Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Hlavní kouč #3

Open
8 tasks
honzajavorek opened this issue Dec 12, 2015 · 3 comments
Open
8 tasks

Hlavní kouč #3

honzajavorek opened this issue Dec 12, 2015 · 3 comments

Comments

@honzajavorek
Copy link
Member

honzajavorek commented Dec 12, 2015

@lspdv:

Přílišné střídání koučů není pro kurz dobré. Podmínka, aby hlavní kouč byl alespoň vedlejším koučem na předešlém srazu je nutná. Ale i tak by bylo lepší držet počet hlavních koučů nízký (řekněme do 4) a nestřídat je často, spíš se snažit naplánovat pro hlavního kouče blok 3 nebo 4 srazů po sobě. Střídání po jedné hodině je náročné pro hlavního kouče i pro holky.

Úkoly hlavního kouče:

  • připravit se na kontrolu úkolů
  • připravit se na lekci samotnou
  • vybrat v závěru lekce 5 prioritních úkolů a zopakovat důležitost jejich plnění
  • ukončit hodinu, vybrat si feedbacky (zelené a červené papírky od účastnic)
  • zeptat se na feedback i vedlejších koučů
  • celou hodinu v krátkém odstavci sepsat a případné problémy v materiálech avízovat na GitHubu a zajistit jejich případnou změnu či doplnění

Vyřešit:

  • Sepsat manuál koučů.
  • Dodržovat to.
@encukou
Copy link
Member

encukou commented Dec 12, 2015

Opět problém zatím jen pro Prahu :)

@encukou
Copy link
Member

encukou commented Feb 2, 2017

Toto by se mělo dát na http://pyladies.cz/stan_se/ . Je potřeba tam dávat věci které nás napadly v roce 2015?

@honzajavorek
Copy link
Member Author

Mě to přijde spíš jako matroš pro http://pyvec-guide.readthedocs.io/guides/beginners-course.html

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
Projects
None yet
Development

No branches or pull requests

2 participants