Simple R package to access the Kolada API
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
R
man
.Rbuildignore
.gitignore
DESCRIPTION
NAMESPACE
README.md
rkolada.Rproj

README.md

rkolada

Simple R package to access the Kolada API (http://www.kolada.se/).

***~ development version, beware of possible bugs ~***

library(rkolada) # devtools::install_github('reinholdsson/rkolada')
a <- rkolada::rkolada()

Get kpi:s

a$kpi() # get all kpi:s

fetching http://api.kolada.se/v2/kpi ...
Source: local data table [3,660 x 13]

  kpi.auspices                                                                      kpi.description kpi.has_ou_data kpi.id kpi.is_divided_by_gender
1       E                       Personalkostnader kommunen totalt, dividerat med verksamhetens kostnader kommun. Avser egen regi. Källa: SCB.      FALSE N00002          FALSE
2       E                        Personalkostnader kommunen totalt, dividerat med antal invånare totalt 31/12. Avser egen regi. Källa: SCB.      FALSE N00003          FALSE
3       X                                Kommunalekonomisk utjämning kommun, dividerat med antal invånare totalt 31/12 . Källa: SCB.      FALSE N00005          FALSE
4      NA                                                   Momsavgift, dividerat med antal invånare totalt 31/12      FALSE N00006          FALSE
5       X                                               Invånarrelaterat bidrag, kronor per invånare den 1/11 fg år.      FALSE N00007          FALSE
6       X                                               Åldersrelaterat bidrag i kronor per invånare den 1/11 fg år.      FALSE N00008          FALSE
7      NA Externa intäkter exklusive intäkter från försäljning till andra kommuner och landsting för mmunen totalt, dividerat med antal invånare 31/12. Källa: SCB.      FALSE N00009          FALSE
8      NA                                    Inkomstutjämning, bidrag/avgift, i kronor per invånare den 1/11 fg år. Källa: SCB.      FALSE N00011          FALSE
9      NA                                  Kostnadsutjämning, bidrag/avgift, i kronor per invånare den 1/11 nov fg år. Källa: SCB.      FALSE N00012          FALSE
10      X                                            Generellt statsbidrag (-2004) i kronor per invånare den 1/11 fg år.      FALSE N00013          FALSE
..     ...                                                                            ...       ...  ...           ...
Variables not shown: kpi.municipality_type (chr), kpi.operating_area (chr), kpi.perspective (chr), kpi.prel_publication_date (date), kpi.publ_period (int), kpi.publication_date (date), kpi.title (chr),
 kpi.ou_publication_date (date)

a$kpi(c('N00008', 'N00009'))

fetching http://api.kolada.se/v2/kpi/N00008,N00009 ...
Source: local data table [2 x 12]

 kpi.auspices                                                                      kpi.description kpi.has_ou_data kpi.id kpi.is_divided_by_gender
1      X                                               Åldersrelaterat bidrag i kronor per invånare den 1/11 fg år.      FALSE N00008          FALSE
2      NA Externa intäkter exklusive intäkter från försäljning till andra kommuner och landsting för mmunen totalt, dividerat med antal invånare 31/12. Källa: SCB.      FALSE N00009          FALSE
Variables not shown: kpi.municipality_type (chr), kpi.operating_area (chr), kpi.perspective (chr), kpi.title (chr), kpi.prel_publication_date (date), kpi.publ_period (int), kpi.publication_date (date)

Get municipalities

a$municipality() # get all municipalites

fetching http://api.kolada.se/v2/municipality ...
Source: local data table [311 x 3]

  municipality.id municipality.title municipality.type
1       1440        Ale         K
2       1489      Alingsås         K
3       0764      Alvesta         K
4       0604       Aneby         K
5       1984       Arboga         K
6       2506      Arjeplog         K
7       2505     Arvidsjaur         K
8       1784       Arvika         K
9       1882     Askersund         K
10      2084       Avesta         K
..       ...        ...        ...

a$municipality(1440:1489)

fetching http://api.kolada.se/v2/municipality/1440,1441,1442,1443,1444,1445,1446,1447,1448,1449,1450,1451,1452,1453,1454,1455,1456,1457,1458,1459,1460,1461,1462,1463,1464,1465,1466,1467,1468,1469,1470,1471,1472,1473,1474,1475,1476,1477,1478,1479,1480,1481,1482,1483,1484,1485,1486,1487,1488,1489 ...
Source: local data table [28 x 3]

  municipality.id municipality.title municipality.type
1       1440        Ale         K
2       1489      Alingsås         K
3       1460     Bengtsfors         K
4       1443     Bollebygd         K
5       1445      Essunga         K
6       1444      Grästorp         K
7       1447     Gullspång         K
8       1480      Göteborg         K
9       1471       Götene         K
10      1466     Herrljunga         K
..       ...        ...        ...

Get values

a$values('N00006', '0764', 2000:2010)

fetching http://api.kolada.se/v2/data/kpi/N00006/municipality/0764/year/2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010 ...
Source: local data table [3 x 7]

 kpi.id municipality.id period count gender status value
1 N00006      0764  2000   1   T    -2096
2 N00006      0764  2001   1   T    -2272
3 N00006      0764  2002   1   T    -2467

a$values('N00006', '0764', 2000:2010, all.cols = T) # with extra kpi and municipality columns (meta data)

fetching http://api.kolada.se/v2/data/kpi/N00006/municipality/0764/year/2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010 ...
fetching http://api.kolada.se/v2/kpi/N00006 ...
fetching http://api.kolada.se/v2/municipality/0764 ...
Source: local data table [3 x 16]

 municipality.id kpi.id period count gender status value                    kpi.description kpi.has_ou_data kpi.is_divided_by_gender kpi.municipality_type  kpi.operating_area kpi.perspective
1      0764 N00006  2000   1   T    -2096 Momsavgift, dividerat med antal invånare totalt 31/12      FALSE          FALSE           K Skatter och utjämning    Resurser
2      0764 N00006  2001   1   T    -2272 Momsavgift, dividerat med antal invånare totalt 31/12      FALSE          FALSE           K Skatter och utjämning    Resurser
3      0764 N00006  2002   1   T    -2467 Momsavgift, dividerat med antal invånare totalt 31/12      FALSE          FALSE           K Skatter och utjämning    Resurser
Variables not shown: kpi.title (chr), municipality.title (chr), municipality.type (chr)

a$values(c('N00006', 'N00007')) # get all municipalites and years of both kpi:s

fetching http://api.kolada.se/v2/municipality ...
fetching http://api.kolada.se/v2/data/kpi/N00006,N00007/municipality/1440,1489,0764,0604,1984,2506,2505,1784,1882,2084,1460,2326,2403,1260,2582,1443,2183,0885,2081,1490,0127,0560,1272,2305,1231,1278,1438,0162,1862,2425,1730,0125,0686,0862,0381,0484,1285,1445,1982,1382,1499,2080,1782,0562,0482,1763,1439,2026,0662,0461,0617,0980,1764,1444,1447,2523,2180,1480,1471,0643,1783,1861,1961,1380,1761,0136,2583,0331,2083,1283,1466,1497,2104,0126,2184,0860,1315,0305,1863,2361,2280,1401,1293,1284,0821,1266,1267,2510,0023,0123,0680,2514,0880,1446,1082,1883,1080,1780,0483,1715,0513,2584,1276,0330,2282,1290,1781,2309,1881,1384,1960,1482,1261,1983,1381,1282,0010,0020,0021,0006,0008,0003,0017,0005,0007,0004,0022,0019,1860,1814,2029,1441,0761,0186,1494,1462,1885,0580,0781,2161,1864,1262,2085,2580,1281,2481,1484,1280,2023,2418,1493,1463,0767,1461,0586,2062,0583,0642,1430,1762,1481,0861,0840,0182,1884,1962,2132,2401,0025,0581,0188,2417,0881,0140,0480,0192,0682,2101,1060,2034,1421,1273,0882,2121,0481,2521,1402,1275,2581,2303,0009,0013,0012,2409,1081,2031,1981,0128,2181,0191,1291,1265,1495,2482,1904,1264,1496,2061,2283,0163,0184,2422,1427,1230,1415,0180,0001,1760,2421,0486,1486,2313,0183,2281,1766,1907,1214,1263,1465,1785,2082,0684,2182,0582,0181,1083,1435,1472,1498,0360,2262,0763,1419,1270,1737,0834,1452,0687,1287,1488,0488,0138,0160,1473,1485,1491,2480,0114,0139,0380,0760,0584,0665,0563,0115,2021,1470,1383,0187,1233,0685,2462,0884,2404,0428,1442,1487,2460,0120,0683,0024,0883,1980,0014,0780,0512,1286,1492,2260,2321,1765,2463,1277,0561,0765,2039,0319,2560,1292,1407,0509,1880,0018,1257,2284,2380,0117,0382,1256,2513,2518/year/1970,1971,1972,1973,1974,1975,1976,1977,1978,1979,1980,1981,1982,1983,1984,1985,1986,1987,1988,1989,1990,1991,1992,1993,1994,1995,1996,1997,1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015 ...
Source: local data table [4,925 x 7]

  kpi.id municipality.id period count gender status value
1 N00006      0114  1998   1   T    -1784
2 N00006      0115  1998   1   T    -1777
3 N00006      0117  1998   1   T    -1785
4 N00006      0120  1998   1   T    -1740
5 N00006      0123  1998   1   T    -1785
6 N00006      0125  1998   1   T    -1798
7 N00006      0126  1998   1   T    -1779
8 N00006      0127  1998   1   T    -1803
9 N00006      0128  1998   1   T    -1790
10 N00006      0136  1998   1   T    -1777
..  ...       ...  ...  ...  ...  ...  ...