Virtuaalista suomen kieltä opettamassa -projektin piloottisovelluksen lähdekoodi.
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
Assets
ProjectSettings
Resources
.gitignore
LICENSE
ReadMe.txt

ReadMe.txt

-Pilotti sovelluksen lähdekoodi.
-Ei sisällä visuaalisia ja ääni elementtejä.
-Ei sisällä Dialogue systeemiä, koska se on maksullinen liitännäinen. (https://www.assetstore.unity3d.com/en/#!/content/11672)
-