Skip to content
Arduino Eğitim Ders Notları
Branch: master
Clone or download
Latest commit 8778eed Mar 19, 2019
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
01 - Giriş Yeni Notlar Eklendi Oct 9, 2017
02 - LED
03 - Transistor LED Yeni Notlar Eklendi Oct 9, 2017
04 - Button LED
05 - 7805 Reg
06 - Analog Okuma - Potans Yeni Notlar Eklendi Oct 9, 2017
07 - RGB Led
09 - LDR
10 - Buzzer Yeni Notlar Eklendi Oct 9, 2017
11 - 7 Segment Yeni Notlar Eklendi Oct 9, 2017
12 - LM35
13 - HC SR04
14 - Kızılötesi Sensör yeni notlar eklendi. Oct 8, 2017
15 - Kendi Ardunomuzu Yapalım
16 - Haberleşme Protokolleri
BONUS - Scratch Uygulamaları Bonus notlar eklendi. Oct 14, 2017
LICENSE
README.md

README.md

Arduino Ders Notları

 • Arduino kusunda verilen derslerin şemaları ve program kodları

Eğitim İçeriği

Yapılması planlanan uygulamalar:

 • Temel elektronik bilgisi ve kullanılacak malzemelerin tanıtılması
 • Arduino IDE arayüzü ve çalışma yapısının anlatılması
 • Temel uygulamalar(LED yakma, buton vb.)
 • Seri port, PWM uygulamaları
 • Arduino ile bilgisayar haberleşmesi
 • Ultrasonik sensör ile mesafe ölçümü
 • Arduino ile DC motor hız ve yön kontrolü
 • Servo motor kontrolü
 • Bilgisayardan servo motor ve DC motor kontrolü
 • RGB LED’ler ile farklı renklerin elde edilmesi
 • Bilgisayardan RGB LED’in renk kontrolü
 • 7 Segment’in yapısı ve kullanımı
 • Arduino ile HC06 Bluetooth Modül Kullanımı

Malzeme Listesi

MALZEME MİN MİKTAR AÇIKLAMA
Kişisel Bilgisayar Arduino IDE programı kurulu olmalıdır.
Arduino UNO 1 adet Arduino'nun diğer modelleri eğitim için tavsiye edilmez.
Breadboard 1 adet Küçük olmamasına özen gösterilmeli.
Jumper Kablo 30 adet İki ucu erkek olmalı.
Krokodil 4 adet
9V Pil 2 adet
9V Pil Başlığı 2 adet
Direnç 10'ar adet 100 - 220 - 330 - 1k - 4.7k - 10k - 47k ohm dirençleri.
Potansiyometre 2 adet 10k ohm
LED 10'ar adet Kırmızı - Mavi - Yeşil renklerde
RGB LED 2 adet
Button 10 adet 2 veya 4 bacaklı olabilir.
Buzzer 1 adet
7 Segment Display 2 adet
BC237 10 adet
7805 Regulator 1 adet
HC-SR04 Sensör 1 adet
LM35 Sensör 1 adet
LDR direnç 4 adet
LCD 1602 Monitor 1 adet
LCD I2C Dönüştürücü 1 adet
Hc06 Bluetooth Modül 1 adet
Servo motor 1 adet 9g
DC Motor 2 adet
L293D Motor Sürücü 1 adet

Robot Malzemeleri

MALZEME MİN MİKTAR AÇIKLAMA
Araba Robot Gövdesi 1 adet İki tekerlek ve bir sarhoş tekerlek takılabilecek robot gövdesi
Tekerlek 2 adet Aldığınız motora uygun olmalı.
Sarhoş tekerlek 1 adet Gövde ve tekerleklere uyumlu olmalı.
You can’t perform that action at this time.