Log til skyen #2

Open
mwl opened this Issue Oct 18, 2011 · 0 comments

1 participant

@mwl
Trifork member

Undersøg hvilken service vi skal bruge. Lige nu er oplagte bud loggly og splunk. Og implementer det efterfølgende

@mwl mwl was assigned Oct 18, 2011
@mwl mwl added a commit that referenced this issue Oct 18, 2011
@mwl mwl #2 now socket-sending logs to splunkstorm 9d99b54
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment