No description, website, or topics provided.
PHP
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
MeteoLV.php
README.md
example.php

README.md

MeteoLV

Veids kā viegli izmantojot PHP dabūt nepieciešamos aktuālos meteoroloģiskos datus no Latvijā esošajām meteoroloģisko novērojumu stacijām.

Atkarības

Vajag CURL. Bez CURL nestrādās.

Konfigurācijas parametri

Pēc idejas vajadzētu norādīt parametru cache_dir, defaultā tiks izmantots tas folderis, kurā atrodas pati klase.

Piemēri

skatīt example.php

Licence

MIT

Pateicības un sveicieni

Paldies @mrserge par pasviesto ideju un sveiciens LVĢMC kā arī meteo.lv izstrādātjiem :)