Lekki cms oparty o ruby on rails
JavaScript PHP Ruby Python Perl
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
app
config
db
doc
lib
public
script
spec
tmp
vendor/plugins
.gitignore
README.markdown
Rakefile

README.markdown

LajtCMS (aka Basic CMS)

Bardzo prosty CMS dla statycznych stron (zintegrowana obsługa wielu języków [domyślnie PL, EN, DE]) Posiada on część administracyjna dla stron statycznych i załączników.

Załączniki mogą zostać wywołane za pomocą specjalnych tagów w stronach statycznych (dzięki Radius-owi)

Tagi

LajtCMS używa zmienionej wersji systemu templatek jakim jest Radius (http://github.com/manuelmeurer/radius/).
Następujące tagi zostały już zdefiniowane.

<r:asset id="42" [show="link|url|image"] [size="original|large|medium|thumb"] [more="attributes"] />

Pokazuje załącznik ID 42. Atrybut "show" określa typ tego co ma zostać pokazane (standardowo link). Atrybut "size" określa rozmiar obrazka (rozmiary są zdefiniowane w pliku config.yml, standardowo 'original') Wszystkie dodatkowe atrybuty zostaną automatycznie wrzucone w tag html.

Konfiguracja

Cała konfiguracja aplikacji znajduje się w pliku config/app_config.yml. Możesz w niej zmienić następujące rzeczy:

  • Języki Strony statyczne mają oddzielne pola w bazie dla każdego języka. Język będzie pierwszym parametrem w adresie URL, np. http://lajtcms.com/pl/start dla polskiej wersji strony 'start'. Pierwszy język na liście zostanie automatycznie ustawiony językiem domyślnym.

  • Rozmiary obrazków Ustalasz rozmiary wgrywanego obrazka. Wyciąg z dokumentacji Paperclip: "You can find more about geometry strings at the ImageMagick website. Paperclip also adds the '#' option (e.g. "50x50#"), which will resize the image to fit maximally inside the dimensions and then crop the rest off (weighted at the center)."

Wymagania

Radius

http://github.com/manuelmeurer/radius/

ImageMagick

Zmiana rozmiarów obrazków jest wykonywana za pomocą ImageMagick Przejdź do ImageMagick website po instrukcje instalacji.

Gemy

Następujące gemy są wymagane do poprawneo działania aplikacji. Nie ma wśród nich gemu 'Radius', który to trzeba zainstalować oddzielnie. Instalujesz je komendą

rake gems:install

uruchamianą z poziomu katalogu 'lajtcms'.

Użyte pluginy

  • acts_as_tree

CSS

  • Bluescreen CSS (v0.8)

Javascript

  • jQuery (v1.3.1)

Submodules

Icons

Famfamfam Silk Icons

Ernest Bursa Dzikidzik.org

Fork of http://github.com/tweak/basic_cms/