Skip to content
master
Go to file
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
doc
 
 
m4
 
 
po
 
 
src
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

README.md

ydpdict

Program, którego dokumentację w tej chwili czytasz, służy do obsługi multimedialnych słowników angielsko-polskiego i polsko-angielskiego Collinsa oraz niemiecko-polskiego i polsko-niemieckiego Langenscheidta. Oryginalne pakiety oferowane przez firmę Young Digital Planet zawierają jedynie programy dla systemu Windows, co uniemożliwia korzystanie z nich pod innymi systemami. Niniejszy program pozwala korzystać z tych słowników pod kontrolą Linuksa. Możliwe, że zadziała również pod innymi systemami, ponieważ jest pisany w miarę możliwości przenośnie.

Zrzut ekranu

Do prawidłowej pracy niezbędna jest dystrybucja Linuksa (lub innego systemu uniksowego) z biblioteką ncurses wspierającą Unikod oraz zainstalowana biblioteka libydpdict. W przypadku systemu operacyjnego, który nie wspiera Unikodu, należy użyć wersji wcześniejszej niż 0.99. Aby skompilować i zainstalować oficjalne wydanie, należy po rozpakowaniu wykonać polecenia (ostatnie z nich z uprawnieniami administratora, np. przez sudo):

./configure
make
make install

Przy kompilacji źródeł pobranych z repozytorium należy wcześniej wykonać jeszcze polecenie:

./autogen.sh

Ze względu na domyślne zachowanie autoconfa, strony manuali będą instalowane w katalogu $(prefix)/man, zamiast $(prefix)/share/man. Jeśli chcesz je zainstalować w odpowiednim miejscu, wpisz:

./configure --mandir=/usr/local/share/man
make
make install

Następnie należy skopiować cztery pliki z katalogu database oryginalnego, pracującego pod systemem Windows programu:

 • dict100.dat
 • dict100.idx
 • dict101.dat
 • dict101.idx

dla słownika angielsko-polskiego i polsko-angielskiego, lub:

 • dict200.dat
 • dict200.idx
 • dict201.dat
 • dict201.idx

dla słownika niemiecko-polskiego i polsko-niemieckiego, do katalogu, w którym znajduje się program. Dodatkowo program będzie szukał plików słownika w systemowym katalogu, np. /usr/local/share/ydpdict jeśli do skryptu ./configure nie przekazano parametru --prefix lub /usr/share/ydpdict jeśli program pochodzi z pakietu dystrybucji). Można też podać ścieżkę, w której się one znajdują w parametrze Path pliku konfiguracyjnego. Należy również zmienić parametr CDPath na ścieżkę, gdzie znajduje się podmontowana płyta CD. Jego brak uniemożliwi odtwarzanie próbek dźwiękowych. Aby móc odtwarzać próbki ze słownika angielsko-polskiego i niemiecko-polskiego, należy utworzyć katalog, a w nim katalog en z zawartością płyty CD słownika angielsko-polskiego oraz katalog de z plikami słownika niemiecko-polskiego.

Obsługa programu jest bajecznie prosta. Wystarczy wpisać szukane słowo lub wybrać je klawiszami kursorów. Do przemieszania się między listą słów, a definicją służy klawisz Tab. Odtwarzanie próbek to F2. Zmiana na inny słownik to F3, F4, F5, F6.

Program obsługiwać można częściowo za pomocą myszki. Kliknięcie na słowo z listy, spowoduje wyświetlenie jego tłumaczenia. Klikając na dolne i górne krawędzie ekranu, można przewijać listę lub opis. Jeśli klikniemy dwukrotnie na słowo z okienka tłumaczenia, zostanie ono automatycznie wyszukane.

Licencja

(C) Copyright 1998-2020 Wojtek Kaniewski wojtekka@toxygen.net

ydpdict jest wydany na licencji GPL w wersji 2 (treść w języku angielskim dostępna w pliku COPYING). Wszelkie poprawki wysłane do autora na licencji innej niż GPL w wersji 2 zostaną odrzucone. Brak informacji o licencji będzie traktowany jak przyjęcie licencji kodu, który jest poprawiany. Wyjątkiem są pliki adpcm.c i adpcm.h autorstwa Stanley'a J. Brooksa wydane na licencji LGPL w wersji 2 i dostosowane do współczesnych kompilatorów:

Copyright (C) 1999 Stanley J. Brooks stabro@megsinet.net

Lista zmian

 • 1.0.3 (2020-08-09): Uzupełnienie dokumentacji o domyślne katalogi z plikami słownika zgodnie z sugestiami Adriana Mroczkowskiego (athek@o2.pl). Poprawka budowania z nowymi wersjami GCC po zgłoszeniu problemu przez Marcina Owsianego.
 • 1.0.2 (2013-01-11): Poprawka błędnego wyświetlania słów z końca słownika zgłoszone przez Jakuba Wilka.
 • 1.0.1 (2011-05-10): Rozszerzenie pomocy o oznaczenia kwalifikatorów gramatycznych oraz zmiana sposobu działania klawisza Esc: obie modyfikacje autorstwa Cezarego M. Kruka (c.kruk@bigfoot.com). Poprawki dokumentacji. Poprawka roku copyrightów. Poprawka odtwarzania niektórych próbek dźwiękowych Pawła Sobczaka (psobcza@o2.pl). Dodanie obsługi próbek dźwiękowych słownika angielskiego i niemieckiego wg pomysłu Mateusza B. (incusiek@gmail.com). Poprawka błędu odtwarzania niemieckich próbek zgłoszonego przez Krzysztofa Sucheckiego (hetteh@life.pl). Poprawka kompilacji bez libao. Lepsze wyświetlanie indeksów górnych (¹, ²... zamiast ^1, ^2...), jeśli libydpdict jest w wersji 1.0.3 lub nowszej. Poprawka błędu współpracy z nowymi wersjami libao zgłoszonego przez Pawła Sobczaka.
 • 1.0.0 (2008-02-26): Poprawka błędu zawijania zgłoszonego przez Marcina Owsianego. Aktualizacja pliku z tłumaczeniem.
 • 0.99.3 (2007-12-16): Poprawki parametrów wywołania programu Tomasza Kojma (tkojm@clamav.net). Dostosowanie do API libydpdict-0.99.3.
 • 0.99.2 (2007-08-19): Uniezależnienie od wielkości liter w nazwach plików słownika na podstawie poprawki Marcina Owsianego (marcin@owsiany.pl).
 • 0.99.1 (2007-08-09): Poprawka błędu kompilacji bez libao zgłoszonego przez Piotra Jaroszyńskiego (peper@gentoo.org). Poprawki dokumentacji, dodanie parametru skryptu configure określającego domyślny katalog słownika (marcin@owsiany.pl).
 • 0.99.0 (2007-02-26): Całkowita zmiana architektury -- wydzielenie biblioteki obsługującej słowniki, modyfikacja kodu do poprawnej pracy w Unikodzie, dodanie obsługi próbek dźwiękowych w formacie ADPCM.

Lista zmian starej gałęzi kodu:

 • 0.67 (2006-xx-xx): Dodanie $(DESTDIR) przy instalacji przez Stanisława Halika (weirdo%tehran.lain.pl).
 • 0.66 (2006-01-02): Poprawka odtwarzania próbek Tomasza Jakuba Skrynnyka (skrynnyk%post.pl). Poprawka obsługi parametrów Jasia (jasiu%tool.eu.org). Poprawka skryptów budowania.
 • 0.65 (2005-11-16): Poprawki Jakuba Wilka (jwilk%jwilk.net): usunięcie złych zachowań prowadzących do segfaultów. Dodanie informacji o licencji poprawek. Kosmetyka dokumentacji.
 • 0.64 (2005-10-18): Poprawki strony manuala Kamila Jarosławskiego (kamil%visual.pl). Obsługa próbek o rozszerzeniu .ogg Tomasza Marciniaka (ciniol%atos.wmid.amu.edu.pl). Oficjalne włączenie poprawki Michała Maternika (michal_m%ks.k.pl) pozwalającej korzystać z niemieckiego słownika. Poprawka działania na amd64 Arkadiusza Kołacza (akolacz%gmail.com).
 • 0.63 (2004-05-31): Poprawka adresu. Poprawki Marcina Owsianego (marcin%owsiany.pl): poprawne zamykanie plików słownika, usunięcie czytania konfiguracji z aktualnego katalogu, napisanie stron manuali.
 • 0.62 (2003-11-23): Poprawka Piotra Domagalskiego (szalik%szalik.net): przezroczyste tło w atermie. Poprawki Jarosława Kruka (jareq%pld-linux.org): skok do danego słowa z linii komend, zmiana adresów PLD na aktualne.
 • 0.61 (2003-10-01): Wyświetlanie pomocy zaraz po uruchomieniu programu. poprawki Cezarego M. Kruka: substytuty dla klawiszy funkcyjnych, blokada odtwarzania próbek dźwiękowych podczas przeglądania słownika polsko-angielskiego, szczegółowa pomoc, drobne zmiany w transkrypcji fonetycznej, korekta zapobiegająca śmieceniu po ekranie podczas odtwarzania plików w formacie MP3. Dodane skrypty do konwersji z formatu WAV do MP3.
 • 0.60 (2003-08-27): Poprawki Piotra Domagalskiego: buforowanie odczytu przyspieszające start programu.
 • 0.59 (2003-07-22): Poprawki Jerzego Kędra (jxa%adm.onet.pl): program nie zajmuje już 100% czasu procesora. Patch Michała Maternika (michal_m%ks.k.pl) pozwalający korzystać z niemieckiego słownika w pliku Deutsch.diff.
 • 0.58 (2003-05-16): Poprawki Piotra Domagalskiego: prosta obsługa myszki, możliwość edycji wpisywanego słowa, Enter zatwierdza i wyszukuje, lepsza reakcja na zmianę rozmiaru terminala, CTRL-L, kosmetyka, xmalloc.
 • 0.57 (2003-04-15): Kolejne poprawki Piotra Domagalskiego porządkujące kompilację na nielinuksowych systemach. poprawka Pawła Fenglera (pawfen%wp.pl): wywoływanie zewnętrznego odtwarzacza w poprawny sposób.
 • 0.56 (2003-03-21): Wiosenne porządki w kodzie; obsługa plików bazy z nazwami pisanymi wielkimi literami; obsługa próbek dźwiękowych o rozszerzeniu mp3; uzupełnienie dokumentacji na podstawie archiwalnej wersji 0.5.
 • 0.55 (2003-03-12): Poprawki Piotra Domagalskiego (szalik%szalik.net): poprawna kompilacja na OpenBSD, dokładniejsze formatowanie tekstu.
 • 0.54 (2003-01-27): Poprawki Pawła Jabłońskiego (pawelj%lodz.dialog.net.pl): wyświetlenie innego słowa przewija okno definicji do góry; rozpoczęcie pisania słowa, bedąc w oknie definicji, usuwa poprzednie; klawisz F12 równoważny z Ctrl-U.
 • 0.53 (2003-01-07): Z powodu awarii dysku straciłem poprawki, które podesłano mi od wydania 0.52. dlatego proszę o kontakt. Poprawienie klawisza Backspace.
 • 0.52 (2002-05-27): autoconf, poprawki Grzegorza Goławskiego (grzegol%pld-linux.org), poprawne działanie na maszynach bigendianowych.
 • 0.51 (1999-10-17): Stabilna wersja 0.5, które nigdy nie wyszło poza wersję rozwojową.
 • 0.5 (1999-08-17): Wersja rozwojowa. Spora reorganizacja kodu; pozbycie się SLanga.
 • 0.4 (1998-xx-xx): Dawno temu i nieprawda.
You can’t perform that action at this time.