Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Návrh miniúkolů pro úvody srazů #10

Open
honzajavorek opened this issue Dec 12, 2015 · 2 comments
Open

Návrh miniúkolů pro úvody srazů #10

honzajavorek opened this issue Dec 12, 2015 · 2 comments

Comments

@honzajavorek
Copy link
Member

@lspdv:

Kraťoučký úkoly, které by měly navrhovat PyLadies z předešlých běhů samy pro holky současného běhu. Fungovat by to mohlo takto: Po kontrole 5 prioritních úkolů, dalších 15 minut věnovat krátkému, tématickému úkolu, který vymyslí bývalá PyLadie pro současné PyLadies. Holky jej budou řešit hned na místě, koučové budou nahlížet a sledovat zdali na to jdou správným směrem – mohou si pomáhat ve dvojicích. Zkontroluje se tím, jak porozuměly předešlé lekci a jak funguje jejich programátorské myšlení a jak mu případně pomoci.

Vyřešit: Navrhnout cca 10 úkolů – udělá PyLadie, nikoliv kouč

@lspdv
Copy link
Member

lspdv commented Mar 16, 2016

Tohle v soucasnem behu moc neklaplo, ale chtela bych na tom zapracovat. V ramci sveho doucovani, ktere mam zarizene bych jako mini projekty pripravovala toto. Je pak u nekoho kapacita, aby to zkontroloval?

@encukou
Copy link
Member

encukou commented Mar 17, 2016

Jo, když mi na kontrolu dáš zhruba týden tak si najdu čas :)

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
Projects
None yet
Development

No branches or pull requests

3 participants