Repozytorium materiałów o szczepieniach dla rodziców
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Permalink
Failed to load latest commit information.
Argumenty
Informacje
Przepisy
Schemat
Sciezki alternatywne
.gitignore
LICENSE
README.md
Szczepienia Postepowanie 2.md

README.md

Repozytorium Pism i Argumentów - o szczepieniach i dla rodziców

Do czego służy to repozytorium?

Materiały stanowią rozszerzenie i uzupełnienie FAQ ze strony szczepienia.org.pl oraz dokumentów do pobrania w sprawie szczepień ze strony pisma.szczepienia.org.pl w zakresie postępowania administracyjnego i niuansów związanych z korespondencją z urzędami. Aktualnie powyższe materiały są przenoszone na dedykowaną stronę Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Wiedzy o Szczepieniach "STOP NOP". Większość zagadnień z tego repozytorium ma swoje wątki na forum szczepienia.org.pl, gdzie są prowadzone dyskusje i zbierane materiały w celu ciągłego ulepszania treści z tego repozytorium. Wiele z zagadnień tutaj ujętych jest bardzo praktycznie zastosowane, jako wzory dokumentów w sprawach indywidualnych, na grupie FB Nie szczepimy - aspekty prawne.

Jaka jest aktualna zawartość repozytorium?

 1. Zbiór przydatnych przepisów i orzeczeń sądów.
 2. Argumenty merytoryczne i prawne, do wykorzystania bezpośrednio w pismach do Organów w postępowaniach.
 3. Sugestie dotyczące postępowania dla bardziej obeznanych w przepisach rodziców.
 4. Ścieżki alternatywne w postępowaniu, czyli gotowe wzory dokumentów do zastosowania niezależnie od ścieżki zalecanej lub w szczególnych sytuacjach.
 5. Aplikacja "Sprawdź co naprawdę wiesz o szczepieniach". Kod źródłowy znajduje się innej gałęzi tego repozytorium. Potrzebna współpraca!
 6. Pełen schemat postępowania dla rodziców od okresu sprzed porodu aż do skargi do NSA i dalej. W postaci graficznej z opisami i linkami do dokumentów oraz objaśnień. PRACA W TOKU - POTRZEBNA POMOC!

Jak zgłaszać uzupełnienia/poprawki?

Proszę korzystać z tego co oferuje GitHub czyli właśnie zgłaszanie poprawek, komentarze do treści. Probujemy jakoś zorganizować pracę nad repozytorium i na teraz sami się uczymy współpracy.

Czy mogę dodać tutaj swoje dokumenty?

Taki jest cel. Można dodawać zmiany, komentarze. Często dokumenty pozostają te same ale instrukcje do dokumentów są uzupełniane w związku wiedzą o toczących się licznych sprawach, gdzie były wykorzystane treści z tego repozytorium.

Czy mogę pobrać i pracować z repozytorium na swoim komputerze korzystajac z darmowych narzędzi?

Oczywiście. Dla Windows dostępne narzędzia są tutaj:

 1. Edytor Markdown - MarkdownPad
 2. mSysGit
 3. TortoiseGit
 4. Rozszerzenie do Chrome - Markdown Editor

A to jest narzędzie zalecane i do tego działa na wielu platformach:

 1. Zintegrowany edytor, podgląd Markdown i Git - Microsoft Visual Studio Code

A jeśli będę chciał zmienić coś sam w treści dokumentów?

Do tego właśnie służy GitHub. Tworzysz wtedy kopie tego repozytorium (fork), wprowadzasz zmiany i wysyłasz tzw. pull request do naszego repozytorium głównego. Jeśli chcesz się naprawdę zaangażować i pomóc w tworzeniu repozytorium, prawa do zapisu również będą przydzielane.

A jeśli będę chciał utworzyć własne dokumenty na bazie informacji z repozytorium i trzymać je we własnym blogu/grupie/forum?

Jak najbardziej. Z punktu widzenia ekonomii postępowań w sprawach szczepień to repozytorium pracuje na poziomie producenta (argumenty, zalecenia) i trochę hurtownika (zbiór gotowych pism do dopasowania w konkretnych sytuacjach). Nie pełni natomiast roli detalisty (sklepu) czyli nie służy do pomocy w sprawach indywidualnych ludzi. Dlatego każdy, kto prowadzi własną grupę pomocową czy udziela się na forum i ma swoją grupę czytelników/użytkowników może jak najbardziej korzystać z tych materiałów i budować własne zbiory dokumentów dla tych spraw lub ich etapów, które zna i może komuś pomóc. Materiały z tego repozytorium są udostępnione na licencji otwartej, więc nawet jeśli ktoś na ich bazie będzie tworzył usługi, za które będzie pobierał pieniądze i dawał jakąś gwarancję w swoim działaniu, to nie ma dla takiej działalności przeciwskazań. Oczywiście miło by było, gdyby osoby dysponujące wiedzą i zaangażowaniem uzupełniały czy to argumenty czy wzorce pism, zgodnie z zasadą "darmo wziąłęś, darmo dajesz", jednak to jest tylko ich dobra wola a nie wymaganie. No i od dokumentów bardziej ogólnych trzeba wymagać już trochę wyższej jakości niż od nieraz emocjonalnych pism w sprawach indywidualnych. A czego jak czego, ale czasu nikt nie ma za wiele. Reasumując, mile widziane współtworzenie i korzystanie, jednakże repozytorium nie jest miejscem do udzielania pomocy czy porad prawnych. Jest jedynie platformą, dzięki której użytkownicy mogą korzystać z doświadczeń innych ludzi. Jeśli nawet tutaj gdzieś znajdą się przypadkiem zwroty "pomoc prawna" lub "porada prawna", powinny być interpretowane analogicznie jako wsparcie w problemach związanych z prawem a nie na równi z poradami prawnymi udzielanymi przez profesjonalne jednostki lub powołane do tego instytucje. Co więcej, poglądy czy opinie wyrażone w treści dokumentów w tym repozytorium mają charakter informacyjny i nie mogą być uznawane za wiążące kogokolwiek.

Jak tworzyć treść w dokumentach w repozytorium?

Format treści to tzw. Markdown. Formatowanie i reguły pisania w tym formacie są opisane tutaj:

 1. http://en.wikipedia.org/wiki/Markdown
 2. https://help.github.com/articles/markdown-basics/
 3. https://help.github.com/articles/writing-on-github/
 4. https://help.github.com/articles/github-flavored-markdown/

Tak do końca się z czymś tutaj nie zgadzam, w sumie to nie wiem, ale się wypowiem...

Zapraszamy do dyskusji na forum szczepienia.org.pl. W tym repozytorium znajdują się materiały albo źródłowe dla innych stron, istniejące pisma, albo argumenty, które można bezpośrednio zastosować w korespondencji z urzędami lub sądami.