Skip to content
A web-application for helping people in quarantine to get groceries
Vue JavaScript CSS HTML
Branch: master
Clone or download

Latest commit

Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.

Files

Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
.github Added auto deployment on preleases to test instance and fixed cd Mar 19, 2020
public Update color scheme and favicon Mar 19, 2020
src Merge branch 'master' into project/setup Mar 23, 2020
.env_example Add an example .env file Mar 22, 2020
.firebaserc add deploythings Mar 16, 2020
.gitignore fix address issue Mar 18, 2020
CONTRIBUTING.md Added some hyperlinks and something about our techstack Mar 20, 2020
README.md fix capitalization Mar 23, 2020
babel.config.js merge Mar 16, 2020
firebase.json add deploythings Mar 16, 2020
karantenehjelpen.code-workspace merge Mar 17, 2020
package-lock.json Konverter fra axios til fetch Mar 20, 2020
package.json Konverter fra axios til fetch Mar 20, 2020
vue.config.js Remove 'disableHostCheck' from devServer settings Mar 18, 2020

README.md

Karantenehjelpen Logo

Karantenehjelpen

Pipeline status Commits since a release Issues clossed

Nettside | Bidra | Bug-rapport | Kontakt

Karantenehjelpen er en nettside hvor personer som ikke har mulighet til å utføre hverdagslige oppgaver grunnet koronaviruset kan komme i kontakt med friske personer som ønsker å hjelpe til.

Om du skulle trenge hjelp med å handle inn matvarer, eller gå tur med hunden din, kan du legge ut en enkel forespørsel på nettsiden. Da vil den dukke opp for alle som har lyst til å hjelpe deg, og forhåpentligvis vil en av de ta på seg oppdraget!

Følg FHI sine råd!

Det er viktig at alle bidrar i nasjonaldugnaden, derfor oppfordrer vi på det sterkeste at du følger FHI sine råd. Se her for mer informasjon.

Vi anbefaler også å følge Løkkan og Ila Frivillighetssentraler sine rutiner for praktiske frivillige tjenester om man skal ut på oppdrag.

Her kan vi se et bilde av startsiden vår:

Bilde av startside

Bidra

Karantenehjelpen er et open-source prosjekt og derfor vil vi gjerne ønske dere velkommen til å bidra gjennom issues og pull requester. Ta gjerne en titt på våre bidragsretningslinjer

Utvikling og oppsett

Teknologistacken vår består av Vue i frontenden og Firebase som en løsning for blant annet autentisering, databasehåndtering og hosting.

For å kunne kjøre opp nettsiden til å kjøre opp lokalt så trenger du:

  • Node.js og npm
  • Sette envoriment-variabler for Firebase.
    • For å få all funksjonalitet (SMS og Kartet) til siden opp så kreves også envoriment-variabler for Twilio og Mapbox

Her kan du finne et eksempel på en .env fil. Vi har lagt til en Firebase instansen som kan bli tatt i bruk og stoler på at dere kun bruker den for å bidra.

Vi i Karantenehjelpen anbefaller VScode som en flott editor for å bidra. Den er lett å bruke og fungerer flott out of the box. Dessuten anbefaller vi å laste ned Prettier og Vetur som plugins. Det er også en vscode-workspace fil i repoet for å sette opp pluginsene med settingsene vi bruker!

Kjøre opp prosjektet

For å laste ned alle dependencies projsektet krever.

npm install

Deretter kan du kjøre opp prosjektet med hot-reloading, som er lurt for utvikling, med

npm run serve

For å linte prosjektet

npm run lint
npm run prettier-fix

Historie

I midten av uke 11 hørte vi at helsefagstudentene ble bedt om å bidra i helsetjenesten. Vi som IT-studenter tenkte, vi også kompetanse som kan være relevant. Så vi kastet oss rundt å startet dette prosjektet. Teamet vokste fort. Det var mange i linjeforeningen Online som syntes prosjektet var spennende, og innen lansering 18. mars var vi 7 på teamet og flere har vi blitt siden.

I løpet av den intense uken med utvikling dukket det opp flere store facebook grupper med folk som ønsket å hjelpe til i den nasjonalle dugnaden. Det bekreftet vår hypotese om dugnadsviljen i Norge og motiverte oss til å fortsette. Når vi lanserte 18. mars ble vi møtt av en utrolig respons. Siden den gang har vi fått økonomisk støtte fra Velferdstinget i Gjøvik, Ålesund og Trondheim, StudyTrondheim og IE-fakultetet ved NTNU. Vi har også fått administrativ støtte fra Linjeforeningen Online.

Planen fremover er å videreutvikle løsningen og forsøke å være så klare som vi kan for å fortsette støtten til de som ønsker å bidra i den nasjonale dugnaden.

Bidragsytere

Credits

Logo lagd av Line Icons Pro @ Noun Project.

Badges lagd med Shields.io

You can’t perform that action at this time.