Skip to content

Balíček knihoven a ukázkových aplikací pro práci se zařízeními komunikujícími protokolem Spinel (I/O moduly Quido, teploměry TQS a senzory THT2 a TH2E, displeje TDS), pro platformu Microsoft .NET

Papouchcom/spinel.net

Repository files navigation

Dokumentace a příklady: zde ve wiki
Changelog najdete tady.

Spinel.NET

Balíček knihoven a ukázkových aplikací pro práci se zařízeními komunikujícími protokolem Spinel. Spinel je univerzální otevřený komunikační protokol od papouch.com. V současné době jsou implementována tato zařízení:

Knihovna umožňuje i komunikaci se zařízeními, které používají protokol Spinel, ale nejsou v knihovně implementovány (viz funkce SendAndReceive()).

Knihovna je určena pro platforu Microsoft .NET. Aktuální verze projektu je testována v Microsoft Visual Studio Community 2017.

Všechny části jsou napsané v jazyce C# a při použití využívají jen .NET Frameworku.
Knihovny je možné zkompilovat jako samostatné .NET assembly (DLL) a použít je ve Vašem projektu, nebo je možné tyto knihovny přímo přikompilovat do Vaší aplikace (do výsledného EXE).

Podívejte se do Wiki na kompletní dokumentaci knihovny včetně příkladů použití.

Co najdete ve složkách repozitáře:

\Papouch.Communication: Knihovny pro komunikaci (nejnižší vrstva).
\Papouch.Spinel: Knihovny protokolu Spinel (nadstavba pro Communication).
\Papouch.Utils: Doplňkové funkce.
\Latest: Zkompilované DLL, které můžete přímo použít jako referenci ve Vašem projektu (včetně PDB souborů).

\QuidoDemo_CS.NET: Příklad aplikace pro Quido v C#.
\QuidoDemo_VB.NET: Příklad aplikce pro Quido ve VB.NET.
\CommunicationInterfaceDemo_CS.NET: Samostatný příklad použití komunikačního rozhraní.

About

Balíček knihoven a ukázkových aplikací pro práci se zařízeními komunikujícími protokolem Spinel (I/O moduly Quido, teploměry TQS a senzory THT2 a TH2E, displeje TDS), pro platformu Microsoft .NET

Topics

Resources

Stars

Watchers

Forks

Releases

No releases published

Packages

No packages published