Permalink
Browse files

Update the finnish translation.

  • Loading branch information...
1 parent a46ca7d commit 420ebee5bffef5bdad1d5b13e79c0a42c97701fe @Huulivoide Huulivoide committed Aug 28, 2012
Showing with 53 additions and 62 deletions.
  1. +53 −62 po/fi.po
View
115 po/fi.po
@@ -8,15 +8,13 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: GPaste\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: Marc-Antoine@Perennou.com\n"
"POT-Creation-Date: 2012-08-18 18:10+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-11-05 18:28+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-08-28 20:52+0200\n"
"Last-Translator: Jesse Jaara <jesse.jaara@gmail.com>\n"
"Language-Team: \n"
-"Language: \n"
+"Language: fi_FI\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Poedit-Language: Finnish\n"
-"X-Poedit-Country: FINLAND\n"
#: ../src/gpaste-settings/gpaste-settings.vala:43
#: ../src/applets/legacy/gpaste-applet.vala:189
@@ -36,7 +34,7 @@ msgstr "_Pidä kirjaa leikepöydän tapahtumista"
#: ../src/gpaste-settings/gpaste-settings-window.vala:112
msgid "Sync the daemon state with the _extension's one"
-msgstr ""
+msgstr "Synkronoi palvelun ja _liitännäisen tilat"
#: ../src/gpaste-settings/gpaste-settings-window.vala:118
msgid "_Primary selection affects history"
@@ -52,18 +50,17 @@ msgstr "_Tallenna historia"
#: ../src/gpaste-settings/gpaste-settings-window.vala:134
msgid "_Trim items"
-msgstr ""
+msgstr "_Trimmaa leikkeet"
#: ../src/gpaste-settings/gpaste-settings-window.vala:139
msgid "_Copy to end of history"
-msgstr ""
+msgstr "_Kopioi historian loppuun"
#: ../src/gpaste-settings/gpaste-settings-window.vala:151
msgid "Max history size: "
msgstr "Historian suurin koko:"
#: ../src/gpaste-settings/gpaste-settings-window.vala:157
-#, fuzzy
msgid "Max displayed history size: "
msgstr "Historian suurin koko:"
@@ -72,25 +69,22 @@ msgid "Max element size when displaying: "
msgstr "Suurin koko elementtejä näytettäessä:"
#: ../src/gpaste-settings/gpaste-settings-window.vala:169
-#, fuzzy
msgid "Min text item length: "
-msgstr "Historian suurin koko"
+msgstr "Lyhin sallittu tekstileikkeen pituus:"
#: ../src/gpaste-settings/gpaste-settings-window.vala:175
-#, fuzzy
msgid "Max text item length: "
-msgstr "Historian suurin koko"
+msgstr "Pisin sallittu tekstileikkeen pituus:"
#. translators: Keyboard shortcut to display the history
#: ../src/gpaste-settings/gpaste-settings-window.vala:189
-#, fuzzy
msgid "Display the history: "
-msgstr "Historian suurin koko:"
+msgstr "Näytä historia:"
#. translators: Keyboard shortcut to paste and then delete the first item in history
#: ../src/gpaste-settings/gpaste-settings-window.vala:195
msgid "Paste and then delete the first item in history: "
-msgstr ""
+msgstr "Liitä ja poista uusin leike historiasta:"
#: ../src/gpaste-settings/gpaste-settings-window.vala:213
#: ../src/gpaste-settings/gpaste-settings-window.vala:230
@@ -102,50 +96,45 @@ msgid "Couldn't connect to GPaste daemon.\n"
msgstr "GPaste-palveluun ei saatu yhteyttä.\n"
#: ../src/gpaste-settings/gpaste-settings-window.vala:220
-#, fuzzy
msgid "Backup history as: "
-msgstr "Historian suurin koko:"
+msgstr "Historian varmuuskopio:"
#. nothing to do there
#. translators: This is the name of a multi-history management action
#: ../src/gpaste-settings/gpaste-settings-window.vala:224
msgid "Backup"
-msgstr ""
+msgstr "Varmuuskopioi"
#. translators: This is the name of a multi-history management action
#: ../src/gpaste-settings/gpaste-settings-window.vala:236
msgid "Switch to"
-msgstr ""
+msgstr "Vaihda kohteeseen"
#. translators: This is the name of a multi-history management action
#: ../src/gpaste-settings/gpaste-settings-window.vala:238
-#, fuzzy
msgid "Delete"
-msgstr "poista: %s"
+msgstr "Poista"
#. translators: This is the text displayed on the button used to perform a multi-history management action
#: ../src/gpaste-settings/gpaste-settings-window.vala:251
msgid "Ok"
-msgstr ""
+msgstr "Ok"
#: ../src/gpaste-settings/gpaste-settings-window.vala:277
msgid "General behaviour"
-msgstr ""
+msgstr "Yleiset ominaisuudet"
#: ../src/gpaste-settings/gpaste-settings-window.vala:278
-#, fuzzy
msgid "History settings"
-msgstr "GPaste palvelun asetukset"
+msgstr "Historian asetukset"
#: ../src/gpaste-settings/gpaste-settings-window.vala:279
-#, fuzzy
msgid "Keyboard shortcuts"
-msgstr "Pikanäppäin historian avaamiseksi:"
+msgstr "Pikanäppäimet"
#: ../src/gpaste-settings/gpaste-settings-window.vala:280
-#, fuzzy
msgid "Histories"
-msgstr "GPaste palvelun asetukset"
+msgstr "Historiat"
#: ../src/applets/legacy/gpaste-applet.vala:86
#, c-format
@@ -206,32 +195,33 @@ msgstr "%s [history]: listaa historian indeksöitynä\n"
#: ../src/gpaste/gpaste.c:33
#, c-format
msgid "%s backup-history <name>: backup current history\n"
-msgstr ""
+msgstr "%s backup-history <nimi>: varmuuskopioi nykyinen historia\n"
#: ../src/gpaste/gpaste.c:34
#, c-format
msgid "%s switch-history <name>: switch to another history\n"
-msgstr ""
+msgstr "%s switch-history <nimi>: vaihda toiseen historiaan\n"
#: ../src/gpaste/gpaste.c:35
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
msgid "%s delete-history <name>: delete a history\n"
-msgstr "%s delete <luku>: poistaa määritellyn leikkeen historiasta\n"
+msgstr "%s delete-history <nimi>: poistaa määritellyn historian\n"
#: ../src/gpaste/gpaste.c:36
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
msgid "%s list-histories: list available histories\n"
-msgstr "%s delete <luku>: poistaa määritellyn leikkeen historiasta\n"
+msgstr "%s list-histories: antaa listan saatavilla olevista historioista\n"
#: ../src/gpaste/gpaste.c:37
#, c-format
msgid "%s raw-history: print the history without indexes\n"
msgstr "%s raw-history: listaa historian ilman indeksejä\n"
#: ../src/gpaste/gpaste.c:38
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
msgid "%s zero-history: print the history with NUL as separator\n"
-msgstr "%s raw-history: listaa historian ilman indeksejä\n"
+msgstr ""
+"%s nolla-historia: tulostaa historian käyttäen NUL merkkiä erottimena\n"
#: ../src/gpaste/gpaste.c:39
#, c-format
@@ -244,11 +234,13 @@ msgid "%s get <number>: get the <number>th item from the history\n"
msgstr "%s get <luku>: noutaa määritellyn leikkeen historiasta\n"
#: ../src/gpaste/gpaste.c:41
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
msgid ""
"%s select <number>: set the <number>th item from the history to the "
"clipboard\n"
-msgstr "%s set <luku>: asettaa määritellyn leikkeen sisällön\n"
+msgstr ""
+"%s select <luku>: kopioi määrritellyn <luku> kohteen historiasta "
+"leikepöydälle\n"
#: ../src/gpaste/gpaste.c:42
#, c-format
@@ -328,7 +320,6 @@ msgid "Signal %d received, exiting\n"
msgstr "Vastaanotettiin signaali %d, lopetetaan.\n"
#: ../src/gpasted/gpasted.c:55
-#, fuzzy
msgid "Could not acquire DBus name."
msgstr "DBus-nimen selvitys epäonnistui."
@@ -337,13 +328,12 @@ msgid "Could not register DBus service."
msgstr "DBus-palvelun rekisteröinti epäonnistui."
#: ../data/gsettings/org.gnome.GPaste.gschema.xml.h:1
-#, fuzzy
msgid "The name of the current history"
-msgstr "Suurin määrä leikkeitä, joita historissa säilytettään"
+msgstr "Nykyisen historian nimi"
#: ../data/gsettings/org.gnome.GPaste.gschema.xml.h:2
msgid "The default name is \"history\""
-msgstr ""
+msgstr "Oletusnimi on \"history\""
#: ../data/gsettings/org.gnome.GPaste.gschema.xml.h:3
msgid "Max history size"
@@ -354,14 +344,12 @@ msgid "Maximum number of items in history"
msgstr "Suurin määrä leikkeitä, joita historissa säilytettään"
#: ../data/gsettings/org.gnome.GPaste.gschema.xml.h:5
-#, fuzzy
msgid "Max displayed history size"
msgstr "Historian suurin koko"
#: ../data/gsettings/org.gnome.GPaste.gschema.xml.h:6
-#, fuzzy
msgid "Maximum number of items displayed in the history"
-msgstr "Suurin määrä leikkeitä, joita historissa säilytettään"
+msgstr "Suurin määrä historiassa näkyviä leikkeitä"
#: ../data/gsettings/org.gnome.GPaste.gschema.xml.h:7
msgid "Max size of an element when displaying it"
@@ -404,11 +392,12 @@ msgid ""
"Do we sync the daemon state with the gnome-shell extension's one? (disable "
"the daemon when disabling the extension)"
msgstr ""
+"Synkronoidaanko palvelun tila gnome-shell liitännäisen tlaan?(ota palvelu "
+"pois käytöstä, kun poistat liitännäisen)"
#: ../data/gsettings/org.gnome.GPaste.gschema.xml.h:16
-#, fuzzy
msgid "By default, the daemon state keeps unchanged"
-msgstr "Oletuksena muutoksia seurataan."
+msgstr "Oletuksena palvelun tilaa ei muuteta"
#: ../data/gsettings/org.gnome.GPaste.gschema.xml.h:17
msgid "Do we save the history from one session to another?"
@@ -420,30 +409,34 @@ msgstr "Oletuksena tallennetaan."
#: ../data/gsettings/org.gnome.GPaste.gschema.xml.h:19
msgid "Do we trim the textual items before adding them to history?"
-msgstr ""
+msgstr "Trimmataanko tekstileikkeet, ennen lisäämistä historiaan?"
#: ../data/gsettings/org.gnome.GPaste.gschema.xml.h:20
msgid ""
"Trimming means removing all trailing and ending spaces. By default, we're "
"letting them as-is."
msgstr ""
+"Trimmaaminen tarkoittaa leikkeen lopussa olevien välilyöntien poistamista. "
+"Oletuksena niiden annetaan olla rauhassa."
#: ../data/gsettings/org.gnome.GPaste.gschema.xml.h:21
msgid "Copy new items to the end of the list so that they are pasted last?"
msgstr ""
+"Kopioidaanko kohteet listan loppupäähän, niin että ne liitetään viimeisenä?"
#: ../data/gsettings/org.gnome.GPaste.gschema.xml.h:22
msgid ""
"By default new items are added to the top of the list so that they are "
"pasted first."
msgstr ""
+"Oletuksena kohteet lisätään listan alkupäähän, niin että ne liitetään "
+"ensimmäisenä."
#: ../data/gsettings/org.gnome.GPaste.gschema.xml.h:23
msgid "The keyboard shortcut to display the menu"
msgstr "Valikon avaamiseen käytettävä näppäinyhdistelmä"
#: ../data/gsettings/org.gnome.GPaste.gschema.xml.h:24
-#, fuzzy
msgid ""
"By default, hitting ctrl + alt + h displays the menu (\"&lt;Ctrl&gt;&lt;"
"Alt&gt;H\"). An empty string here disables this functionnality."
@@ -452,36 +445,35 @@ msgstr ""
"Alt&gt;H\"). Tämän tyhjäksi jättäminen poistaa ominaisuuden käytöstä."
#: ../data/gsettings/org.gnome.GPaste.gschema.xml.h:25
-#, fuzzy
msgid ""
"The keyboard shortcut to paste and then delete the first element in history"
-msgstr "Valikon avaamiseen käytettävä näppäinyhdistelmä"
+msgstr ""
+"Näppäinyhdistelmä joka liittää ja sitten poistaa ensimmäisen leikkeen "
+"historiasta"
#: ../data/gsettings/org.gnome.GPaste.gschema.xml.h:26
-#, fuzzy
msgid ""
"By default, hitting ctrl + alt + v does that (\"&lt;Ctrl&gt;&lt;Alt&gt;V\"). "
"An empty string here disables this functionnality."
msgstr ""
-"Oletuksena näppäinyhdistelmä ctrl + alt + h avaa valikon (\"&lt;Ctrl&gt;&lt;"
+"Oletuksena näppäinyhdistelmä ctrl + alt + v tekee tämän(\"&lt;Ctrl&gt;&lt;"
"Alt&gt;H\"). Tämän tyhjäksi jättäminen poistaa ominaisuuden käytöstä."
#: ../data/gsettings/org.gnome.GPaste.gschema.xml.h:27
-#, fuzzy
msgid "Max text item size"
-msgstr "Historian suurin koko"
+msgstr "Suurin tekstileikkeen koko"
#: ../data/gsettings/org.gnome.GPaste.gschema.xml.h:28
msgid "Maximum size of a text item. Anything out of this boundary is ignored."
-msgstr ""
+msgstr "Suurin sallittu tekstileikkeen koko, suurempia leikkeitä ei huomioida."
#: ../data/gsettings/org.gnome.GPaste.gschema.xml.h:29
msgid "Min text item size"
-msgstr ""
+msgstr "Pienin tekstileikkeen koko"
#: ../data/gsettings/org.gnome.GPaste.gschema.xml.h:30
msgid "Minimum size of a text item. Anything out of this boundary is ignored."
-msgstr ""
+msgstr "Pienin sallittu tekstileikkeen koko, lyhempiä leikkeitä ei huomioida."
#: ../data/desktop/gpaste-applet.desktop.in.in.h:1
msgid "GPaste Applet"
@@ -509,12 +501,11 @@ msgstr "[Kuva, %d x %d (%s)]"
#. This is the prefix displayed in history to identify selected files
#: ../libgpaste/core/gpaste-uris-item.c:143
msgid "[Files] "
-msgstr ""
+msgstr "[Tiedostot]"
#: ../libgpaste/core/gpaste-history.c:356
-#, fuzzy
msgid "Could not create history dir"
-msgstr "Historiatiedoston luonti epäonnistui.\n"
+msgstr "Historiakansion luominen epäonnistui"
#~ msgid "%s %s is deprecated: use \"%s file\" instead\n"
#~ msgstr "%s %s on vanhentunut: käytä \"%s file\" komentoa sen sijaan\n"

0 comments on commit 420ebee

Please sign in to comment.