@wojtekka wojtekka released this Oct 29, 2013 · 7 commits to master since this release

Assets 3
 • Poprawka błędnego wyświetlania słów z końca słownika zgłoszone przez Jakuba Wilka.

2013-01-11

@wojtekka wojtekka released this Oct 29, 2013 · 12 commits to master since this release

Assets 3
 • Rozszerzenie pomocy o oznaczenia kwalifikatorów gramatycznych oraz zmiana sposobu działania klawisza Esc: obie modyfikacje autorstwa Cezarego M. Kruka (c.kruk@bigfoot.com).
 • Poprawki dokumentacji.
 • Poprawka roku copyrightów.
 • Poprawka odtwarzania niektórych próbek dźwiękowych Pawła Sobczaka (psobcza@o2.pl).
 • Dodanie obsługi próbek dźwiękowych słownika angielskiego i niemieckiego wg pomysłu Mateusza B. (incusiek@gmail.com).
 • Poprawka błędu odtwarzania niemieckich próbek zgłoszonego przez Krzysztofa Sucheckiego (hetteh@life.pl).
 • Poprawka kompilacji bez libao.
 • Lepsze wyświetlanie indeksów górnych (¹, ²... zamiast ^1, ^2...), jeśli libydpdict jest w wersji 1.0.3 lub nowszej.
 • Poprawka błędu współpracy z nowymi wersjami libao zgłoszonego przez Pawła Sobczaka.

2011-05-10

@wojtekka wojtekka released this Oct 29, 2013 · 33 commits to master since this release

Assets 3
 • Poprawka błędu zawijania zgłoszonego przez Marcina Owsianego.
 • Aktualizacja pliku z tłumaczeniem.

2008-02-26

@wojtekka wojtekka released this Oct 29, 2013 · 131 commits to master since this release

Assets 3
 • Poprawka Piotra Domagalskiego (szalik%szalik.net): przezroczyste tło w atermie.
 • Poprawki Jarosława Kruka (jareq%pld-linux.org): skok do danego słowa z linii komend, zmiana adresów PLD na aktualne.

2003-11-23

Dec 25, 2007

@wojtekka wojtekka released this Nov 6, 2018 · 40 commits to master since this release

Assets 3
 • Poprawki parametrów wywołania programu Tomasza Kojma (tkojm@clamav.net).
 • Dostosowanie do API libydpdict-0.99.3.

2007-12-16

@wojtekka wojtekka released this Oct 29, 2013 · 47 commits to master since this release

Assets 3
 • Uniezależnienie od wielkości liter w nazwach plików słownika na podstawie poprawki Marcina Owsianego (marcin@owsiany.pl).

2007-08-19

@wojtekka wojtekka released this Oct 29, 2013 · 51 commits to master since this release

Assets 3
 • Poprawka błędu kompilacji bez libao zgłoszonego przez Piotra Jaroszyńskiego (peper@gentoo.org).
 • Poprawki dokumentacji.
 • Dodanie parametru skryptu configure określającego domyślny katalog słownika (marcin@owsiany.pl).

2007-08-09

@wojtekka wojtekka released this Oct 29, 2013 · 63 commits to master since this release

Assets 3
 • Całkowita zmiana architektury.
 • Wydzielenie biblioteki obsługującej słowniki.
 • Modyfikacja kodu do poprawnej pracy w Unikodzie.
 • Dodanie obsługi próbek dźwiękowych w formacie ADPCM.
 • Dodanie $(DESTDIR) przy instalacji przez Stanisława Halika (weirdo%tehran.lain.pl).

2007-02-26

@wojtekka wojtekka released this Oct 29, 2013 · 117 commits to master since this release

Assets 3
 • Poprawka odtwarzania próbek Tomasza Jakuba Skrynnyka (skrynnyk%post.pl).
 • Poprawka obsługi parametrów Jasia (jasiu%tool.eu.org).
 • Poprawka skryptów budowania.

2006-01-02