Skip to content
This repository has been archived by the owner. It is now read-only.

tomslominski/YOURLS-pl_PL

master
Switch branches/tags
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 
 
 

Polskie tłumaczenie YOURLS

YOURLS akceptuje tłumaczenia od wersji 1.6. Te tłumaczenie nie będzie kompatybilne z wersjami niższymi niż 1.6, aczkolwiek będzie kompatbiline z przyszłymi wersjami, aczkolwiek może być niepełne.

Instalacja

  1. Pobierz plik ZIP tego repozytorium korzystając z przycisku na górze tej strony.
  2. Umieść pliki pl_PL.mo i pl_PL.po w folderze user/languages w głównym folderze YOURLS.
  3. Do pliku config.php, dodaj define( 'YOURLS_LANG', 'pl_PL' );.

Znalazłem/am błąd!

Jeśli znalazłeś błąd w moim tłumaczeniu, co jest prawdę mowiąc wysoko prawdopodobne ;), sklonuj repozytorium, zrób zmiany i złóż pull request.

Dzięki

Licencja

Róbta-co-chceta ;)

About

Polskie tłumaczenie YOURLS

Resources

Stars

Watchers

Forks

Releases

No releases published

Packages

No packages published