Skip to content
Pre-release
Pre-release

@JustOff JustOff released this Aug 2, 2020

Source: Pale Moon Localization Project, support: forum

Locale Completed Verified File
Bulgarian 100% 100% bg.xpi
English, United Kingdom 100% 100% en-GB.xpi
German 100% 100% de.xpi
Korean 100% 100% ko.xpi
Russian 100% 100% ru.xpi
Spanish, Mexico 100% 100% es-MX.xpi
Ukrainian 100% 100% uk.xpi
French 100% 99% fr.xpi
Hungarian 100% 99% hu.xpi
Italian 100% 99% it.xpi
Portuguese, Portugal 100% 88% pt-PT.xpi
Filipino (Tagalog) 100% 82% tl.xpi
Portuguese, Brazilian 100% 20% pt-BR.xpi
Dutch 100% 12% nl.xpi
Spanish 100% 1% es-ES.xpi
Greek 100% 0% el.xpi
Polish 100% 0% pl.xpi
Swedish 100% 0% sv-SE.xpi
Slovak 99% 99% sk.xpi
Czech 99% 98% cs.xpi
Spanish, Argentina 99% 86% es-AR.xpi
Chinese Simplified 99% 0% zh-CN.xpi
Turkish 99% 0% tr.xpi
Japanese 100% 0% ja.xpi
Thai 99% 21% th.xpi
Arabic 99% 0% ar.xpi
Chinese Traditional 99% 0% zh-TW.xpi
Danish 99% 0% da.xpi
Indonesian 99% 0% id.xpi
Serbian 99% 0% sr.xpi
Croatian 97% 0% hr.xpi
Finnish 97% 0% fi.xpi
Romanian 97% 0% ro.xpi
Galician 96% 0% gl.xpi
Vietnamese 96% 0% vi.xpi
Kannada 95% 0% kn.xpi
Persian 95% 0% fa.xpi
Slovenian 95% 0% sl.xpi
Icelandic 93% 0% is.xpi
Assets 41
Pre-release
Pre-release

@JustOff JustOff released this Jul 30, 2020 · 1 commit to master since this release

Source: Pale Moon Localization Project, support: forum

Locale Completed Verified File
Bulgarian 100% 100% bg.xpi
English, United Kingdom 100% 100% en-GB.xpi
German 100% 100% de.xpi
Korean 100% 100% ko.xpi
Russian 100% 100% ru.xpi
Spanish, Mexico 100% 100% es-MX.xpi
Ukrainian 100% 100% uk.xpi
French 100% 99% fr.xpi
Hungarian 100% 99% hu.xpi
Italian 100% 99% it.xpi
Portuguese, Portugal 100% 88% pt-PT.xpi
Filipino (Tagalog) 100% 82% tl.xpi
Portuguese, Brazilian 100% 20% pt-BR.xpi
Spanish 100% 1% es-ES.xpi
Greek 100% 0% el.xpi
Swedish 100% 0% sv-SE.xpi
Slovak 99% 99% sk.xpi
Czech 99% 98% cs.xpi
Spanish, Argentina 99% 86% es-AR.xpi
Dutch 99% 12% nl.xpi
Chinese Simplified 99% 0% zh-CN.xpi
Polish 99% 0% pl.xpi
Turkish 99% 0% tr.xpi
Japanese 100% 0% ja.xpi
Thai 99% 21% th.xpi
Arabic 99% 0% ar.xpi
Chinese Traditional 99% 0% zh-TW.xpi
Danish 99% 0% da.xpi
Indonesian 99% 0% id.xpi
Serbian 99% 0% sr.xpi
Croatian 97% 0% hr.xpi
Finnish 97% 0% fi.xpi
Romanian 97% 0% ro.xpi
Galician 96% 0% gl.xpi
Vietnamese 96% 0% vi.xpi
Kannada 95% 0% kn.xpi
Persian 95% 0% fa.xpi
Slovenian 95% 0% sl.xpi
Icelandic 93% 0% is.xpi
Assets 41
Pre-release
Pre-release

@JustOff JustOff released this Jul 12, 2020 · 5 commits to 28.x since this release

Source: Pale Moon Localization Project, support: forum

Locale Completed Verified File
Bulgarian 100% 100% bg.xpi
English, United Kingdom 100% 100% en-GB.xpi
French 100% 100% fr.xpi
German 100% 100% de.xpi
Italian 100% 100% it.xpi
Korean 100% 100% ko.xpi
Russian 100% 100% ru.xpi
Spanish, Mexico 100% 100% es-MX.xpi
Ukrainian 100% 100% uk.xpi
Hungarian 100% 99% hu.xpi
Portuguese, Portugal 100% 88% pt-PT.xpi
Filipino (Tagalog) 100% 82% tl.xpi
Portuguese, Brazilian 100% 20% pt-BR.xpi
Dutch 100% 12% nl.xpi
Spanish 100% 1% es-ES.xpi
Chinese Simplified 100% 0% zh-CN.xpi
Greek 100% 0% el.xpi
Polish 100% 0% pl.xpi
Swedish 100% 0% sv-SE.xpi
Turkish 100% 0% tr.xpi
Slovak 99% 99% sk.xpi
Czech 99% 98% cs.xpi
Spanish, Argentina 99% 86% es-AR.xpi
Chinese Traditional 100% 0% zh-TW.xpi
Danish 100% 0% da.xpi
Japanese 100% 0% ja.xpi
Thai 99% 21% th.xpi
Arabic 99% 0% ar.xpi
Indonesian 99% 0% id.xpi
Serbian 99% 0% sr.xpi
Croatian 97% 0% hr.xpi
Finnish 97% 0% fi.xpi
Romanian 97% 0% ro.xpi
Galician 96% 0% gl.xpi
Vietnamese 96% 0% vi.xpi
Kannada 95% 0% kn.xpi
Persian 95% 0% fa.xpi
Slovenian 95% 0% sl.xpi
Icelandic 93% 0% is.xpi
Assets 41
Pre-release
Pre-release

@JustOff JustOff released this Jun 14, 2020 · 3 commits to master since this release

Source: Pale Moon Localization Project, support: forum

Locale Completed Verified File
Bulgarian 100% 100% bg.xpi
English, United Kingdom 100% 100% en-GB.xpi
French 100% 100% fr.xpi
German 100% 100% de.xpi
Italian 100% 100% it.xpi
Korean 100% 100% ko.xpi
Russian 100% 100% ru.xpi
Spanish, Mexico 100% 100% es-MX.xpi
Ukrainian 100% 100% uk.xpi
Hungarian 100% 99% hu.xpi
Portuguese, Portugal 100% 88% pt-PT.xpi
Filipino (Tagalog) 100% 82% tl.xpi
Portuguese, Brazilian 100% 20% pt-BR.xpi
Dutch 100% 12% nl.xpi
Spanish 100% 1% es-ES.xpi
Chinese Simplified 100% 0% zh-CN.xpi
Greek 100% 0% el.xpi
Polish 100% 0% pl.xpi
Swedish 100% 0% sv-SE.xpi
Turkish 100% 0% tr.xpi
Slovak 99% 99% sk.xpi
Czech 99% 98% cs.xpi
Spanish, Argentina 99% 86% es-AR.xpi
Chinese Traditional 100% 0% zh-TW.xpi
Danish 100% 0% da.xpi
Japanese 100% 0% ja.xpi
Thai 99% 21% th.xpi
Arabic 99% 0% ar.xpi
Indonesian 99% 0% id.xpi
Serbian 99% 0% sr.xpi
Croatian 97% 0% hr.xpi
Finnish 97% 0% fi.xpi
Romanian 97% 0% ro.xpi
Galician 96% 0% gl.xpi
Vietnamese 96% 0% vi.xpi
Kannada 95% 0% kn.xpi
Persian 95% 0% fa.xpi
Slovenian 95% 0% sl.xpi
Icelandic 93% 0% is.xpi
Assets 41
Pre-release
Pre-release

@JustOff JustOff released this Jun 14, 2020 · 5 commits to master since this release

Source: Pale Moon Localization Project, support: forum

Locale Completed Verified File
Bulgarian 100% 100% bg.xpi
English, United Kingdom 100% 100% en-GB.xpi
French 100% 100% fr.xpi
German 100% 100% de.xpi
Italian 100% 100% it.xpi
Korean 100% 100% ko.xpi
Russian 100% 100% ru.xpi
Spanish, Mexico 100% 100% es-MX.xpi
Ukrainian 100% 100% uk.xpi
Hungarian 100% 99% hu.xpi
Portuguese, Portugal 100% 88% pt-PT.xpi
Filipino (Tagalog) 100% 82% tl.xpi
Portuguese, Brazilian 100% 20% pt-BR.xpi
Dutch 100% 12% nl.xpi
Spanish 100% 1% es-ES.xpi
Chinese Simplified 100% 0% zh-CN.xpi
Greek 100% 0% el.xpi
Polish 100% 0% pl.xpi
Swedish 100% 0% sv-SE.xpi
Turkish 100% 0% tr.xpi
Slovak 99% 99% sk.xpi
Czech 99% 98% cs.xpi
Spanish, Argentina 99% 86% es-AR.xpi
Danish 100% 0% da.xpi
Japanese 100% 0% ja.xpi
Thai 99% 21% th.xpi
Arabic 99% 0% ar.xpi
Chinese Traditional 99% 0% zh-TW.xpi
Indonesian 99% 0% id.xpi
Serbian 99% 0% sr.xpi
Croatian 97% 0% hr.xpi
Finnish 97% 0% fi.xpi
Romanian 97% 0% ro.xpi
Galician 96% 0% gl.xpi
Vietnamese 96% 0% vi.xpi
Kannada 95% 0% kn.xpi
Persian 95% 0% fa.xpi
Slovenian 95% 0% sl.xpi
Icelandic 93% 0% is.xpi
Assets 41
Pre-release
Pre-release

@JustOff JustOff released this Mar 23, 2020 · 11 commits to 28.x since this release

Source: Pale Moon Localization Project, support: forum

Locale Completed Verified File
Bulgarian 100% 100% bg.xpi
English, United Kingdom 100% 100% en-GB.xpi
French 100% 100% fr.xpi
German 100% 100% de.xpi
Italian 100% 100% it.xpi
Korean 100% 100% ko.xpi
Russian 100% 100% ru.xpi
Spanish, Mexico 100% 100% es-MX.xpi
Ukrainian 100% 100% uk.xpi
Hungarian 100% 99% hu.xpi
Portuguese, Portugal 100% 88% pt-PT.xpi
Filipino (Tagalog) 100% 82% tl.xpi
Portuguese, Brazilian 100% 20% pt-BR.xpi
Dutch 100% 12% nl.xpi
Spanish 100% 1% es-ES.xpi
Chinese Simplified 100% 0% zh-CN.xpi
Greek 100% 0% el.xpi
Polish 100% 0% pl.xpi
Swedish 100% 0% sv-SE.xpi
Turkish 100% 0% tr.xpi
Slovak 99% 99% sk.xpi
Czech 99% 98% cs.xpi
Spanish, Argentina 99% 86% es-AR.xpi
Danish 100% 0% da.xpi
Japanese 100% 0% ja.xpi
Thai 99% 21% th.xpi
Arabic 99% 0% ar.xpi
Chinese Traditional 99% 0% zh-TW.xpi
Indonesian 99% 0% id.xpi
Serbian 99% 0% sr.xpi
Croatian 97% 0% hr.xpi
Finnish 97% 0% fi.xpi
Romanian 97% 0% ro.xpi
Galician 96% 0% gl.xpi
Vietnamese 96% 0% vi.xpi
Kannada 95% 0% kn.xpi
Persian 95% 0% fa.xpi
Slovenian 95% 0% sl.xpi
Icelandic 93% 0% is.xpi
Assets 41
Pre-release
Pre-release

@JustOff JustOff released this Mar 20, 2020 · 5 commits to master since this release

Source: Pale Moon Localization Project, support: forum

Locale Completed Verified File
Bulgarian 100% 100% bg.xpi
English, United Kingdom 100% 100% en-GB.xpi
French 100% 100% fr.xpi
German 100% 100% de.xpi
Italian 100% 100% it.xpi
Korean 100% 100% ko.xpi
Russian 100% 100% ru.xpi
Spanish, Mexico 100% 100% es-MX.xpi
Ukrainian 100% 100% uk.xpi
Hungarian 100% 99% hu.xpi
Portuguese, Portugal 100% 88% pt-PT.xpi
Filipino (Tagalog) 100% 82% tl.xpi
Portuguese, Brazilian 100% 20% pt-BR.xpi
Dutch 100% 12% nl.xpi
Spanish 100% 1% es-ES.xpi
Chinese Simplified 100% 0% zh-CN.xpi
Greek 100% 0% el.xpi
Polish 100% 0% pl.xpi
Swedish 100% 0% sv-SE.xpi
Turkish 100% 0% tr.xpi
Slovak 99% 99% sk.xpi
Czech 99% 98% cs.xpi
Spanish, Argentina 99% 86% es-AR.xpi
Danish 100% 0% da.xpi
Japanese 100% 0% ja.xpi
Thai 99% 21% th.xpi
Arabic 99% 0% ar.xpi
Chinese Traditional 99% 0% zh-TW.xpi
Indonesian 99% 0% id.xpi
Serbian 99% 0% sr.xpi
Croatian 97% 0% hr.xpi
Finnish 97% 0% fi.xpi
Romanian 97% 0% ro.xpi
Galician 96% 0% gl.xpi
Vietnamese 96% 0% vi.xpi
Kannada 95% 0% kn.xpi
Persian 95% 0% fa.xpi
Slovenian 95% 0% sl.xpi
Icelandic 93% 0% is.xpi
Assets 2
Pre-release
Pre-release

@JustOff JustOff released this Mar 3, 2020 · 6 commits to master since this release

Source: Pale Moon Localization Project, support: forum

Locale Completed Verified File
English, United Kingdom 100% 100% en-GB.xpi
German 100% 100% de.xpi
Korean 100% 100% ko.xpi
Russian 100% 100% ru.xpi
Spanish, Mexico 100% 100% es-MX.xpi
Ukrainian 100% 100% uk.xpi
Bulgarian 100% 99% bg.xpi
French 100% 99% fr.xpi
Hungarian 100% 99% hu.xpi
Portuguese, Portugal 100% 88% pt-PT.xpi
Filipino (Tagalog) 100% 82% tl.xpi
Portuguese, Brazilian 100% 20% pt-BR.xpi
Dutch 100% 12% nl.xpi
Spanish 100% 1% es-ES.xpi
Chinese Simplified 100% 0% zh-CN.xpi
Greek 100% 0% el.xpi
Swedish 100% 0% sv-SE.xpi
Turkish 100% 0% tr.xpi
Italian 99% 99% it.xpi
Slovak 99% 99% sk.xpi
Czech 99% 98% cs.xpi
Spanish, Argentina 99% 86% es-AR.xpi
Polish 99% 0% pl.xpi
Danish 100% 0% da.xpi
Japanese 100% 0% ja.xpi
Thai 99% 21% th.xpi
Arabic 99% 0% ar.xpi
Chinese Traditional 99% 0% zh-TW.xpi
Indonesian 99% 0% id.xpi
Serbian 99% 0% sr.xpi
Croatian 97% 0% hr.xpi
Finnish 97% 0% fi.xpi
Romanian 97% 0% ro.xpi
Galician 96% 0% gl.xpi
Vietnamese 96% 0% vi.xpi
Kannada 95% 0% kn.xpi
Persian 95% 0% fa.xpi
Slovenian 95% 0% sl.xpi
Icelandic 93% 0% is.xpi
Assets 2
Pre-release
Pre-release

@JustOff JustOff released this Feb 6, 2020 · 8 commits to master since this release

Source: Pale Moon Localization Project, support: forum

Locale Completed Verified File
Bulgarian 100% 100% bg.xpi
German 100% 100% de.xpi
Korean 100% 100% ko.xpi
Russian 100% 100% ru.xpi
Spanish, Mexico 100% 100% es-MX.xpi
French 100% 99% fr.xpi
Hungarian 100% 99% hu.xpi
Italian 100% 99% it.xpi
Portuguese, Portugal 100% 88% pt-PT.xpi
Filipino (Tagalog) 100% 82% tl.xpi
Spanish 100% 1% es-ES.xpi
Greek 100% 0% el.xpi
Polish 100% 0% pl.xpi
Swedish 100% 0% sv-SE.xpi
Turkish 100% 0% tr.xpi
Czech 99% 99% cs.xpi
English, United Kingdom 99% 99% en-GB.xpi
Slovak 99% 99% sk.xpi
Ukrainian 99% 99% uk.xpi
Spanish, Argentina 99% 86% es-AR.xpi
Portuguese, Brazilian 99% 20% pt-BR.xpi
Dutch 99% 12% nl.xpi
Chinese Simplified 99% 0% zh-CN.xpi
Chinese Traditional 100% 0% zh-TW.xpi
Danish 100% 0% da.xpi
Japanese 100% 0% ja.xpi
Thai 99% 21% th.xpi
Arabic 99% 0% ar.xpi
Indonesian 99% 0% id.xpi
Serbian 99% 0% sr.xpi
Croatian 97% 0% hr.xpi
Finnish 97% 0% fi.xpi
Romanian 97% 0% ro.xpi
Galician 96% 0% gl.xpi
Persian 96% 0% fa.xpi
Vietnamese 96% 0% vi.xpi
Kannada 95% 0% kn.xpi
Slovenian 95% 0% sl.xpi
Icelandic 93% 0% is.xpi
Assets 2
Pre-release
Pre-release

@JustOff JustOff released this Dec 8, 2019 · 14 commits to master since this release

Source: Pale Moon Localization Project, support: forum

Locale Completed Verified File
Bulgarian 100% 100% bg.xpi
English, United Kingdom 100% 100% en-GB.xpi
French 100% 100% fr.xpi
German 100% 100% de.xpi
Hungarian 100% 100% hu.xpi
Italian 100% 100% it.xpi
Korean 100% 100% ko.xpi
Russian 100% 100% ru.xpi
Spanish, Mexico 100% 100% es-MX.xpi
Ukrainian 100% 100% uk.xpi
Portuguese, Portugal 100% 88% pt-PT.xpi
Spanish, Argentina 100% 86% es-AR.xpi
Filipino (Tagalog) 100% 82% tl.xpi
Portuguese, Brazilian 100% 20% pt-BR.xpi
Dutch 100% 12% nl.xpi
Spanish 100% 1% es-ES.xpi
Chinese Simplified 100% 0% zh-CN.xpi
Greek 100% 0% el.xpi
Polish 100% 0% pl.xpi
Swedish 100% 0% sv-SE.xpi
Turkish 100% 0% tr.xpi
Czech 99% 99% cs.xpi
Slovak 99% 99% sk.xpi
Danish 100% 0% da.xpi
Indonesian 100% 0% id.xpi
Japanese 100% 0% ja.xpi
Thai 99% 21% th.xpi
Arabic 99% 0% ar.xpi
Chinese Traditional 99% 0% zh-TW.xpi
Serbian 99% 0% sr.xpi
Finnish 97% 0% fi.xpi
Romanian 97% 0% ro.xpi
Galician 96% 0% gl.xpi
Persian 96% 0% fa.xpi
Vietnamese 96% 0% vi.xpi
Kannada 95% 0% kn.xpi
Croatian 95% 0% hr.xpi
Slovenian 95% 0% sl.xpi
Icelandic 93% 0% is.xpi
Assets 41
You can’t perform that action at this time.