianego
            (marcin%owsiany.pl): poprawne zamykanie plików
		    słownika, usunięcie czytania konfiguracji z aktualnego
		    katalogu, napisanie stron manuali.
 - 0.62 (2003-11-23): Poprawka Piotra Domagalskiego (szalik%szalik.net):
            przezroczyste tło w atermie. Poprawki Jarosława
		    Kruka (jareq%pld-linux.org): skok do danego słowa
		    z linii komend, zmiana adresów PLD na aktualne.
 - 0.61 (2003-10-01): Wyświetlanie pomocy zaraz po uruchomieniu programu.
            poprawki Cezarego M. Kruka: substytuty dla klawiszy
		    funkcyjnych, blokada odtwarzania próbek dźwiękowych
		    podczas przeglądania słownika polsko-angielskiego,
		    szczegółowa pomoc, drobne zmiany w transkrypcji
		    fonetycznej, korekta zapobiegająca śmieceniu po ekranie
		    podczas odtwarzania plików w formacie MP3.
		    Dodane skrypty do konwersji z formatu WAV do MP3.
 - 0.60 (2003-08-27): Poprawki Piotra Domagalskiego: buforowanie odczytu
            przyspieszające start programu.
 - 0.59 (2003-07-22): Poprawki Jerzego Kędra (jxa%adm.onet.pl): program
            nie zajmuje już 100% czasu procesora. Patch Michała
		    Maternika (michal_m%ks.k.pl) pozwalający korzystać
		    z niemieckiego słownika w pliku Deutsch.diff.
 - 0.58 (2003-05-16): Poprawki Piotra Domagalskiego: prosta obsługa
            myszki, możliwość edycji wpisywanego słowa, Enter
            zatwierdza i wyszukuje, lepsza reakcja na zmianę
            rozmiaru terminala, CTRL-L, kosmetyka, xmalloc.
 - 0.57 (2003-04-15): Kolejne poprawki Piotra Domagalskiego porządkujące
            kompilację na nielinuksowych systemach. poprawka
		    Pawła Fenglera (pawfen%wp.pl): wywoływanie
		    zewnętrznego odtwarzacza w poprawny sposób.
 - 0.56 (2003-03-21): Wiosenne porządki w kodzie; obsługa plików bazy
            z nazwami pisanymi wielkimi literami; obsługa próbek
		    dźwiękowych o rozszerzeniu mp3; uzupełnienie
		    dokumentacji na podstawie archiwalnej wersji 0.5.
 - 0.55 (2003-03-12): Poprawki Piotra Domagalskiego (szalik%szalik.net):
            poprawna kompilacja na OpenBSD, dokładniejsze
		    formatowanie tekstu.
 - 0.54 (2003-01-27): Poprawki Pawła Jabłońskiego
            (pawelj%lodz.dialog.net.pl): wyświetlenie innego
		    słowa przewija okno definicji do góry; rozpoczęcie
		    pisania słowa, bedąc w oknie definicji, usuwa
		    poprzednie; klawisz F12 równoważny z Ctrl-U.
 - 0.53 (2003-01-07): Z powodu awarii dysku straciłem poprawki, które
            podesłano mi od wydania 0.52. dlatego proszę o
		    kontakt. Poprawienie klawisza Backspace.
 - 0.52 (2002-05-27): autoconf, poprawki Grzegorza Goławskiego
            (grzegol%pld-linux.org), poprawne działanie na
		    maszynach bigendianowych.
 - 0.51 (1999-10-17): Stabilna wersja 0.5, które nigdy nie wyszło poza
            wersję rozwojową.
 - 0.5 (1999-08-17): Wersja rozwojowa. Spora reorganizacja kodu; pozbycie
           się SLanga.
 - 0.4 (1998-xx-xx): Dawno temu i nieprawda.

About

No description, website, or topics provided.

Resources

License

You can’t perform that action at this time.