Skip to content

zaferdemirkol/cik

master
Switch branches/tags

Name already in use

A tag already exists with the provided branch name. Many Git commands accept both tag and branch names, so creating this branch may cause unexpected behavior. Are you sure you want to create this branch?
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
css
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CiK Çocuklar için Kodlama Kütüphanesi

http://www.cocuklaricinkodlama.com/cik
Çocuklar için Kodlama Kütüphanesi 7- 18 yaş arası çocuklar için kodlama temel kavramlarına ve yazım biçimlerine alışması için Zafer Demirkol tarafından geliştirilmiştir. Bu amaçla program arabirimleri Türkçedir ve kütüphaneyi kullanmak için bir editör arabirimi sunulmuştur (Oyun alanı). Bu editör sayesinde öğrenci komutlarını verebilecek ve sonuçlarını anında görebilecektir. Komutlar günümüzde yaygın olarak kullanılan programlama dillerinin nesneye yönelik yapısı ve noktasal notasyon yazım biçimine uygun olarak oluşturulmuştur. Bu yapısı sayesinde, öğrenci burada öğrendiği yöntemlerle kolayca profesyonel bir dil yapısına geçebilir ve onu hızlıca öğrenebilecek bir alt yapıya sahip olabilir.

Kütüphane JavaScript ile geliştirilmiş olup, bir web uygulamasında kullanılabilir. API'leri (Programsal arabirimler) sayesinde hızlı bir şekilde CiK uygulaması geliştirilebelir. Kütüphanenin kullanımını basitleştirmek ve eğlenceli hale getirmek için "Editör" ve "Akıllı kod tamamlama" gibi 3. parti arabirimlerden de yararlanılmıştır. Bu araçlar sayesinde öğrenci CiK API'lerine daha kolay erişebilecek ve kullanabilecektir. Bunların neler olduğuna Yardım linkinden bakabilirsiniz. CiK bir açık kaynak kod projesidir, CiK'e ait bütün kodlara ve dökümantasyona yardım dosyasından ulaşabilirsiniz. Bu anlamda konuyla ilgili bütün yazılım geliştiriclerin yardımı CiK'in gelişmesi için son derece önemlidir.

#CiK ve Gelecek Sürümler CiK henüz çok yeni bir kütüphane olup zaman içinde yeni özellikler ve işlevsellikler eklenecektir. Şu an alt yapısı oluşturulmuş, bir kaç temel özellik eklenmiş ve açık kaynak kod olarak sunulmuştur. Bu aşamadan sonra açık kaynak yapısıyla gelişiminin daha hızlı olacağı öngörülmektedir.

About

Çocuklar için Kodlama Kütüphanesi CiK

Resources

Stars

Watchers

Forks

Releases

No releases published

Packages

No packages published