Skip to content

slawekmikula/epguide

Folders and files

NameName
Last commit message
Last commit date

Latest commit

 

History

90 Commits
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Repository files navigation

WAŻNE - Informacja - WAŻNE

Otrzymałem niedawno informację, iż udostępniony tutaj kod źródłowy jest wykorzystywany do działalności komercyjnej tj. udostępniania programu telewizyjnego w usługach/produktach, które są oferowane jako produkt komercyjny. Chciałbym z całą stanowczością podkreślić, iż jedynym powodem powstania tego kodu i udostępnienia go było wykorzystanie go dla użytku domowego przez osoby prywatne. Jest wielu entuzjastów wolnego oprogramowania, tworzenia z wielu komponentów własnych projektów urządzeń i modułów, które pozwalają na oglądanie telewizji lub multimediów z innych źródeł. Właśnie dla nich był dedykowany ten program. Wykorzystanie tego kodu do pobierania programu telewizyjnego i przekazywania go dalej/wykorzystywania we własnych komercyjnych produktach jest:

  • nieetyczne, gdyż dla rozwiązań komercyjnych, oferowane są produkty/usługi, które pozwalają na uzyskanie tych danych i redystrybucję ich zgodnie z zakupioną licencją
  • nielegalne bez informowania o wykorzystanych źródłach/udostępnienia zmodyfikowanego kodu w przypadku wykorzystania kodu tutaj zamieszczonego. Przypominam, iż kod został opublikowany na licencji GPLv3 i ktokolwiek wykorzystuje ten kod (zwłaszcza do działalności komercyjnej) zobowiązany jest do stosowania się do tej licencji. W przypadku włączenia tego kodu do własnego produktu producent zobowiązany jest do publikacji CAŁEGO własnego kodu źródłowego. W przypadku wykorzystania tego jako narzędzia przedsiębiorca zobowiązany jest do poinformowania z jakiego wolnego oprogramowania korzysta oraz podania/udostępnienia źródeł tego oprogramowania (w przypadku pobrania i modyfikacji kodu aplikacji epguide)

W związku z powyższym niestety jestem zmuszony, do:

  • zaprzestania rozwijania tego oprogramowania tj. w przypadku zmiany formatów danych wejściowych kod nie będzie już aktualizowany przeze mnie
  • poinformowania aktualnych dostawców źródeł danych tj. teleman, gazeta o wprowadzeniu do ich usług odpowiednich zapisów licencyjnych, które zabraniają komercyjnego wykorzystania tych źródeł i/lub operacji web scrapingu.

Wstęp

Aplikacja pobiera dane z dowolnego źródła programu telewizyjnego. Obecnie obsługuje pobieranie z stron www.teleman.pl, tv.gazeta.pl. Wyjściem jest prosty format tekstowy lub format XMLTV.