Skip to content
This repository has been archived by the owner. It is now read-only.
master
Switch branches/tags
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 
src
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Karantenehjelpen Logo

Karantenehjelpen

Pipeline status Commits since a release Issues clossed

Nettside | Bidra | Bug-rapport | Kontakt

Karantenehjelpen er en nettside hvor personer som ikke har mulighet til å utføre hverdagslige oppgaver grunnet koronaviruset kan komme i kontakt med friske personer som ønsker å hjelpe til.

Om du skulle trenge hjelp med å handle inn matvarer, eller gå tur med hunden din, kan du legge ut en enkel forespørsel på nettsiden. Da vil den dukke opp for alle som har lyst til å hjelpe deg, og forhåpentligvis vil en av de ta på seg oppdraget!

Følg FHI sine råd!

Det er viktig at alle bidrar i nasjonaldugnaden, derfor oppfordrer vi på det sterkeste at du følger FHI sine råd. Se her for mer informasjon.

Vi anbefaler også å følge Løkkan og Ila Frivillighetssentraler sine rutiner for praktiske frivillige tjenester om man skal ut på oppdrag.

Her kan vi se et bilde av startsiden vår:

Bilde av startside

Bidra

Karantenehjelpen er et open-source prosjekt og derfor vil vi gjerne ønske dere velkommen til å bidra gjennom issues og pull requester. Ta gjerne en titt på våre bidragsretningslinjer

Utvikling og oppsett

Teknologistacken vår består av Vue i frontenden og Firebase som en løsning for blant annet autentisering, databasehåndtering og hosting.

For å kunne kjøre opp nettsiden til å kjøre opp lokalt så trenger du:

  • Node.js og npm
  • Sette envoriment-variabler for Firebase.
    • For å få all funksjonalitet (SMS og Kartet) til siden opp så kreves også envoriment-variabler for Twilio og Mapbox

Her kan du finne et eksempel på en .env fil. Vi har lagt til en Firebase instansen som kan bli tatt i bruk og stoler på at dere kun bruker den for å bidra.

Vi i Karantenehjelpen anbefaller VScode som en flott editor for å bidra. Den er lett å bruke og fungerer flott out of the box. Dessuten anbefaller vi å laste ned Prettier og Vetur som plugins. Det er også en vscode-workspace fil i repoet for å sette opp pluginsene med settingsene vi bruker!

Kjøre opp prosjektet

For å laste ned alle dependencies projsektet krever.

npm install

Deretter kan du kjøre opp prosjektet med hot-reloading, som er lurt for utvikling, med

npm run serve

For å linte prosjektet

npm run lint
npm run prettier-fix

Historie

I midten av uke 11 hørte vi at helsefagstudentene ble bedt om å bidra i helsetjenesten. Vi som IT-studenter tenkte, vi også kompetanse som kan være relevant. Så vi kastet oss rundt å startet dette prosjektet. Teamet vokste fort. Det var mange i linjeforeningen Online som syntes prosjektet var spennende, og innen lansering 18. mars var vi 7 på teamet og flere har vi blitt siden.

I løpet av den intense uken med utvikling dukket det opp flere store facebook grupper med folk som ønsket å hjelpe til i den nasjonalle dugnaden. Det bekreftet vår hypotese om dugnadsviljen i Norge og motiverte oss til å fortsette. Når vi lanserte 18. mars ble vi møtt av en utrolig respons. Siden den gang har vi fått økonomisk støtte fra Velferdstinget i Gjøvik, Ålesund og Trondheim, StudyTrondheim og IE-fakultetet ved NTNU. Vi har også fått administrativ støtte fra Linjeforeningen Online.

Planen fremover er å videreutvikle løsningen og forsøke å være så klare som vi kan for å fortsette støtten til de som ønsker å bidra i den nasjonale dugnaden.

Bidragsytere

Credits

Logo lagd av Line Icons Pro @ Noun Project.

Badges lagd med Shields.io