На български

Vanyo Georgiev edited this page Jan 9, 2015 · 37 revisions

За да изтеглите програмата FET готова за ползване с включен български превод и някои малки подобрения отворете страница http://vanyog.github.io/FET

Иначе, тук има информация относно разработването на този вариант на FET и българската му документация.

Копието на първичния код в това хранилище не се поддържа официално от главните разработчици на FET Free Timetabling Software! Най-актуален източник на информация за програмата FET е сайта: http://lalescu.ro/liviu/fet

Форумите за обсъждане са на адрес: http://lalescu.ro/liviu/fet/forum
Всякакви коментари относно програмата пишете във форумите от посочения адрес. Превеждането на програмата на български стана повод за тази дискусия.

Директорията с най-новите официални работни копия на първичния програмен код на FET е: http://lalescu.ro/liviu/fet/download/test
Вижте за някои проблеми при Разархивиране в Windows
Посочените официални работни копия, с известно закъснение се сливат с кода от настоящото хранилище.

Това хранилище се поддържа с цел улесняване превеждането на програмата и на документацията ѝ на български. Както и за да се предложат и реализират по-лесно някои промени. Вижте следните обсъждания във форума:
http://lalescu.ro/liviu/fet/forum/index.php?topic=1815.0
http://lalescu.ro/liviu/fet/forum/index.php?topic=1819.0
http://lalescu.ro/liviu/fet/forum/index.php?topic=1830.0
http://lalescu.ro/liviu/fet/forum/index.php?topic=1842.0
В кода тук тези предложения са реализирани.

Превеждане на интерфейса

Ако искате да помогнете с превода

Който желае да помогне в превеждането на програмата на български трябва да разполага с Qt версия 5 или по-висока. Изтегля се от: http://www.qt.io/download

Файлът с преведеното до момента е:
https://github.com/vanyog/FET/blob/master/translations/fet_bg.ts

За да го изтеглите, щракнете с десния бутон на мишката върху горния линк и изберете "Save Link As...", или съответната на това команда на Вашия браузър.

Отваря се с програмата Qt Linguist.

Ако искате да ползвате превода

Файлът, който трябва да сложите в директорията на FET, за да виждате всички преведени до момента на български надписи е:
https://github.com/vanyog/FET/blob/master/translations/fet_bg.qm

За да го изтеглите, щракнете с десния бутон на мишката върху горния линк и изберете "Save Link As...", или съответната на това команда на Вашия браузър.

Преведените надписи ще се видят при следващото стартиране на FET. Разбира се, ако сте избрали езикът на интерфейса да е "bg (Bulgarian)"!

Превеждане на документацията

Преводът на документацията ("Ръководство за ползване") на български, до където е направен в момента се намира по-надолу в настоящото wiki.

Който иска да помогне за написването (превеждането) на документация на български може да се регистрира и веднага да започне да пише или редактира, написаното по-долу.

Страницата с документация, написана от различни автори на сайта на FET е:
http://lalescu.ro/liviu/fet/doc

Може документацията на български да бъде някаква компилация от тези източници и да се оформи така, че да отговори добре на очакванията и въпросите на българските потребители. Тъй като ще се поддържа в wiki, нека всеки желаещ да намери и преведе тези места, които него го интересуват и да се надяваме да се получи добре.

Следва преведеното до момента:

#Ръководство за ползване

Водещ източник за това ръководство е
http://timetabling.de/manual/FET-manual.en.html
но в българския вариант има добавени места и изобщо само е започнат и не е завършен!

Автор на софтуера FET: Liviu Lalescu
http://www.lalescu.ro/liviu/
Преводът на това ръководство на български се поддържа от доброволци на адрес:
https://github.com/vanyog/FET/wiki/На-български
Начална страница на FET:
http://www.lalescu.ro/liviu/fet/

##Въведение

FET е свободен софтуер за автоматично създаване на графици за учебните занятия (седмични програми) в училища и университети. Използва бърз и ефективен алгоритъм и е свободен софтуер с отворен код, лицензиран по GNU/GPL. Последните новости и информация се публикуват на адрес
http://www.lalescu.ro/liviu/fet .

Авторът Liviu Lalescu (http://www.lalescu.ro/liviu/) е започнал своя проект в края на 2002 година, когато е правел дипломната си работа. Той е положил изпита си по компютърно програмиране (специализация софтуер) през юни 2003 г.

##Особености на интерфейса

Много от командите, чрез които програмата върши своята работа, се стартират по два начина: освен през главното меню на програмата още и чрез бутоните (ако е избрано да се показват), разположени върху няколко панела в центъра на главния прозорец. Вероятно това е направено за удобство, всеки потребител да избере предпочитан от него начин, но резултатът от изпълнение на командите е един същ.

Някои от прозорците на диалози са по-малки отколкото би било необходимо за да се виждат добре всички надписи, но с влачене на долния десен ъгъл можете да ги увеличите колкото ви харесва и при следващите стартирания на програмата те ще са с размерите, които сте нагласили.

##Терминология

В българския превод е използвана терминология като за висше учебно заведение - преподавател, дисциплина (учебна), студент и т.н. надяваме се, че потребителите от средни училища лесно ще направят съответствието с терминологията на средно училище: учител, предмет (учебен), ученик и др.

Разбирането на терминологията играе съществена роля за разбиране и усвояване начина за работа с програмата. Моля, отваряйте и четете внимателно обяснителните съобщения, които показва програмата, а също и настоящото Ръководство, за да усвоите тази терминология.

##Данни

Данните съдържат информация за институцията (учебното заведение - училище или ВУЗ), и необходимата за автоматично генериране на графика на учебните занятия информация. Командите за въвеждане и редактиране на данни са разположени в подменю "Данни", като и върху панел "Данни" и те са:

###Информация за институцията - Име на институция

Името на институцията не е задължително, то може да се остави и празно. Ролята му е, че се показва отгоре на генерираните графици на учебните занятия.

###Информация за институцията - Бележки

Бележките се показват в началото преди всички генерирани графици на учебни занятия и не са задължителни.

###Дни и часове - Дни в седмица

Съвет: Въвеждайте по-кратки съкращения на дните. Например: пон вместо понеделник и т.н., за да се получават по-малки по размер таблици с генерираните графици.

You can’t perform that action at this time.
You signed in with another tab or window. Reload to refresh your session. You signed out in another tab or window. Reload to refresh your session.
Press h to open a hovercard with more details.