Skip to content
Are Mjølsnes edited this page Jul 2, 2024 · 32 revisions

Velkommen til Grep ("KL06 med både LK06 og LK20")

Denne wikien handler om Grep generelt, og Greps REST-API spesielt. Se også Greps SPARQL-tjeneste .

Grep er den nasjonale databasen for fag, læreplaner og opplæringstilbud i grunnopplæringen. Alle fastsatte læreplaner i Kunnskapsløftet legges inn i Grep. I tillegg finnes kodeverk og informasjon om fag i grunnskole og videregående opplæring (vgo), inkludert vurderingsordninger, samt fag- og vitnemålsmerknader til bruk i dokumentasjon av opplæringen.

Grep er ikke et eget nettsted, men en database som nettjenester og andre kan hente data fra og presentere videre for sluttbrukere. Eksempler på dette er direktoratets egne presentasjon av innholdet, og vilbli.no, som er en ekstern tjeneste. På den måten er vi vår egen datakonsument på linje med hvem som helst av våre eksterne brukere.

Dokumentasjonen er fordelt på to github-wikier

  • Denne som handler om det vi ofte refererer til som "det vanlige APIet"
  • SPARQL som handler om de samme dataene som i REST, men her som RDF/SPARQL (semantisk graf-søk).

Vi har valgt å skille disse to siden de representerer to ganske forskjellige måter å behandle dataene på.

I tillegg er du velkommen til å bruke den åpne Slack-kanalen vår. Her kan du følge med på varslinger, samt stille spørsmål.

Hva inneholder Grep?

Grep består i hovedsak av to hoveddeler.

  1. Læreplansfæren
    Den første kan vi kalle "læreplansfæren", altså alt som har med læreplanene i LK06 og LK20 å gjøre, og innholdet i dem, slik som kompetansemålsett og kompetansemål.

  2. Den administrative sfæren
    Den andre delen består av administrative data, slik som fagkoder (med flere som typisk har med vurdering og vitnemål og annen dokumentasjon å gjøre), årstrinn og tilbudsstruktur med utdanningsprogram og underliggende programområder.

I artikkelen Grafer om Grep vil du få se en litt mer detaljert modell som beskriver innholdet i Grep, og lese om hvordan disse delene henger sammen, slik at det forhåpentligvis blir lettere å sette i gang med å bruke data fra Grep.

Gjeldende versjon av Grep: v201906

Vi jobber kontinuerlig med videreutvikling og å forbedre Grep. Den gjeldende versjonen inkluderer både de gamle læreplanene i LK06 og de nye som kom med LK20 (også kalt fagfornyelsen), samt øvrig kodeverk for både LK06 og LK20.

Husk at versjoner av Grep ikke må forveksles med versjoner av innholdselementer, f.eks. versjoner av de ulike læreplanene.

Se også:

Et bra sted å starte

Et bra sted å starte, er å skaffe seg oversikt over alle klassene/typene i Greps datamodell, og beskrivelse av disse. Dette finner du på siden Liste over alle typene i Grep.

Clone this wiki locally