Skip to content
master
Go to file
Code
This branch is 78 commits ahead, 279 commits behind imathis:master.

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

README.md

Octopress Türkçe

Build Status

Octopress Türkçe - Anasayfa

Octopress Jekyll tabanlı blog sistemidir. Projenin orijinali, Projenin sitesi adreslerindedir. Bu sistem yardımıyla kendi bilgisayarınızda statik html sayfalarından sanki veritabanı olan dinamik bir web sitesi sistemi oluşturabilirsiniz.

Oluşturacağınız site, iPhone, iPad ve diğer mobil cihazlarla da uyumlu olacaktır.

Kendi sitenizi yapabilmek için gerekenler:

 • Git
 • Homebrew
 • Ruby 2.1.2 (RVM ya da rbenv ile kurulması tavsiye ediliyor.)

Derleme işlemine komut satırından başlamadan önce sisteminizde readline kütüphanesinin de kurulu olması gerekiyor. Eğer kurulu değilse;

brew install readline

kullanarak kurabilirsiniz. Kurulum bittikten sonra lütfen CPPFLAGS ve LDFLAGS değişkenlerini kontrol edin. Aşağıdaki PATH bilgisi doğru olmalı. readlineı kontrol etmel için:

brew ls readline

ve daha sonra rbenv ile gereken ruby'i kurun;

CONFIGURE_OPTS="--with-readline-dir=$(brew --prefix readline)" rbenv install 2.1.2
rbenv rehash

Kurulum

gem install bundler
bundle install --path=vendor/bundle

Kullanılan gemler:

source "http://rubygems.org"

group :development do
 gem 'rake'
 gem 'rack'
 gem 'jekyll'
 gem 'rdiscount'
 gem 'pygments.rb'
 gem 'RedCloth'
 gem 'haml'
 gem 'compass'
 gem 'rubypants'
 gem 'rb-fsevent'
 gem 'stringex'
 gem 'liquid'
 gem 'multi_json'
 gem 'iconv'
end

gem 'sinatra'

Test etmek için:

rake generate
rake preview

sonra http://localhost:4000


Ayarlar

_config.yml

Sitenizle ilgili hemen hemen her ayar bu dosyadan yapılıyor.

url: http://siteniz.com                   # sitenizin adresi
title: "Adınız Soyadınız"                  # sitenizin başlığı
subtitle: "Alt başlık"                   # sitenizin alt başlığı
author: 'Adınız Soyadınız'                 # Adınız soyadınız, aynen tek tırnak içinde
simple_search: http://google.com/search           # google arasın
description: "Sitenizin açıklaması"             # html için genel site description'ı

date_format: "ordinal"                   # Türkçe'de ordinal olmadığı için default olarak
                              # Aralık 26 Pazartesi, 2011 gibi
                              # %B %e %A, %Y
subscribe_rss: atom.xml

root: /                           # sitenizin root'u
permalink: /blog/:year/:month/:day/:title/         # yani /blog/2012/11/15/blog-baslik/ gibi
source: source                       # tüm postlarınız / sayfalarınız burada duracak
destination: public                     # sunucuya gönderilecek folder
plugins: plugins                      # pluginlerin yeri
code_dir: downloads/code                  # eğer code dosyaları dağıtacaksanız buradan...
category_dir: blog/kategoriler               # /blog/kategoriler/anket/ gibi...
category_title_prefix: 'Kategori: '             # Kategori: Anket
                              
tag_dir: blog/etiketler                   # /blog/etiketler/python/
tag_title_prefix: 'Etiket: '                # 'Etiket: Python'
                              
markdown: rdiscount                     # ruby markdown engine
pygments: false                       # syntax coloring için pygments.rb kullan
paginate: 10                        # Sayfa başı 10 post
pagination_dir: blog                    # /blog/page/2/ gibi
recent_posts: 5                       # Son 5 post
excerpt_link: "Devamı →"                # Excerpt kullanılınca, "Devamı >" linki
titlecase: false                      # Kontrol edilmesi açısında off
default_asides: [
  custom/asides/hakkimda.html,              # sağ kolonda çıkacaklar
  asides/recent_posts.html,
  asides/tag_cloud.html,
  asides/categories.html,
  asides/github.html,
  asides/twitter.html,
  asides/delicious.html,
  asides/pinboard.html,
  asides/googleplus.html
]


github_user: GITHUB_KULLANICI_ADI              # GitHub kullanıcı adınız, eğer varsa
github_repo_count: 0                    # 0 demek tüm repolarınızı gösterir anlamında
github_show_profile_link: true               # profil linkiniz
github_skip_forks: true                   # fork ettiğiniz repo'ları gösterme
                              
twitter_user: TWITTER_KULANICI_ADI             # Twitter kullanıcı adınız
twitter_tweet_count: 5                   # son kaç tweet?
twitter_show_replies: false                 # gelen reply'leri gösterme
twitter_follow_button: true                 # "follow" linkini göster
twitter_show_follower_count: true              # takipçi sayısını göster
twitter_tweet_button: true                 # "tweetle" linkini göster
                              
google_plus_one: false                   # google plus'ın + linki
google_plus_one_size: medium                #
                              
googleplus_user:                      # google plus kullanıcı adı
googleplus_hidden: false                  #
                              
pinboard_user:                       # pinboard servisi kullanıcı adı
pinboard_count: 3                      # kaç tane gösterilsin
                              
delicious_user:                       # delicious servisi kullanıcı adı
delicious_count: 3                     # kaç tane gösterilsin
                              
disqus_short_name:                     # disqus servisi için kullancı adı
disqus_show_comment_count: false              # yorum sayısını gösterme
                              
google_analytics_tracking_id:                # google analytics içi tracking_id örnek: UA-XXXX
                              
facebook_like: true                     # facebook like buttonu
facebook_locale: tr_TR                   # lisanı Türkçe, eğer en_US dersenin İngilizce olur


instapaper: true                      # instapaper servisini kullan
instapaper_button_title: "Instapaper"            # 
instapaper_link_title: "Instapaper'e gönder..."

open_links_in_new_window: true               # linkleri yeni sayfada aç

vimeo_information_format:                  # vimeo plugini için varsayılan
                              # '<p><a href="http://vimeo.com/%{id}">%{title}</a> / <a href="%{author_url}">%{author_name}</a></p>'
                              # parametreler
                              # %{id}
                              # %{title}
                              # %{author_url}
                              # %{author_name}
                              # %{duration}
                              # %{description}
                              # %{thumbnail_url}
                              
tag_cloud_size: 30                     # en popüler 30 etiketi göster
tag_cloud_max_ranks: 15                   # en büyük tag 15, en küçük 1 olsun

Rake Komutları

İçinde gelen rake task'leri görmek için:

rake -T

rake clean           # Cache'leri temizler: .pygments-cache, .gist-cache, .sass-cache
rake copydot[source,dest]   # Deployment için . ile başlayan dosyaları kopyalamanıza yarar
rake deploy          # Default deploy işlemi
rake gen_deploy        # Website'sini üret ve deploy et
rake generate         # Jekyll site'sini üret
rake install[theme]      # Octopress'in ilk kurulumu: Default temayı ilgili yere kopyalar.
rake integrate         # isolate ile izole edilen post'u tekrar yerine alır
rake isolate[filename]     # Çok postunuz olduğunda işe yarar. O an için sadece tek bir post'la çalışıp geri kalanları saklar. sonra -isolate- ile geri döner.
rake list           # Rake task'ları göster (rake -T data detaylı)
rake new_page[filename]    # Yeni sayfa üret: source/(filename)/index.markdown
rake new_post[title]      # Yeni post üret: source/_posts
rake preview          # Web tarayıcısında siteyi önizleme
rake push           # public/ folder'ı github pages'a yolla
rake rsync           # Siteyi -rsync- ile deploy et / sunucuna yolla
rake set_root_dir[dir]     # Root dizini belirle
rake setup_github_pages[repo] # Github Pages deployment için _deploy/ dizinini ve branch'ini ayarla
rake update_source[theme]   # source/'u ource.old/ yap, tema güncellemelerini kur, source/_includes/navigation.html'i source.old/ daki navigation'la değiştir
rake update_style[theme]    # sass/'ı sass.old/ yap, sass tema güncellemelerini kur, sass/custom/'ı sass.old/custom/ ile değiştir
rake watch           # Dosyalardaki değişiklikleri dinler. Preview için kullanılır.

Web Sunucusuna Yükleme (Deployment)

Projeyi Kendi Makinene clone Yapmak ve Çalışmak

git clone git://github.com/vigo/octopress.git benim-blogum
git remote rename origin octopress-tr
git remote add origin (kendi repo adresiniz)
git config branch.master.remote origin

Böylece clone etmenize rağmen kendi origininizi kullanabilirsiniz. Eğer kendi git sunucuz varsa;

ssh user@host.com
mkdir -p git/octopress-tr.git
cd git/octopress-tr.git
git init --bare
pwd               # bu lazım olacak repo
logout

git remote add origin (bu lazım olacak repo)

GitHub

Orijinal döküman burada.

http://KULLANICI-ADI.github.com

Örneğin kullanıcı adınız vigo ise; http://vigo.github.com şeklinde bir sayfanız default olarak var. Eğer organizationsanız da var; http://organization.github.com Yapmamız gereken source branch'i oluşturmak, üretilen sayfaları master brach'e taşımak.

rake setup_github_pages
 1. Size; Github Pages repository url'sini sorar,
 2. origin adını octopress yapar,
 3. Github Pages repository artık default origin remote olur.
 4. source branch'ine checkout eder,
 5. Blog'un adresini repository'e göre ayarlar,
 6. _deploy altında master brach açar.

Bunların ardından;

rake generate && rake deploy

blog, _deploy/ altında oluşturulur, gite eklenir, master branch'e push edilir. Sakın sourceu commit etmeyi unutmayın!

git add .
git commit -m 'your message'
git push origin source

(gh-pages) GitHub Proje Sayfaları

GitHub, projeler için sayfa hizmeti veriyor. xprojesi adında bir projeniz olsa, http://KULLANICI-ADI.github.com/xprojesi şeklinde bir adres altından görebilirsiniz. Bunun için gh-pages adında bir branch olması gerekiyor.

rake setup_github_pages
 1. Size; Github Pages repository url'sini sorar,
 2. origin adını octopress yapar,
 3. Blog'u alt dizine deploy edecek şekilde ayarlar.
 4. _deploy/ altında gh-pages branch'i açar.

Bunların ardından;

rake generate && rake deploy

origin remote unutmayın:

git remote add origin (your repo url)

# set your new origin as the default branch
git config branch.master.remote origin

Kendinize Ait Alan Adı Kullanmak

source/ altında CNAME dosyası oluşturup içine alan adınızı yazın.

echo 'websitniz.com' >> source/CNAME

Heroku

Orijinal döküman burada.

Önce heroku hesabınız olmalı. Daha sonra eğer yoksa;

gem install heroku

Eğer heroku'yla ilk kez tanışıyorsanız bir kısım işlemler gerekiyor. SSH key vs. detaylar için buraya tıklayın.

heroku create
# default remote'u heroku yapıyoruz; remote push/fetch için
git config branch.master.remote heroku

var olan .gitignore dosyasını düzeltmek gerekiyor; public folder'ı oradan silelim, sonra;

rake generate
git add .
git commit -m 'site güncellendi'
git push heroku master

Rsync ile kendi sunucunuza

Orijinal döküman burada.

rsync kullanabilmek için sunucu tarafında ssh yapabilme yetkiniz olması gerekir. public/ altına render edilen dosyalar, ssh ve rsync yardımıyla uzaktaki sunucuya atılır. Bunun için RakeFile da ufak ayarlar yapmanız gerekir.

Öncelikle, uzaktaki makineye erişmek için public/private key olayını yapmış olmanız gerekir ve public key'iniz karşıdaki makinede ~/.ssh/authorized_keys de olması gerekir. Eğer konu hakkında bilginiz yoksa bu ve bu linklerden yardım alabilirsiniz.

RakeFileı açın ve şu satırları kendinize göre ayarlayın:

ssh_user = "user@domain.com"     # uzak makineye ssh yaparken kullandığınız yöntem
document_root = "~/website.com/"   # uzak makinedeki web lokasyonu. Eğer /srv/www/website.com/ ise buraya aynen yazın.
rsync_delete = true          # esas kaynak hep source/ olacak ve bunu public/'e senkronize edecek.
deploy_default = "rsync"       # `rake deploy` deyince bu default olarak çalışacak

Deploy işini şu sırada yapın:

rake generate && rake deploy

Eğer bazı dosyaları senkron dışında tutmak isterseniz, roota rsync-exclude diye bir dosya oluşturun ve içine dosyaları yazın:

some-file.txt
some-directory/
*.mp4

Alt Folder / Dizin'e Yükleme

Orijinal döküman burada.

rake set_root_dir[proje/kök/dizin]

# geri almak için
rake set_root_dir[/]

# _config.yml
url: http://siteniz.com/alt/dizin

# Rakefile (rsync ile kullanıyorsanız)
document_root = "~/yoursite.com/your/path"

Blog ve Sayfa

Blog Post

Octopress Türkçe - Post Detay

rake new_post["post başlığı"]

rake new_post["Merhaba Dünya"]
# source/_posts/2012-11-11-merhaba-dunya.markdown

Blog post şablonu aşağıdaki gibidir:

  ---
  layout: post
  title: "Merhaba Dünya"
  date: 2012-11-11 15:53
  comments: true
  categories: [ kategori1, kategori2 ]
  tags: [ etiket1, etiket2 ]
  description: "Açıklama"
  keywords: "kelime1, kelime2"
  # asides: []
  ---
  Kısa açıklama...
  <!-- more -->

comments: true / false, disqus ile gelen yorum olayını aç/kapa

categories: [katergori1, katergori2, ...., n]

tags: [etiket1, etiket2, ...., n]

description ve keywords: üretilen html için:

<meta name="description" content="Açıklama">
<meta name="keywords" content="kelime1, kelime2">

Octopress Türkçe - Blog Arşivi
Octopress Türkçe - Etiket Arşivi
Octopress Türkçe - Kategori Arşivi

Sayfa

Octopress Türkçe - Sayfa

Düz sayfalar oluşturmanızı sağlar.

rake new_page["sunumlar"]          # /source/sunumlar/index.markdown şeklinde üretir.
rake new_page["sunumlar/sayfa.html"]    # /source/sunumlar/sayfa.html şeklinde üretir.

Kullandığı şablon:

  ---
  layout: page
  title: "Hakkımda"
  comments: false
  sharing: false
  footer: false
  description: "Hakkımda sayfası"
  keywords: "kelime1, kelime2"
  # asides: []
  ---

yani, footer'ı, sharing'i ve comment'i olmayan bir blog post sayfası gibi... description, keywords opsiyonel. Eğer isterseniz sayfaya göre özel asides da ekleyebilirsiniz.

Örneğin sadece bu sayfa için:

asides: [
  custom/asides/hakkimda.html,
]

derseniz, sağ tarafta sadece belirttiğiniz aside render edilir.


Ön İzleme, Üretme

rake generate  # postları ve sayfaları public/ altına üretir
rake watch   # source/ ve sass/ folder'larını dinler ve duruma göre yeniden üretir
rake preview  # dinler ve kendi içinde gelen web sunucusunu çalıştırır

Ne yaptığımıza bakmak için:

rake generate && rake preview

ve browser açıp: http://localhost:4000

Eğer Pow kullanıyorsanız:

cd ~/.pow
ln -s /path/to/octopress octopress
cd /path/to/octopress
rake watch

diyip, http://octopress.dev yapabilirsiniz.


Kullanılan Şablon (Templating) Dili, İçerik

Liquid kullanılıyor. Ayrıca Jekyll'a da bakmanızı öneririm.

Backtick Code Block: Kaynak Kodu Paylaşımı

Örnekler orijinal sayfadan alınmıştır.

Backtick Code Block

``` [language] [title] [url] [link text]
code snippet
```

# ruby kodu
# başlık: Discover if a number is prime
# ilgili web adresi: http://www.noulakaz.net/weblog/2007/03/18/a-regular-expression-to-check-for-prime-numbers/
# ilgili web adresi linkinin teksti: Source Article

``` ruby Discover if a number is prime http://www.noulakaz.net/weblog/2007/03/18/a-regular-expression-to-check-for-prime-numbers/ Source Article
class Fixnum
 def prime?
  ('1' * self) !~ /^1?$|^(11+?)\1+$/
 end
end
```

Eklentiler (Pluginler)

Excerpts

Post içinde <!--more--> kullanabilirsiniz.

HTML5 Video Tag

Örnekler orijinal sayfadan alınmıştır.

HTML5 Video Tag

{% video url/to/video [width height] [url/to/poster] %}
{% video http://www.site.com/video.mp4 [genişlik yükseklik] [http://www.site.com/poster-resmi.png] %}

{% video http://s3.imathis.com/video/zero-to-fancy-buttons.mp4 640 320 http://s3.imathis.com/video/zero-to-fancy-buttons.png %}

Image Tag

Örnekler orijinal sayfadan alınmıştır.

Image Tag

{% img [class names] /path/to/image [width] [height] [title text [alt text]] %}
{% img [css classlar] http://www.site.com/resim.jpg [genişlik] [yükseklik] [başlık [alt]] %}

{% img http://placekitten.com/890/280 %}
{% img left http://placekitten.com/320/250 Place Kitten #2 %}
{% img right http://placekitten.com/300/500 150 250 Place Kitten #3 %}
{% img right http://placekitten.com/300/500 150 250 'Place Kitten #4' 'An image of a very cute kitten' %}

Blockquote

Örnekler orijinal sayfadan alınmıştır.

Blockquote

{% blockquote [author[, source]] [link] [source_link_title] %}
Quote string
{% endblockquote %}

{% blockquote %}
Last night I lay in bed looking up at the stars in the sky and I thought to myself, where the heck is the ceiling.
{% endblockquote %}

{% blockquote Douglas Adams, The Hichhikers Guide to the Galaxy %}
Flying is learning how to throw yourself at the ground and miss.
{% endblockquote %}

{% blockquote @allanbranch https://twitter.com/allanbranch/status/90766146063712256 %}
Over the past 24 hours I've been reflecting on my life & I've realized only one thing. I need a medieval battle axe.
{% endblockquote %}

{% blockquote Seth Godin http://sethgodin.typepad.com/seths_blog/2009/07/welcome-to-island-marketing.html Welcome to Island Marketing %}
Every interaction is both precious and an opportunity to delight.
{% endblockquote %}

Pull quote

Örnekler orijinal sayfadan alınmıştır.

Pull quote

{% pullquote %}
Surround your paragraph with the pull quote tags. Then when you come to
the text you want to pull, {" surround it like this "} and that's all there is to it.
{% endpullquote %}

Code Blocks

Örnekler orijinal sayfadan alınmıştır.

Code Blocks

{% codeblock [title] [lang:language] [url] [link text] %}
code snippet
{% endcodeblock %}

{% codeblock %}
Awesome code snippet
{% endcodeblock %}

{% codeblock lang:objc %}
[rectangle setX: 10 y: 10 width: 20 height: 20];
{% endcodeblock %}

{% codeblock Time to be Awesome - awesome.rb %}
puts "Awesome!" unless lame
{% endcodeblock %}

{% codeblock Here's an example .rvmrc file. lang:ruby %}
rvm ruby-1.8.6 # ZOMG, seriously? We still use this version?
{% endcodeblock %}

{% codeblock Javascript Array Syntax lang:js http://j.mp/pPUUmW MDN Documentation %}
var arr1 = new Array(arrayLength);
var arr2 = new Array(element0, element1, ..., elementN);
{% endcodeblock %}

Gist Tag

Herhangi bir gisti entegre edebilirsiniz.

Gist

{% gist GIST_ID %}

# https://gist.github.com/4014521
{% gist 4014521 %}

Include Code

Örnekler orijinal sayfadan alınmıştır.

{% include_code [title] [lang:language] path/to/file %}
{% include_code [başlık] [lang:dil] dizin/dosya %}

Örnek dosyanız: source/downloads/code/test.js da duruyorsa;

{% include_code test.js %}

şeklinde kullanabilirsiniz. Ya da, source/downloads/code/ruby/test.rb şeklindeyse:

{% include_code Add to_fraction for floats ruby/test.rb %}

İstediğiniz dil türünü de lang ile verebilirsiniz.

{% include_code test.coffee lang:coffeescript %}

Desteklenen diller:

abap
antlr
antlr-as
antlr-csharp
antlr-cpp
antlr-java
antlr-objc
antlr-perl
antlr-python
antlr-ruby
as
as3
apacheconf
applescript
asy
bbcode
bash
console
bat
befunge
boo
brainfuck
c
csharp
cpp
cmake
css
css+django
css+genshitext
css+mako
css+myghty
css+php
css+erb
css+smarty
cheetah
clojure
common-lisp
cython
d
dpatch
control
sourceslist
delphi
diff
django
dylan
erb
ragel-em
erlang
erl
evoque
fortran
gas
glsl
genshi
genshitext
pot
Cucumber
gnuplot
go
groff
html
html+cheetah
html+django
html+evoque
html+genshi
html+mako
html+myghty
html+php
html+smarty
haskell
ini
irc
io
java
jsp
js
js+cheetah
js+django
js+genshitext
js+mako
js+myghty
js+php
js+erb
js+smarty
llvm
lighty
lhs
logtalk
lua
moocode
mxml
basemake
make
mako
matlab
matlabsession
minid
modelica
trac-wiki
mupad
mysql
myghty
nasm
newspeak
nginx
numpy
ocaml
objective-c
ooc
php
pov
perl
prolog
python
python3
py3tb
pytb
pycon
rebol
rhtml
ragel
ragel-c
ragel-cpp
ragel-d
ragel-java
ragel-objc
ragel-ruby
raw
redcode
rb
rbcon
splus
sql
scala
scheme
smalltalk
smarty
squidconf
tcl
tcsh
tex
text
vb.net
vala
vim
xml
xml+cheetah
xml+django
xml+evoque
xml+mako
xml+myghty
xml+php
xml+erb
xml+smarty
xslt
yaml
aspx-cs
aspx-vb
c-objdump
cpp-objdump
d-objdump
objdump
rst
sqlite3

Render Partial

Post ya da sayfa içine ayrıca birşeyler ekleyebilirsiniz. Daha detaylı örnekler için orijinal sayfaya bakabilirsiniz.

{% render_partial path/to/file %}
{% render_partial docs/blogging/plugins/index.markdown %}

jsFiddle

Aynı Gist gibi, jsFiddle kaynağı da ekleyebilirsiniz.

jsfiddle

{% jsfiddle shorttag [tabs] [skin] [height] [width] %}
{% jsfiddle ccWP7 %}

{% jsfiddle ccWP7 js,html,result %}

Vimeo

Sitenize Vimeo videoları eklemenize yarar.

vimeo

# http://vimeo.com/52177751
{% vimeo 52177751 800 600 information %}
{% vimeo 52177751 800 600 %}

information video ile ilgili bilgileri getirir.


Lisans

(The MIT License)

Copyright © 2009-2011 Brandon Mathis

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the ‘Software’), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED ‘AS IS’, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Desteklemek için.

 • Footer'daki Octopress linkini koruyun.
 • Sitenizi Octopress Wiki sayfasına ekleyerek topluluğu genişletin.

About

Octopress is an obsessively designed framework for Jekyll blogging. It’s easy to configure and easy to deploy. Sweet huh?

Resources

Packages

No packages published
You can’t perform that action at this time.