Skip to content
master
Switch branches/tags
Go to file
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 
src
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

README.md

Karantenehjelpen Logo

Karantenehjelpen

Pipeline status Commits since a release Issues clossed

Nettside | Bidra | Bug-rapport | Kontakt

Karantenehjelpen er en nettside hvor personer som ikke har mulighet til å utføre hverdagslige oppgaver grunnet koronaviruset kan komme i kontakt med friske personer som ønsker å hjelpe til.

Om du skulle trenge hjelp med å handle inn matvarer, eller gå tur med hunden din, kan du legge ut en enkel forespørsel på nettsiden. Da vil den dukke opp for alle som har lyst til å hjelpe deg, og forhåpentligvis vil en av de ta på seg oppdraget!

Følg FHI sine råd!

Det er viktig at alle bidrar i nasjonaldugnaden, derfor oppfordrer vi på det sterkeste at du følger FHI sine råd. Se her for mer informasjon.

Vi anbefaler også å følge Løkkan og Ila Frivillighetssentraler sine rutiner for praktiske frivillige tjenester om man skal ut på oppdrag.

Her kan vi se et bilde av startsiden vår:

Bilde av startside

Bidra

Karantenehjelpen er et open-source prosjekt og derfor vil vi gjerne ønske dere velkommen til å bidra gjennom issues og pull requester. Ta gjerne en titt på våre bidragsretningslinjer

Utvikling og oppsett

Teknologistacken vår består av Vue i frontenden og Firebase som en løsning for blant annet autentisering, databasehåndtering og hosting.

For å kunne kjøre opp nettsiden til å kjøre opp lokalt så trenger du:

  • Node.js og npm
  • Sette envoriment-variabler for Firebase.
    • For å få all funksjonalitet (SMS og Kartet) til siden opp så kreves også envoriment-variabler for Twilio og Mapbox

Her kan du finne et eksempel på en .env fil. Vi har lagt til en Firebase instansen som kan bli tatt i bruk og stoler på at dere kun bruker den for å bidra.

Vi i Karantenehjelpen anbefaller VScode som en flott editor for å bidra. Den er lett å bruke og fungerer flott out of the box. Dessuten anbefaller vi å laste ned Prettier og Vetur som plugins. Det er også en vscode-workspace fil i repoet for å sette opp pluginsene med settingsene vi bruker!

Kjøre opp prosjektet

For å laste ned alle dependencies projsektet krever.

npm install

Deretter kan du kjøre opp prosjektet med hot-reloading, som er lurt for utvikling, med

npm run serve

For å linte prosjektet

npm run lint
npm run prettier-fix

Historie

I midten av uke 11 hørte vi at helsefagstudentene ble bedt om å bidra i helsetjenesten. Vi som IT-studenter tenkte, vi også kompetanse som kan være relevant. Så vi kastet oss rundt å startet dette prosjektet. Teamet vokste fort. Det var mange i linjeforeningen Online som syntes prosjektet var spennende, og innen lansering 18. mars var vi 7 på teamet og flere har vi blitt siden.

I løpet av den intense uken med utvikling dukket det opp flere store facebook grupper med folk som ønsket å hjelpe til i den nasjonalle dugnaden. Det bekreftet vår hypotese om dugnadsviljen i Norge og motiverte oss til å fortsette. Når vi lanserte 18. mars ble vi møtt av en utrolig respons. Siden den gang har vi fått økonomisk støtte fra Velferdstinget i Gjøvik, Ålesund og Trondheim, StudyTrondheim og IE-fakultetet ved NTNU. Vi har også fått administrativ støtte fra Linjeforeningen Online.

Planen fremover er å videreutvikle løsningen og forsøke å være så klare som vi kan for å fortsette støtten til de som ønsker å bidra i den nasjonale dugnaden.

Bidragsytere

Credits

Logo lagd av Line Icons Pro @ Noun Project.

Badges lagd med Shields.io