Arduino cursus gegeven bij De Jonge Onderzoekers te Groningen
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
3D_printers
Boek
Code
Datasheets
Dingen
Etsen
Evaluatie
Fotos
Fritzing
Leerlingen
Lessen
Libraries
Presentaties
Publiciteit
Raw
Scripts
.Rhistory
.gitignore
19_fig_4_bb.png
Djog.png
Faq.md
Lesplanning.md
README.md

README.md

Arduino cursus bij De Jonge Onderzoekers

Binnenkort ...

 • Vrijdag 7 september: eerste les na de zomervakantie
 • Woensdag 12 september: lezing Studium Generale: Is the internet killing democracy?
 • Zaterdag 29 september 10:00-15:00 @ modelspoorbeurs: lesgeven!
 • Vrijdag 5 oktober 20:15-21:00: lezing over generative design, door Winand Slingenberg
 • Zaterdag 6 oktober ?12:00-16:00: Zpannend Zernike @ DJO
 • Vrijdag 12 oktober: Codeweek
 • Vrijdag 19 oktober: Codeweek
 • Vrijdag 2 november 20:15-21:00: expert lezing
 • Vrijdag 7 december 20:15-21:00: expert lezing
 • Zondag 9 december: 9:00-17:00: hackathon @ DJO
 • Vrijdag 14 december: eindpresentaties
 • Vrijdag 21 december: laatste les voor kerstvakantie
 • Zaterdag 22 december: OrbitFest

DJOG logo

IRC Network

Arduino

Dit is de GitHub van de Nederlandse Arduino cursus gegeven bij De Jonge Onderzoekers te Groningen.

Over de cursus

 • Wanneer: elke vrijdagavond, behalve in de kerstvakantie
 • Hoe laat: het lesrooster:
Groep Nano's Uno's Mega's
Leeftijd 8-12 12-18 18+
Inloop 18:00 19:00 20:00
Start les 18:15 19:15 20:15
Pauze les 19:00 20:00 21:00
Vervolg les 19:15 20:15 21:15
Einde les 20:00 21:00 22:00
 • Waar: De Jonge Onderzoekers Groningen (www.djog.nl), Dirk Huizingastraat 13
 • Periode: het hele jaar door, op feestdagen en kerstvakantie na
 • Kosten:
  • Na kerstvakantie tot zomervakantie: 25 euro
  • Zomervakantie: gratis
  • Na zomervakantie tot kerstvakantie: 25 euro
 • Leeftijd: 8-28 jaar
 • Meenemen: Arduino (als je die hebt), laptop (als je die hebt), electronica (als je dat hebt)
 • Wanneer instromen: altijd!

Leermateriaal:

Heb je nog een vraag? Kijk bij de veelgestelde vragen

Lesplanning

Zie Lesplanning.