BizTalk Server 2016 ile Uygulama Geliştirme
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
BTS2016FileToFile
BTS2016FileToFile.sln
LICENSE
README.md

README.md

BizTalk Server 2016 ile Uygulama Geliştirme

Bu projede, SOA konusunda Microsoftun çözüm ürünü olan BizTalk Server 2016 aracılığıyla, bir XML dosyası içerisindeki verilerin değiştirilip farklı bir XML dosyasına dönüştürüldükten sonra bir dizine çıktı şeklinde kaydedilmesi sağlayacağız. Bu sayede Visual Studio üzerinde yapılan development, test ve deployment işlemlerini de görmüş olacağız. Bununla birlikte BizTalk ile ilgili Schema, Map, String Concatenate Functoid, Scripting Functoids, Orchestration, Receive Shape, Send Shape, Transform Shape, Pipeline, Send Port, Receive Port, Host Instance gibi kavramlar ve bunların nasıl kullanıldıkları ve konfigure edildikleri konusunda bilgi veriyor olacağız.

Veriler üzerinde yapılan işlemlerimiz;

  • Fiyat (Price) üzerinde %10 indirim yapılması,
  • Farklı alanlardaki verilerin, tek alanda (AuthorInfo) birleştirilmesi.

Geliştirme Yapılan Platform ve IDE Bilgileri;

  • Microsoft Server 2016
  • BizTalk Server 2016 - CU1
  • SQL Server 2016
  • Visual Studio 2015

Uygulamaya ait blog sayfasından (http://yahyasonmez.com/biztalk-server-2016-ile-uygulama-gelistirme/) ilgili videoyu izleyebilirsiniz.