Skip to content
social support system
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
install
template
test
.travis.yml
LICENSE
README.md
www2git.sh

README.md

netpolgar

szociális együttmüködés támogató rendszer

státusz: fejlesztés alatt, betattest készültség kb. 1%

tulajdonságok

 • csoport szervezés
 • project kezelés
 • alternatív virtuális piac
 • eszmecserék, szavazások (preferenciális szavazás, Condorcet kiértékelés, likvid demokrácia)
 • hozzászólások, üzenetek kezelése
 • fájl upload / download
 • esemény kezelés

szoftver jellemzők

 • program nyelvek: PHP, JQuery, Joomla 3
 • joomla component és template
 • teljes joomla MVC kompatibilitás
 • többnyelvű támogatás előkészítve, beépítve: magyar

Licensz

GNU/GPL

telepítés

 • egy joomla 3 CMStelepítése
 • install com_netpolgar component az install könyvtárból.
 • install utopszkij template a template könyvtárból.

test

a web szerver terminálban:

cd <yout_joomla_root>/test

phpunit .

élő demo

http://szeszt.tk/netpolgar

szofverfejlesztési infók

netpolgar

social support system

state: developping, for betattest complette cca 1%

features

 • groups managment
 • project managment
 • virtual market
 • debates, voks (preferential voting, Condorcet evaluation, liquid democracy)
 • comments, messages
 • files upload / download
 • event managment

software propertys

 • program languages: PHP, JQuery, Joomla 3
 • joomla component and template
 • full joomla MVC system
 • multilanguage support, included: hungary

Licence

GNU/GPL

install

 • install a joomla 3 CMS
 • install com_netpolgar component into your joomla site from this install folder.
 • install utopszkij template into your joomla site from this template folder

test

use your web server command line:

cd <yout_joomla_root>/test

phpunit .

live demo

http://szeszt.tk/netpolgar

info for developments

You can’t perform that action at this time.