Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Zapojse ukazuje úkoly z projektu pokročilých PyLadies #323

Open
encukou opened this issue Apr 5, 2019 · 5 comments
Open

Zapojse ukazuje úkoly z projektu pokročilých PyLadies #323

encukou opened this issue Apr 5, 2019 · 5 comments

Comments

@encukou
Copy link
Member

encukou commented Apr 5, 2019

python.cz/zapojse ukazuje issues z https://github.com/pyladiescz/roboprojekt, což by neměl.

Roboprojekt má nastavený topic learning-project, který by se dal v GraphQL vytáhnout a repozitář ignorovat.

@honzajavorek
Copy link
Member

honzajavorek commented Apr 5, 2019 via email

@encukou
Copy link
Member Author

encukou commented Apr 5, 2019

Tak to je potřeba aspoň uklidit :)

@honzajavorek
Copy link
Member

honzajavorek commented Apr 5, 2019 via email

@encukou encukou transferred this issue from pyvec/zapojse Apr 5, 2019
@frenzymadness
Copy link
Member

Mohli bychom toto nějak rozjet? Jde o to, že v repu zapojse je velmi málo úkolů, kterých by se mohl chopit úplný nováček v komunitě samostatně, zatímco v jiných repozitářích je jich celkem dost a tak by je chtělo znovu začít sbírat a ukazovat na webu.

@honzajavorek
Copy link
Member

honzajavorek commented Aug 28, 2019 via email

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
Projects
None yet
Development

No branches or pull requests

3 participants