Skip to content
papouch.com edited this page Sep 26, 2018 · 27 revisions

Nepřehlédněte:

Changelog - přehled důležitých změn

2018-09-21 (commit)

 1. Přidána podpora pro novou generaci segmentových displejů TDS (TDS101-4, TDS101-6, TDS57-4, TDS57-6).

2018-07-03 (commit)

 1. Přidána podpora pro senzory měřicí teplotu, vlhkost a rosný bod THT2 (s RS485) a TH2E (s ethernetem). Instrukce pro měření a zjištění typu senzoru.

2018-06-27 (commit)

 1. Quido: Přidána funkce CmdSetOutputs() pro nastavení více výstupů najednou.

2018-06-13 (commit)

 1. BugFix: Opraveno pořadí hodnot ve SpinelDeviceSN. Bylo prohozené typové a sériové číslo.
 2. Přidány funkce pro adresování sériových zařízení, včetně funkce adresování pomocí sériového čísla.
 3. Přidána podpora pro RS485 teploměry TQS3 a TQS4 - instrukce pro měření teploty.

2018-06-12 (commit)

 1. Přidány funkce pro čtení a nastavení statusu zařízení.

2018-06-11 (commit)

 1. Přidána funkce měření teploty CmdGetTemperature.

2018-06-08 (commit)

 1. BugFix: Pokud nebyl definován event EventSpinelPacketReceive, nevyvolaly se ani eventy EventQuidoInputsChange a EventQuidoInputChange.
 2. New: Do Papouch.Spinel.Spinel97 přidán výčet možných potvrzení odpovědi od Quida (ACK).

2018-05-24

 1. Umístění projektu sem na GitHub.

2017-11-09 (commit)

 1. Přidána funkce pro čtení sériového čísla CmdGetSN.
 2. Příklad použití funkce CmdGetSN doplněn do ukázkové aplikace QuidoDemo_CS.

2017-10-10 (commit)

 1. Přidání ukázkového projektu pro VB.NET QuidoDemo_VB.NET (kopie projektu pro C#).
 2. Přejmenování ukázkového projektu pro C# QuidoDemo_CS.NET.

2017-06-04 (commit)

 1. Doplnění funkce CmdGetOutputs (Papouch.Spinel.Spinel97.Device.Quido).
 2. Přejmenování funkce CmdSetRele na CmdSetOutput.
 3. Rozšíření funkce CmdSetOutput o možnost nastavení stavu na určitou dobu.
 4. Rozšíření ukázkového projektu QuidoDemo o čtení stavu výstupů.
 5. Úprava demo projektu - konfigurace připojení.
You can’t perform that action at this time.